Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ortopedia i traumatologia WL-L5.Ortop.
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://klinika.net.pl
Liczba godzin: 25
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Ortopedia:

1. Szmidt J. i wsp.: Podstawy Chirurgii - podręcznik dla specjalizujących się w chirurgii ogólnej . Medycyna Praktyczna. Kraków 2003.

2. Gaździk T.: Ortopedia i Traumatologia dla studentów medycyny. PZWL Warszawa.

3. Gaździk T.: Podstawy ortopedii i traumatologii. PZWL Warszawa.

4. Brongel L., Duda K.: Mnogie obrażenia ciała. PZWL Warszawa, 2001.

5. Brongel L.: Złota godzina . Krak. Wyd. Med. Kraków 2000.

6. Driscoll P.A., Gwinuut C.L., LeDuc-Jimmerson C., Goodall O.: Doraźne leczenie urazów. PZWL, Warszawa, 1997.

Traumatologia:

Podstawowa:

● Gaździk T: Ortopedia i traumatologia. PZWL, Warszawa 2005

● Niedźwiedzki T, Kuryszko JT: Biologia kości. PWN, Warszawa 2007

● Zawadzki A (red): Medycyny ratunkowa i katastrof PZWL, Warszawa 2006

● Brongel L, Lasek J, Słowiński K (red): Podstawy współczesnej chirurgii urazowej. Wydawnictwo Medyczne Kraków 2009

● Brongel L, Duda K (red): Mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała. PZWL, Warszawa 2001

Uzupełniająca:

● Schatzker J, Tile M: Podejmowanie decyzji w operacyjnym leczeniu złamań 1. MediPage, Warszawa ● Rüedi TP, Buckley RE, Moran CG: AO Podstawy leczenia złamań Tom 1, Tom 2. MediPage, Warszawa 2014

● Smidt J. i wsp. : Podstawy Chirurgii- podręcznik dla specjalizujących się w chirurgii ogólnej. Medycyna Praktyczna. Kraków 2003

● Gaździk T.: Ortopedia i Traumatologia dla studentów medycyny. PZWL Warszawa 2010

● Gaździk T: Podstawy Ortopedii i traumatologii narządu ruchu. PZWL Warszawa 2001

● Brongel L.: Złota godzina. Krakowskie Wydawnictwo Medyczne, Kraków 2000.

● Driscoll PA, Gwinuut CL, Le Duc-Jimmerson C, Goodall O: Doraźne leczenie urazów. PZWL, Warszawa 1997

Efekty uczenia się:

Ortopedia:

Student zna i rozumie :najczęstsze wady wrodzone i nabyte układu kostno - stawowego - zasady rozpoznawania i leczenia, Zapalenia kości i stawów - rozpoznawanie i leczenie zarówno fasy ostrej jak i późnych następstw, Nowotwory narządu ruchu - objawy, diagnostyka, zasady leczenia. Podstawowe zagadnienia związane z osteoporozą pierwotną i wtórną, zapoznanie z najczęstszymi urazami kręgosłupa. Student zna wskazania i rodzaje stosowanego zaopatrzenia ortopedycznego. Student wie jakie są najczęstsze problemy ortopedyczne wieku starczego, zna postępowanie w chorobie zwyrodnieniowej stawów.

Traumatologia:

Wiedza:

•zna aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodków, dzieci i dorosłych

•zna zasady funkcjonowania zintegrowanego systemu państwowego ratownictwa medycznego

•zna i rozumie pojęcie kalectwa, inwalidztwa i niepełnosprawności

•zna i rozumie pojęcie śmierci gwałtownej oraz nagłego zgonu a także różnicę między pojęciami urazu a obrażenia

•zna i rozumie możliwości i ograniczenia badań laboratoryjnych w stanach nagłych

•posiada wiedzę z zakresu współcześnie wykorzystywanych badań obrazowych, w szczególności zna:

1.symptomatologię radiologiczną i ultrasonograficzną obrażeń układu ruchu zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej z uwzględnieniem odrębności wieku dziecięcego w tym w szczególności złamań kości i obrażeń narządowych

2.zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego po urazach mechanicznych oraz podstawowe procesy ustrojowe istotne z punktu widzenia zna zmiany morfologiczne i rozumie patogenezę krytycznych stanów patologicznych:

•mózgu takich jak obrzęk, niedokrwienie, krwotoki, skutki działania substancji egzogennych (np. alkohol, CO) i urazu mechanicznego

•układu oddechowego, takich krwiak opłucnej, odma opłucnowa, paradoks oddechowy i inne postaci ostrej pourazowej niewydolności oddechowej

•zna definicję i patofizjologię wstrząsu, ze szczególnym uwzględnieniem wstrząsu hipowolemicznego, choroby pourazowej oraz niewydolności wielonarządowej oraz pourazowego wstrząsu mechanicznego jak w wyniku stłuczenia serca, tamponady osierdzia czy odmy prężnej

•zna podstawowe zasady diagnostyki i leczenia obrażeń układu ruchu diagnostyki i leczenia

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w seminariach. dopuszczalna absencja na 1 seminarium .

