Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane aspekty farmakoterapii w czasie ciąży i karmienia piersią WFa.FAR-5ST-F-WybAsp
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: 75
Literatura:

1. Tomasz Fusch: Leki w ciąży i laktacji. Wydawnictwo MedPharm Polska, Wrocław 2016

2. Grzegorz H. Bręborowicz, Marzena Dworacka: Farmakoterapia w położnictwie. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2018

3. Frise K., Mörike K., Neumann G., Windorfer A.: Leki w ciąży i laktacji. Wydawnictwo MedPharm Polska, Wrocław 2010

4. Podlewski J., Chwalibogowska – Podlewska A. Leki Współczesnej Terapii. (tom I i II). Wydawnictwo Medical Tribune Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI:

U. 1 potrafi wyjaśnić działanie leków na płód oraz interpretuje wpływ czynników na działanie leków u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią;

U. 2 przewiduje działania niepożądane na płód, w zależności od okresu podania leku, dawki i drogi;

U. 3 wymienia wskazania i przeciwwskazania dla poszczególnych grup leków w okresie ciąży i laktacji;

U. 4 potrafi doradzić pacjentkom w okresie ciąży lub laktacji w zakresie samoleczenia lekami z grupy OTC

U. 5 przewiduje skutki niekorzystnych działań leków w okresie ciąży oraz karmienia piersią i im zapobiega;

U. 6 wykorzystuje nabyte wiadomości z fizjologii, patofizjologii oraz farmakokinetyki i farmakologii do zrozumienia mechanizmów działania i działań niepożądanych leków

U. 7 potrafi przekazać informację o wpływie leku na płód

U. 8 udziela informacji o działaniu leków oraz ich bezpieczeństwie stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią w sposób zrozumiały dla kobiety

KOMPETENCJE:

K. 1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K. 2 wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia

K. 3 wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje wobec pacjentek ciężarnych i karmiących

Metody i kryteria oceniania:

• test 20 pytań wielokrotnego wyboru (jedna odpowiedź prawidłowa: A,B,C,D lub E) obejmujący zakresem materiał z wykładów i seminariów. Kryterium zaliczenia sprawdzianu testowego – uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

Skala ocen:

do 60% ( 2.0); 60-67% dst (3.0); 68 -76% +dst (3.5); 77-84% db (4.0); 85-92% +db (4.5); 93-100% bdb (5.0)

Zakres tematów:

Seminaria

o Leczenie infekcji bakteryjnych w czasie ciąży

o Farmakoterapia wybranych chorób w okresie karmienia piersią

o Omówienie przykładów szkodliwego wpływu leków na płód oraz najczęstszych błędów farmakoterapeutycznych u kobiet w ciąży i okresie karmienia.

Sposób zaliczenia: test

Zakres dziedzinowy; farmakologia, farmakodynamika, farmakoterapia, toksykologia leku, farmakokinetyka

Metody dydaktyczne:

Podstawowym założeniem jest aktywizowanie studentów, nakłanianie ich do dyskusji, samodzielnego poszukiwania informacji i uzupełniania wiedzy, formułowania własnych opinii oraz argumentów je uzasadniających. Stosowane metody dydaktyczne stanowią połączenie metod podających (wykład informacyjny, prelekcja, objaśnienie lub wyjaśnienie), z metodami aktywizującymi i praktycznymi

- seminarium,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Kinga Sałat, Anna Rapacz 9/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Kinga Sałat, Anna Rapacz 24/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Kinga Sałat, Anna Rapacz 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.