Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ortopedia i traumatologia WL-L5.Ortop.
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.klinika.net.pl
Liczba godzin: 25
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Efekty uczenia się:

Ortopedia:

Zapoznanie z zasadami badania ortopedycznego z uwzględnieniem elementów badania neurologicznego. Zapoznanie z najczęstszymi urazami kręgosłupa. Podstawowe zasady diagnostyki obrazowej w Ortopedii .

Traumatologia:

•potrafi zaopatrzyć krwawienie zewnętrzne

•wykonuje iniekcje śródskórne, podskórne,

domięśniowe

•asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

- przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych

- drenażu jamy opłucnowej

- nakłuciu worka osierdziowego

- nakłuciu jamy otrzewnowej

- nakłuciu lędźwiowym

•potrafi postępować w przypadku urazów (założyć opatrunek, unieruchomienie, zaopatrzenie i szycie rany

•wykonuje doraźne unieruchomienie kończyny, wybiera rodzaj unieruchomienia konieczny do zastosowania w typowych sytuacjach klinicznych oraz kontroluje poprawność ukrwienia kończyny po założeniu opatrunku unieruchamiającego

•ocenia wynik badania radiologicznego w zakresie najczęstszych typów złamań, szczególnie złamań kości długich

•działa zgodnie z aktualnym algorytmem zaawansowanych czynności resuscytacyjnych

•rozpoznaje objawy narastającego ciśnienia śródczaszkowego

Metody i kryteria oceniania:

Ortopedia:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywnego w nich uczestnictwa oraz nabycia praktycznej umiejętności badania fizykalnego oraz umiejętności planowania diagnostyki i dalszego leczenia najczęstszych typach urazów oraz schorzeniach ortopedycznych.

Traumatologia:

pozytywna ocena umiejętności z zakresu:

Umiejętności:

•potrafi zaopatrzyć krwawienie zewnętrzne

•wykonuje iniekcje śródskórne, podskórne,

domięśniowe

•asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

- przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych

- drenażu jamy opłucnowej

- nakłuciu worka osierdziowego

- nakłuciu jamy otrzewnowej

- nakłuciu lędźwiowym

•potrafi postępować w przypadku urazów (założyć opatrunek, unieruchomienie, zaopatrzenie i szycie rany

•wykonuje doraźne unieruchomienie kończyny, wybiera rodzaj unieruchomienia konieczny do zastosowania w typowych sytuacjach klinicznych oraz kontroluje poprawność ukrwienia kończyny po założeniu opatrunku unieruchamiającego

•ocenia wynik badania radiologicznego w zakresie najczęstszych typów złamań, szczególnie złamań kości długich

•działa zgodnie z aktualnym algorytmem zaawansowanych czynności resuscytacyjnych

•rozpoznaje objawy narastającego ciśnienia śródczaszkowego

Zakres tematów:

Ortopedia:

Badanie ortopedyczne z uwzględnieniem elementów badania neurologicznego. Najczęstsze wady wrodzone i nabyte układu kostno - stawowego - zasady rozpoznawania i leczenia. Zapalenia kości i stawów. Nowotwory narządu ruchu - objawy, diagnostyka, zasady leczenia. Podstawowe zagadnienia związane z osteoporozą pierwotną i wtórną. Najczęstsze urazy kręgosłupa. Późne następstwa urazów.Choroba zwyrodnieniowa stawów -typowe dolegliwości starzejącego się społeczeństwa. Wskazania i rodzaje stosowanego zaopatrzenia ortopedycznego.

Traumatologia:

Zasady zaopatrywania krwawienie zewnętrznego,zasady wykonywania iniekcji śródskórnej, podskórnej,domięśniowej, zasady asysty przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

- przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych

- drenażu jamy opłucnowej

- nakłuciu worka osierdziowego

- nakłuciu jamy otrzewnowej

- nakłuciu lędźwiowym

Zasady postępowania w przypadku urazów (założyć opatrunek, unieruchomienie, zaopatrzenie i szycie rany, zasady wykonywania doraźnego unieruchomienia kończyny, wybiera rodzaj unieruchomienia konieczny do zastosowania w typowych sytuacjach klinicznych oraz kontroluje poprawność ukrwienia kończyny po założeniu opatrunku unieruchamiającego. Zasady oceniania wyników badań radiologicznych w zakresie najczęstszych typów złamań, szczególnie złamań kości długich. Zasada działania zgodnie z aktualnym algorytmem zaawansowanych czynności resuscytacyjnych. Zasady rozpoznawania objawów narastającego ciśnienia śródczaszkowego.

