Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ortopedia i traumatologia WL-N5.Ortop.
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.klinika.net.pl
Liczba godzin: 25
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Ortopedia:

1. Szmidt J. i wsp.: Podstawy Chirurgii - podręcznik dla specjalizujących się w chirurgii ogólnej . Medycyna Praktyczna. Kraków 2003.

2. Gaździk T.: Ortopedia i Traumatologia dla studentów medycyny. PZWL Warszawa.

3. Gaździk T.: Podstawy ortopedii i traumatologii. PZWL Warszawa.

4. Brongel L., Duda K.: Mnogie obrażenia ciała. PZWL Warszawa, 2001.

5. Brongel L.: Złota godzina . Krak. Wyd. Med. Kraków 2000.

6. Driscoll P.A., Gwinuut C.L., LeDuc-Jimmerson C., Goodall O.: Doraźne leczenie urazów. PZWL, Warszawa, 1997.

Traumatologia:

Podstawowa:

● Gaździk T: Ortopedia i traumatologia. PZWL, Warszawa 2005

● Niedźwiedzki T, Kuryszko JT: Biologia kości. PWN, Warszawa 2007

● Zawadzki A (red): Medycyny ratunkowa i katastrof PZWL, Warszawa 2006

● Brongel L, Lasek J, Słowiński K (red): Podstawy współczesnej chirurgii urazowej. Wydawnictwo Medyczne Kraków 2009

● Brongel L, Duda K (red): Mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała. PZWL, Warszawa 2001

Uzupełniająca:

● Schatzker J, Tile M: Podejmowanie decyzji w operacyjnym leczeniu złamań 1. MediPage, Warszawa ● Rüedi TP, Buckley RE, Moran CG: AO Podstawy leczenia złamań Tom 1, Tom 2. MediPage, Warszawa 2014

● Smidt J. i wsp. : Podstawy Chirurgii- podręcznik dla specjalizujących się w chirurgii ogólnej. Medycyna Praktyczna. Kraków 2003

● Gaździk T.: Ortopedia i Traumatologia dla studentów medycyny. PZWL Warszawa 2010

● Gaździk T: Podstawy Ortopedii i traumatologii narządu ruchu. PZWL Warszawa 2001

● Brongel L.: Złota godzina. Krakowskie Wydawnictwo Medyczne, Kraków 2000.

● Driscoll PA, Gwinuut CL, Le Duc-Jimmerson C, Goodall O: Doraźne leczenie urazów. PZWL, Warszawa 1997

Efekty uczenia się:

Ortopedia:

Student zna i rozumie :najczęstsze wady wrodzone i nabyte układu kostno - stawowego - zasady rozpoznawania i leczenia, Zapalenia kości i stawów - rozpoznawanie i leczenie zarówno fasy ostrej jak i późnych następstw, Nowotwory narządu ruchu - objawy, diagnostyka, zasady leczenia. Podstawowe zagadnienia związane z osteoporozą pierwotną i wtórną, zapoznanie z najczęstszymi urazami kręgosłupa. Student zna wskazania i rodzaje stosowanego zaopatrzenia ortopedycznego. Student wie jakie są najczęstsze problemy ortopedyczne wieku starczego, zna postępowanie w chorobie zwyrodnieniowej stawów.

Traumatologia:

Wiedza:

•zna aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodków, dzieci i dorosłych

•zna zasady funkcjonowania zintegrowanego systemu państwowego ratownictwa medycznego

•zna i rozumie pojęcie kalectwa, inwalidztwa i niepełnosprawności

•zna i rozumie pojęcie śmierci gwałtownej oraz nagłego zgonu a także różnicę między pojęciami urazu a obrażenia

•zna i rozumie możliwości i ograniczenia badań laboratoryjnych w stanach nagłych

•posiada wiedzę z zakresu współcześnie wykorzystywanych badań obrazowych, w szczególności zna:

