Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pediatria 3/4 WL-L5.Pediat.III
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.pediatria.cm-uj.krakow.pl/edukacja.html
Liczba godzin: 23
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pediatria, red. Jacek J. Pietrzyk i Przemko Kwinta, WUJ, Kraków 2018, tom 3. rozdziały 11, 18 i 19

Efekty uczenia się:

Celem kursu jest praktyczna nauka badania, rozpoznawania i leczenia chorób z zakresu hematologii i onkologii, neurologii oraz endokrynologii dziecięcej.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, przygotowania zadania indywidualnego – prezentacji przypadku / problemu medycznego. Dodatkowe kryteria oceny stanowią terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Zadanie indywidualne:

Każdy student opracowuje prezentację przypadku lub problemu medycznego związanego z tematami zajęć obowiązkowych wymienionych w treściach modułu kształcenia. Prezentacja jest przedstawiana pozostałym członkom grupy uczestniczącym w zajęciach i stanowi podstawę do dyskusji.

Każda prezentacja powinna zawierać:

− usystematyzowaną prezentację przypadku klinicznego lub przedstawienie definicji problemu medycznego

− algorytm postępowania diagnostycznego

− omówienie postępowania terapeutycznego

− przedstawienie rokowania

− wykaz aktualnego piśmiennictwa użytego do przygotowania prezentacji.

Sprawdzian końcowy:

Test składający się z 60 pytań. Do każdego pytania przygotowywanych jest 5 odpowiedzi – tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest uzyskanie co najmniej 60% odpowiedzi prawidłowych.

Zakres tematów:

Seminaria – 14 x 2 godziny

1. Stany naglące w endokrynologii

2. Kiedy podejrzewać problem endokrynologiczny u dziecka - semiotyka najczęstszych schorzeń endokrynologicznych.

3. Kiedy podejrzewać problem diabetologiczny u dziecka - semiotyka najczęstszych schorzeń z zakresu diabetologii dziecięcej.

4. Zaburzenia autoimmunizacyjne w endokrynologii

5. Otyłość i powikłania otyłości

6. Skazy krwotoczne u dzieci

7. Niedokrwistości wieku dziecięcego.

8. Stany naglące w onkologii dziecięcej: zespół lizy guza, zespół żyły głównej górnej i zespół śródpiersia górnego, zespół leukostazy, zespół ostrego ucisku guza na rdzeń kręgowy

9. Typowe i niecharakterystyczne objawy chorób nowotworowych wieku rozwojowego.

10. Zapalenia układu nerwowego u dzieci

11. Ostre porażenia wiotkie

12. Stany zagrożenia życia w neurologii dziecięcej, postępowanie

13. Neuropatologia padaczki (Zintegrowane - Patologia)

14. Podstawy patologii i diagnostyki biopsyjnej białaczek i chłoniaków (Zintegrowane - Patologia)

Metody dydaktyczne:

Praca z małą grupą:

- prezentacje przypadków klinicznych

- nauczanie ukierunkowane na problem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bulanda, Dariusz Adamek, Magdalena Ćwiklińska, Sławomir Kroczka, Kinga Kwiecińska, Joanna Nazim, Jerzy Starzyk, Małgorzata Wójcik, Łukasz Chmura 0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bulanda, Dariusz Adamek, Przemysław Tomasik, Kinga Kwiecińska, Anna Wędrychowicz, Joanna Nazim, Jerzy Starzyk, Małgorzata Wójcik, Agnieszka Biedroń, Łukasz Chmura 0/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Szymon Skoczeń, Małgorzata Bulanda, Dariusz Adamek, Magdalena Ćwiklińska, Aleksandra Gergont, Dominika Januś, Przemysław Tomasik, Kinga Kwiecińska, Anna Wędrychowicz, Joanna Nazim, Jerzy Starzyk, Małgorzata Wójcik, Łukasz Chmura 0/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bulanda, Dariusz Adamek, Walentyna Balwierz, Magdalena Ćwiklińska, Przemysław Tomasik, Kinga Kwiecińska, Joanna Nazim, Aleksandra Wieczorek, Jerzy Starzyk, Małgorzata Wójcik, Małgorzata Steczkowska, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Łukasz Chmura 0/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bulanda, Dariusz Adamek, Magdalena Ćwiklińska, Aleksandra Gergont, Przemysław Tomasik, Kinga Kwiecińska, Anna Wędrychowicz, Joanna Nazim, Jerzy Starzyk, Małgorzata Wójcik, Małgorzata Steczkowska, Łukasz Chmura 0/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Szymon Skoczeń, Małgorzata Bulanda, Dariusz Adamek, Walentyna Balwierz, Magdalena Ćwiklińska, Aleksandra Gergont, Przemysław Tomasik, Anna Wędrychowicz, Jerzy Starzyk, Małgorzata Wójcik, Małgorzata Steczkowska, Łukasz Chmura 0/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bulanda, Dariusz Adamek, Magdalena Ćwiklińska, Aleksandra Gergont, Przemysław Tomasik, Sławomir Kroczka, Anna Wędrychowicz, Jerzy Starzyk, Małgorzata Wójcik, Małgorzata Steczkowska, Łukasz Chmura 0/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bulanda, Dariusz Adamek, Magdalena Ćwiklińska, Aleksandra Gergont, Przemysław Tomasik, Sławomir Kroczka, Anna Wędrychowicz, Joanna Nazim, Jerzy Starzyk, Małgorzata Wójcik, Małgorzata Steczkowska, Łukasz Chmura 0/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Szymon Skoczeń, Małgorzata Bulanda, Dariusz Adamek, Magdalena Ćwiklińska, Aleksandra Gergont, Przemysław Tomasik, Sławomir Kroczka, Kinga Kwiecińska, Anna Wędrychowicz, Aleksandra Wieczorek, Jerzy Starzyk, Małgorzata Wójcik, Małgorzata Steczkowska, Łukasz Chmura 0/ szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bulanda, Dariusz Adamek, Magdalena Ćwiklińska, Aleksandra Gergont, Przemysław Tomasik, Sławomir Kroczka, Anna Wędrychowicz, Joanna Nazim, Jerzy Starzyk, Tomasz Klekawka, Małgorzata Wójcik, Małgorzata Steczkowska, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Łukasz Chmura 0/ szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Szymon Skoczeń, Małgorzata Bulanda, Dariusz Adamek, Magdalena Ćwiklińska, Kinga Kwiecińska, Joanna Nazim, Jerzy Starzyk, Małgorzata Wójcik, Małgorzata Steczkowska, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Łukasz Chmura 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.