Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pediatria 2/4 WL-L4.Pediat.II
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.pediatria.cm-uj.krakow.pl
Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Literatura podstawowa:

Pediatria, red. Jacek J. Pietrzyk i Przemko Kwinta, WUJ, Kraków 2018, tom 2 rozdziały 9 i 10, tom 3 rozdziały 13 i 16

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

− zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci:

o wad serca, zapalenia mięśnia sercowego, wsierdzia i osierdzia, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń,

o zakażeń układu moczowego, wad wrodzonych układu moczowego, zespołu nerczycowego, kamicy nerkowej, ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, ostrych i przewlekłych zapaleń nerek, chorób układowych nerek, zaburzeń oddawania moczu, choroby refluksowej pęcherzowo-moczowodowej,

o chorób tkanki łącznej, gorączki reumatycznej, młodzieńczego zapalenia stawów, toczenia układowego, zapalenia skórno-mięśniowego

w zakresie umiejętności:

− potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

o standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją

o pobranie arterializowanej krwi włośniczkowej

o cewnikowanie pęcherza moczowego

w zakresie kompetencji społecznych:

− okazuje szacunek dla pacjenta i jego rodziny

− przestrzega praw pacjenta, w tym do ochrony danych osobowych, intymności

− potrafi pracować w grupie

− wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, przygotowania zadania indywidualnego – prezentacji przypadku / problemu medycznego. Dodatkowe kryteria oceny stanowią terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Zadanie indywidualne:

Każdy student opracowuje prezentację przypadku lub problemu medycznego związanego z tematami zajęć obowiązkowych wymienionych w treściach modułu kształcenia. Prezentacja jest przedstawiana pozostałym członkom grupy uczestniczącym w zajęciach i stanowi podstawę do dyskusji.

Każda prezentacja powinna zawierać:

− usystematyzowaną prezentację przypadku klinicznego lub przedstawienie definicji problemu medycznego

− algorytm postępowania diagnostycznego

− omówienie postępowania terapeutycznego

− przedstawienie rokowania

− wykaz aktualnego piśmiennictwa użytego do przygotowania prezentacji

Prezentacja powinna obejmować ok. 10 przeźroczy, czas trwania prezentacji 10 min.

Terminy wykonania zadania indywidualnego oraz przedstawienia prezentacji są ustalane ze studentami na zajęciach.

Szczegółowe kryteria oceny zadania indywidualnego zostaną omówione ze studentami na zajęciach.

Sprawdzian końcowy:

Test składający się z 60 pytań. Do każdego pytania przygotowywanych jest 5 odpowiedzi – tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest uzyskanie co najmniej 60% odpowiedzi prawidłowych.

Zaliczenie obejmuje pytania z zagadnień realizowanych w II semestrze III roku oraz IV roku (pulmonologia, alergologia, gastrologia, kardiologia, nefrologia, reumatologia, neonatologia)

Zakres tematów:

1. Stany naglące w kardiologii dziecięcej (napady anoksemiczne, tachy-brady-arytmie, ostra niewydolność serca i wstrząs kardiogenny, zespół MAS, tamponada osierdzia).

2. Zastoinowa niewydolność serca – przyczyny, objawy, diagnostyka, metody leczenia

3. Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia u dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem częstoskurczów nadkomorowych i komorowych (przyczyny, obraz kliniczny, możliwości diagnostyki i leczenia) oraz bloków przewodzenia nabytych i wrodzonych.

4. Nieprawidłowości w badaniach EKG, RTG w wws i chorobach układu krążenia u dzieci - prezentacja przypadków

5. Glomerulopatie pierwotne i wtórne; zespół nerczycowy.

6. Leczenie nerkozastępcze: dializa otrzewnowa, hemodializa, techniki ciągłe, przeszczepienie nerki

7. Ostre uszkodzenie nerek - diagnostyka i postępowanie na podstawie przypadków klinicznych

8. Przewlekła choroba nerek - diagnostyka i postępowanie na podstawie przypadków klinicznych

9. Patomorfologia chorób nerek oraz chorób układowych tkanki łącznej u

dzieci (Zintegrowane – Patologia)

Metody dydaktyczne:

