Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody aktywizujące - kierunki społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: AD-MAS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody aktywizujące - kierunki społeczne
Jednostka: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wyposażenie nauczycieli akademickich, doktorantów i uczestników szkoły doktorskiej w wiedzę, umiejętności i kompetencje odnoszące się do metod pracy dydaktycznej (zwłaszcza w odniesieniu do metod aktywizujących - z uwzględnieniem nowoczesnych narzędzi). Kluczowe staje się tutaj kształtowanie umiejętności doboru metod do celów projektowanych zajęć i wspierania procesu zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności studentek i studentów.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

- Ja jako nauczyciel i jako „uczący się”. Metody jako element sytuacji dydaktyczno – wychowawczej…i co z tego wynika?

- Role nauczyciela akademickiego w kontekście projektowania procesu kształcenia. Przegląd wybranych metod aktywizujących.

- Jak uaktywnić studentów na początku, w środku i na końcu zajęć i wspierać proces zdobywania przez nich wiedzy i umiejętności?

- Who will win? Narzędzia (programy, aplikacje komputerowe) w pracy nauczyciela akademickiego

- Możliwości zastosowania wybranych narzędzi i metod aktywizujących w pracy nauczyciela. W jaki sposób dobierać metody dydaktyczne do zaplanowanych efektów kształcenia – ćwiczenia praktyczne/prezentacje.

Literatura:

Literatura:

1. Silberman M., Uczymy się uczyć, GWP, Gdańsk 2005, (fragmenty)

2. Silberman M., Biech E., Metody aktywizujące w szkoleniach, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, (fragmenty)

3. Owczarska B., Moszyńska A., Brudnik E., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Wyd.Jedność, Kielce 2000 (fragmenty)

4. Petty G., Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, GWP, Sopot 2010, (fragmenty)

Efekty uczenia się:

W wyniku uczestnictwa w zajęciach i własnych studiów nad literaturą przedmiotu uczestnik/uczestniczka kursu uzyska następujące efekty:

W zakresie wiedzy

Posiada pogłębioną wiedzę o poszczególnych metodach kształcenia, w szczególności - o metodach aktywizujących;

Zna nowoczesne narzędzia (programy, aplikacje komputerowe), jakie mogą być stosowane w procesie kształcenia

W zakresie umiejętności

Posiada umiejętność doboru metod dydaktycznych (i zastosowania nowoczesnych narzędzi) do zaplanowanych efektów kształcenia;

Potrafi zaplanować sposób pracy studentów przy użyciu metod aktywizujących (np. metody projektu edukacyjnego lub flipped classroom);

Potrafi zaprojektować i przeprowadzić zajęcia za pomocą wybranej metody aktywizującej;

W zakresie kompetencji

Posiada nastawienie na elastyczny dobór metod, narzędzi i poszukiwania alternatywnych rozwiązań dydaktycznych;

Posiada nastawienie na rozwijanie i doskonalenie posiadanego warsztatu dydaktycznego

Metody i kryteria oceniania:

Dla efektów uczenia się:

WIEDZA: Bieżąca ocena prowadzącego na zajęciach w postaci informacji zwrotnych.

UMIEJĘTNOŚCI: Bieżąca ocena prowadzącego na zajęciach i komentarz do fragmentu zajęć prowadzonych wybraną metodą. Pisemne uwagi do przysłanego zadania

KOMPETENCJE: Bieżąca ocena prowadzącego na zajęciach w postaci informacji zwrotnych.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- uczęszczanie na zajęciach (min. 50% obecności) dopuszczalna 1 nieusprawiedliwiona nieobecność – każda dodatkowa powinna zostać odpracowana na dyżurze, w uzgodnieniu z prowadzącym;

- przygotowanie do zajęć (zapoznanie z literaturą przedmiotu), aktywny udział w zajęciach i wykonywanie zadań grupowych i indywidualnych (m.in. zaprojektowanie fragmentu zajęć prowadzonych wybraną metodą i jego prezentacja).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.