1.symptomatologię radiologiczną i ultrasonograficzną obrażeń układu ruchu zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej z uwzględnieniem odrębności wieku dziecięcego w tym w szczególności złamań kości i obrażeń narządowych

2.zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego po urazach mechanicznych oraz podstawowe procesy ustrojowe istotne z punktu widzenia zna zmiany morfologiczne i rozumie patogenezę krytycznych stanów patologicznych:

•mózgu takich jak obrzęk, niedokrwienie, krwotoki, skutki działania substancji egzogennych (np. alkohol, CO) i urazu mechanicznego

•układu oddechowego, takich krwiak opłucnej, odma opłucnowa, paradoks oddechowy i inne postaci ostrej pourazowej niewydolności oddechowej

•zna definicję i patofizjologię wstrząsu, ze szczególnym uwzględnieniem wstrząsu hipowolemicznego, choroby pourazowej oraz niewydolności wielonarządowej oraz pourazowego wstrząsu mechanicznego jak w wyniku stłuczenia serca, tamponady osierdzia czy odmy prężnej

•zna podstawowe zasady diagnostyki i leczenia obrażeń układu ruchu diagnostyki i leczenia

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w seminariach. dopuszczalna absencja na 1 seminarium .

Zakres tematów:

Ortopedia:

1 Narząd ruchu- diagnostyka, badanie

2 Ortopedia dziecięca- deformacje kręgosłupa

3 Ortopedia dziecięca – wady wrodzone

4 Ortopedia dziecięca – dziecko utykające

5 Ortopedia dorosłych – Zespoły bólowe kręgosłupa(+ Osteoporoza)

6 Ortopedia dorosłych- nowotwory

7 Ortopedia dorosłych –choroba zwyrodnieniowa dużych stawów

8 Ortopedia dorosłych- Artroskopia/endoskopia w ortopedii

Traumatologia

1. Obrażenia układu ruchu: definicje, rozpoznawanie, zasady leczenia, powikłania

2. Obrażenia obręczy barkowej i kończyny górnej

3. Obrażenia kręgosłupa

4. Gojenie ran. Zaopatrywanie ran. Obrażenia tkanek miękkich.

5. Seminarium: obrażenia ręki i tkanek miękkich

6. Seminarium: Obrażenia kończyny dolnej

7. Seminarium: Obrażenia szyi i klatki piersiowej. Zabiegi ratujące życie.

8. Obrażenia jamy brzusznej i miednicy. Zabiegi ratujące życie.

9. Obrażenia układu ruchu: definicje, rozpoznawanie, zasady leczenia

10. Ewolucja poglądów na teorię zrostu kostnego i koncepcja nowoczesnej osteosyntezy.

11. Obrażenia ręki.

12. Obrażenia obręczy barkowej i kończyny górnej

13. Obrażenia kończyny dolnej

14. Zaopatrywanie ran. Obrażenia tkanek miękkich.

15. Obrażenia szyi i klatki piersiowej. Zabiegi ratujące życie.

16. Obrażenia jamy brzusznej i miednicy. Zabiegi ratujące życie.

17. Mnogie obrażenia ciała. Choroba urazowa. Resuscytacja okołourazowa. Damage control

18. Specyfika SOR. Triage, dekontaminacja, priorytety.

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
12 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Kącki, Marek Trybus, Piotr Guzik, Tomasz Potaczek, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Sławomir Duda, Jakub Kalisz, Przemysław Koszyk, Jarosław Brudnicki, Tomasz Sienkiel, Marcin Gąska 13/ szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Kącki, Marek Trybus, Piotr Guzik, Tomasz Potaczek, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Tomasz Sienkiel, Sławomir Duda, Jakub Kalisz, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Jarosław Brudnicki 12/ szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Kącki, Marek Trybus, Piotr Guzik, Tomasz Potaczek, Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Tomasz Sienkiel, Sławomir Duda, Jakub Kalisz, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Jarosław Brudnicki 15/ szczegóły
200 (brak danych), (sala nieznana)
Artur Gądek 0/ szczegóły
201 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.