Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pediatria 3/4 WL-L5.Pediat.III
Kształcenie na odległość (EL) Rok akademicki 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pediatria, red. Jacek J. Pietrzyk i Przemko Kwinta, WUJ, Kraków 2018, tom 3. rozdziały 11, 18 i 19

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

− zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci:

o krzywicy, tężyczki, drgawek,

o niedokrwistości, skaz krwotocznych, stanów niewydolności szpiku, chorób nowotworowych wieku dziecięcego, w tym guzów litych typowych dla wieku dziecięcego, powiększenia węzłów chłonnych i śledziony

o zaburzeń wzrastania, chorób tarczycy i przytarczyc, chorób nadnerczy, cukrzycy, otyłości zaburzeń dojrzewania i funkcji gonad,

o mózgowego porażenia dziecięcego, zapaleń mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, padaczki,

w zakresie umiejętności:

− asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

o przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych

o nakłuciu lędźwiowym

o biopsji cienkoigłowej

o biopsji aspiracyjnej szpiku kostnego

w zakresie kompetencji społecznych:

− okazuje szacunek dla pacjenta i jego rodziny

− przestrzega praw pacjenta, w tym do ochrony danych osobowych, intymności

− potrafi pracować w grupie

− wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. obecności na zajęciach

2. aktywnego udziału w zajęciach

3. prezentacji przypadku klinicznego / problemu medycznego

4. zaliczenia sprawdzianu końcowego

Zakres tematów:

Prezentacje przypadków, nauczanie ukierunkowane na problem – 6 x 2 godziny:

1. Zaburzenia dojrzewania (w tym przedwczesne i opóźnione dojrzewanie, zaburzenia różnicowania płci)

2. Zaburzenia wodno-elektrolitowe i zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej

3. Opis przypadku: mózgowe porażenie dziecięce

4. Choroby demielinizacyjne

5. Skazy krwotoczne u dzieci i niedokrwistości –prezentacja przypadków

6. Nowotwory u dzieci –prezentacja przypadków

Metody dydaktyczne:

Praca z małą grupą:

- prezentacje przypadków klinicznych

- nauczanie ukierunkowane na problem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Szymon Skoczeń, Magdalena Ćwiklińska, Sławomir Kroczka, Przemko Kwinta, Jerzy Starzyk, Tomasz Klekawka 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.