Praca z małą grupą

Prezentacje przypadków,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Adamek, Krzysztof Fyderek, Zbigniew Kordon, Kinga Kowalska-Duplaga, Przemko Kwinta, Anna Moczulska, Andrzej Rudziński, Andrzej Wędrychowicz, Katarzyna Zachwieja, Elżbieta Olczykowska-Siara, Monika Miklaszewska, Anna Stochel-Gaudyn, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Iwona Ogarek, Joanna Kwinta-Rybicka, Katarzyna Wilkosz, Joanna Bieniek 0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Adamek, Dorota Drożdż, Krzysztof Fyderek, Zbigniew Kordon, Przemko Kwinta, Anna Moczulska, Stanisław Pieczarkowski, Małgorzata Sładek, Katarzyna Zachwieja, Elżbieta Olczykowska-Siara, Monika Miklaszewska, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Iwona Ogarek, Joanna Kwinta-Rybicka, Katarzyna Wilkosz, Joanna Bieniek 0/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Adamek, Dorota Drożdż, Zbigniew Kordon, Przemko Kwinta, Anna Moczulska, Andrzej Rudziński, Katarzyna Zachwieja, Elżbieta Olczykowska-Siara, Monika Miklaszewska, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Iwona Ogarek, Joanna Kwinta-Rybicka, Katarzyna Wilkosz, Joanna Bieniek 0/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Adamek, Dorota Drożdż, Zbigniew Kordon, Przemko Kwinta, Anna Moczulska, Małgorzata Sładek, Katarzyna Zachwieja, Monika Miklaszewska, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Iwona Ogarek, Joanna Kwinta-Rybicka, Katarzyna Wilkosz, Joanna Bieniek 0/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Adamek, Dorota Drożdż, Zbigniew Kordon, Przemko Kwinta, Anna Moczulska, Małgorzata Sładek, Katarzyna Zachwieja, Elżbieta Olczykowska-Siara, Monika Miklaszewska, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Iwona Ogarek, Joanna Kwinta-Rybicka, Katarzyna Wilkosz, Joanna Bieniek 0/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Adamek, Dorota Drożdż, Zbigniew Kordon, Kinga Kowalska-Duplaga, Przemko Kwinta, Anna Moczulska, Stanisław Pieczarkowski, Beata Radzymińska-Chruściel, Andrzej Wędrychowicz, Katarzyna Zachwieja, Elżbieta Olczykowska-Siara, Monika Miklaszewska, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Iwona Ogarek, Joanna Kwinta-Rybicka, Katarzyna Wilkosz, Joanna Bieniek 0/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Adamek, Dorota Drożdż, Zbigniew Kordon, Przemko Kwinta, Anna Moczulska, Andrzej Rudziński, Katarzyna Zachwieja, Elżbieta Olczykowska-Siara, Monika Miklaszewska, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Iwona Ogarek, Joanna Kwinta-Rybicka, Katarzyna Wilkosz, Joanna Bieniek 0/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Adamek, Dorota Drożdż, Zbigniew Kordon, Przemko Kwinta, Anna Moczulska, Katarzyna Zachwieja, Elżbieta Olczykowska-Siara, Monika Miklaszewska, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Iwona Ogarek, Joanna Kwinta-Rybicka, Katarzyna Wilkosz, Joanna Bieniek 0/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Adamek, Dorota Drożdż, Zbigniew Kordon, Przemko Kwinta, Anna Moczulska, Beata Radzymińska-Chruściel, Katarzyna Zachwieja, Elżbieta Olczykowska-Siara, Monika Miklaszewska, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Iwona Ogarek, Joanna Kwinta-Rybicka, Katarzyna Wilkosz, Joanna Bieniek 0/ szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Adamek, Dorota Drożdż, Zbigniew Kordon, Przemko Kwinta, Anna Moczulska, Beata Radzymińska-Chruściel, Katarzyna Zachwieja, Elżbieta Olczykowska-Siara, Monika Miklaszewska, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Iwona Ogarek, Joanna Kwinta-Rybicka, Katarzyna Wilkosz, Joanna Bieniek 0/ szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Adamek, Dorota Drożdż, Zbigniew Kordon, Przemko Kwinta, Anna Moczulska, Andrzej Rudziński, Katarzyna Zachwieja, Elżbieta Olczykowska-Siara, Monika Miklaszewska, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Iwona Ogarek, Joanna Kwinta-Rybicka, Katarzyna Wilkosz, Joanna Bieniek 0/ szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.