Metody dydaktyczne:

Obserwacja nauczyciela akademickiego podczas prowadzenia pacjenta w poradni ortopedycznej i na oddziale ortopedycznym. Samodzielne badanie pod nadzorem nauczyciela akademickiego z ustalaniem planu działania diagnostycznego i terapeutycznego. Zakładanie opatrunków unieruchamiających ( pierwsze na ochotniku , potem na pacjencie). Obserwacja zabiegów operacyjnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
11 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Bielecki, Wojciech Kącki, Marek Trybus, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Jarosław Brudnicki 0/ szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Kącki, Marek Trybus, Piotr Guzik, Marcin Bednarek, Tomasz Sienkiel, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska 0/ szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Guzik, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Witold Pokrowiecki, Tomasz Sienkiel, Sławomir Duda, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska 0/ szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Artur Gądek 0/ szczegóły
21 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Kącki, Marek Trybus, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Jarosław Brudnicki 0/ szczegóły
22 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Kącki, Marek Trybus, Piotr Guzik, Tomasz Potaczek, Marcin Bednarek, Tomasz Sienkiel, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Jarosław Brudnicki 0/ szczegóły
23 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Guzik, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Witold Pokrowiecki, Tomasz Sienkiel, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska 0/ szczegóły
31 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Kącki, Marek Trybus, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Jarosław Brudnicki 0/ szczegóły
32 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Trybus, Piotr Guzik, Tomasz Potaczek, Marcin Bednarek, Witold Pokrowiecki, Tomasz Sienkiel, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Mateusz Gruca 0/ szczegóły
33 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Guzik, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Witold Pokrowiecki, Tomasz Sienkiel, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Mateusz Gruca 0/ szczegóły
41 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Kącki, Marek Trybus, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Jarosław Brudnicki 0/ szczegóły
42 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Trybus, Piotr Guzik, Tomasz Potaczek, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Tomasz Sienkiel, Sławomir Duda, Jarosław Brudnicki 0/ szczegóły
43 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Guzik, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Witold Pokrowiecki, Tomasz Sienkiel, Sławomir Duda, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Mateusz Gruca 0/ szczegóły
51 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Kącki, Marek Trybus, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Witold Pokrowiecki, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska 0/ szczegóły
52 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Trybus, Piotr Guzik, Tomasz Potaczek, Jakub Adamczyk, Tomasz Sienkiel, Jarosław Brudnicki, Mateusz Gruca 0/ szczegóły
53 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Guzik, Witold Pokrowiecki, Sławomir Duda, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Jarosław Brudnicki, Mateusz Gruca 0/ szczegóły
61 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Kącki, Marek Trybus, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska 0/ szczegóły
62 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Trybus, Piotr Guzik, Tomasz Potaczek, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Tomasz Sienkiel, Jakub Kalisz, Marcin Gąska 0/ szczegóły
63 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Guzik, Marcin Bednarek, Witold Pokrowiecki, Sławomir Duda, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Mateusz Gruca, Bartłomiej Szlasek 0/ szczegóły
71 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Kącki, Marek Trybus, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska 0/ szczegóły
72 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Kącki, Piotr Guzik, Tomasz Potaczek, Marcin Bednarek, Jarosław Brudnicki, Mateusz Gruca, Bartłomiej Szlasek 0/ szczegóły
73 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Guzik, Marcin Bednarek, Witold Pokrowiecki, Sławomir Duda, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Jarosław Brudnicki, Mateusz Gruca, Bartłomiej Szlasek 0/ szczegóły
81 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Jasiewicz, Wojciech Kącki, Marek Trybus, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Przemysław Koszyk, Jarosław Brudnicki 0/ szczegóły
82 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Kącki, Marek Trybus, Piotr Guzik, Tomasz Potaczek, Marcin Bednarek, Witold Pokrowiecki, Tomasz Sienkiel, Mateusz Gruca 0/ szczegóły
83 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Guzik, Marcin Bednarek, Witold Pokrowiecki, Sławomir Duda, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Mateusz Gruca, Bartłomiej Szlasek 0/ szczegóły
91 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Jasiewicz, Wojciech Kącki, Marek Trybus, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Przemysław Koszyk, Jarosław Brudnicki 0/ szczegóły
92 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Kącki, Marek Trybus, Piotr Guzik, Tomasz Potaczek, Marcin Bednarek, Witold Pokrowiecki, Tomasz Sienkiel, Mateusz Gruca 0/ szczegóły
93 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Guzik, Marcin Bednarek, Witold Pokrowiecki, Sławomir Duda, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Mateusz Gruca, Bartłomiej Szlasek 0/ szczegóły
101 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Jasiewicz, Wojciech Kącki, Marek Trybus, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Przemysław Koszyk, Jarosław Brudnicki 0/ szczegóły
102 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Trybus, Piotr Guzik, Tomasz Potaczek, Marcin Bednarek, Witold Pokrowiecki, Jakub Kalisz, Przemysław Koszyk, Mateusz Gruca, Bartłomiej Szlasek 0/ szczegóły
103 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Guzik, Marcin Bednarek, Witold Pokrowiecki, Sławomir Duda, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Mateusz Gruca, Bartłomiej Szlasek 0/ szczegóły
111 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Kącki, Marek Trybus, Tomasz Potaczek, Jakub Adamczyk, Witold Pokrowiecki, Przemysław Koszyk, Jarosław Brudnicki 0/ szczegóły
112 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Trybus, Piotr Guzik, Jakub Kalisz, Przemysław Koszyk, Jarosław Brudnicki, Mateusz Gruca 0/ szczegóły
113 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Bednarek, Jakub Kalisz, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Mateusz Gruca, Bartłomiej Szlasek 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.