Zakres tematów:

Ortopedia:

1 Narząd ruchu- diagnostyka, badanie

2 Ortopedia dziecięca- deformacje kręgosłupa

3 Ortopedia dziecięca – wady wrodzone

4 Ortopedia dziecięca – dziecko utykające

5 Ortopedia dorosłych – Zespoły bólowe kręgosłupa(+ Osteoporoza)

6 Ortopedia dorosłych- nowotwory

7 Ortopedia dorosłych –choroba zwyrodnieniowa dużych stawów

8 Ortopedia dorosłych- Artroskopia/endoskopia w ortopedii

Traumatologia:

1. Obrażenia układu ruchu: definicje, rozpoznawanie, zasady leczenia, powikłania

2. Obrażenia obręczy barkowej i kończyny górnej

3. Obrażenia kręgosłupa

4. Gojenie ran. Zaopatrywanie ran. Obrażenia tkanek miękkich.

5. Seminarium: obrażenia ręki i tkanek miękkich

6. Seminarium: Obrażenia kończyny dolnej

7. Seminarium: Obrażenia szyi i klatki piersiowej. Zabiegi ratujące życie.

8. Obrażenia jamy brzusznej i miednicy. Zabiegi ratujące życie.

9. Obrażenia układu ruchu: definicje, rozpoznawanie, zasady leczenia

10. Ewolucja poglądów na teorię zrostu kostnego i koncepcja nowoczesnej osteosyntezy.

11. Obrażenia ręki.

12. Obrażenia obręczy barkowej i kończyny górnej

13. Obrażenia kończyny dolnej

14. Zaopatrywanie ran. Obrażenia tkanek miękkich.

15. Obrażenia szyi i klatki piersiowej. Zabiegi ratujące życie.

16. Obrażenia jamy brzusznej i miednicy. Zabiegi ratujące życie.

17. Mnogie obrażenia ciała. Choroba urazowa. Resuscytacja okołourazowa. Damage control

18. Specyfika SOR. Triage, dekontaminacja, priorytety.

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Kącki, Marek Trybus, Piotr Guzik, Tomasz Potaczek, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Tomasz Sienkiel, Jakub Kalisz, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Jarosław Brudnicki, Mateusz Gruca 0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Kącki, Marek Trybus, Piotr Guzik, Tomasz Potaczek, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Tomasz Sienkiel, Jakub Kalisz, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Jarosław Brudnicki 0/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Kącki, Marek Trybus, Piotr Guzik, Tomasz Potaczek, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Tomasz Sienkiel, Sławomir Duda, Jakub Kalisz, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Jarosław Brudnicki 0/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Kącki, Marek Trybus, Piotr Guzik, Tomasz Potaczek, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Tomasz Sienkiel, Sławomir Duda, Jakub Kalisz, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Jarosław Brudnicki 0/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Kącki, Marek Trybus, Piotr Guzik, Tomasz Potaczek, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Tomasz Sienkiel, Sławomir Duda, Jakub Kalisz, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Jarosław Brudnicki 0/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Kącki, Marek Trybus, Piotr Guzik, Tomasz Potaczek, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Tomasz Sienkiel, Sławomir Duda, Jakub Kalisz, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Jarosław Brudnicki 0/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Kącki, Marek Trybus, Piotr Guzik, Tomasz Potaczek, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Tomasz Sienkiel, Sławomir Duda, Jakub Kalisz, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Jarosław Brudnicki 0/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Kącki, Marek Trybus, Piotr Guzik, Tomasz Potaczek, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Tomasz Sienkiel, Sławomir Duda, Jakub Kalisz, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Jarosław Brudnicki 0/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Kącki, Marek Trybus, Piotr Guzik, Tomasz Potaczek, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Tomasz Sienkiel, Sławomir Duda, Jakub Kalisz, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Jarosław Brudnicki 0/ szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Kącki, Marek Trybus, Piotr Guzik, Tomasz Potaczek, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Tomasz Sienkiel, Sławomir Duda, Jakub Kalisz, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Jarosław Brudnicki 0/ szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Kącki, Marek Trybus, Piotr Guzik, Tomasz Potaczek, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Tomasz Sienkiel, Sławomir Duda, Jakub Kalisz, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Jarosław Brudnicki 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.