Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: AD-PD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi
Jednostka: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.arsdocendi.uj.edu.pl/warsztaty
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 0.50 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

• Komunikacja interpersonalna

• Praca grupowa

• Zdalne nauczanie na UJ – możliwości i projektowanie aktywności

• Uczenie się dorosłych

• Motywowanie studentów

• Dylematy etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

• Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

• Efekty kształcenia, projektowanie kursu

• Metody kształcenia (w tym metody aktywizujące)

• Problem Based Learning

• Ocenianie/ewaluacja wiedzy studenta

• Ocenianie/ewaluacja umiejętności i kompetencji studenta

• Osoba z niepełnosprawnością w grupie studenckiej - zadania dla nauczyciela

• Ścieżki rozwoju nauczyciela akademickiego

• Wielokulturowość w sytuacji edukacyjnej

Literatura:

Aktywne metody nauczania w szkole wyższej, red. M. Jaroszewska, D. Ekiert-Oldroyd, Wyd. Nakom, Poznań 2002.

Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. Anna Sajdak

H.Fry, S.Ketteridge, S.Marshall, A Handbook for Teaching & Learning in Higher Education. Enhancing Academic Practice, 2nd edtion, Kogan Page, London and Sterling VA, 1999

W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej, red. D. Skulicz, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004

Jak kształcić studentów chemii i kierunków pokrewnych? Podręcznik nauczyciela akademickiego. red. I.Maciejowska, Wydział Chemii UJ, Kraków 2008

A.Kozak, M.Łaguna, Metody prowadzenia szkoleń czyli niezbędnik trenera, GWP, Gdańsk 2009

Efekty kształcenia:

Wiedza - uczestnik potrafi:

• scharakteryzować formy nauczania i oceniania stosowane w kształceniu uniwersyteckim,

• opisać specyfikę edukacji osób dorosłych,

• przedstawić możliwości platform zdalnego nauczania dostępnych na UJ,

Umiejętności - uczestnik potrafi:

• motywować studentów do pracy,

• wykorzystywać zasady komunikacji interpersonalnej w pracy dydaktycznej,

• zaplanować efekty kształcenia na poziomie kursu, dopasować do nich metody pracy (w tym aktywności w nauczaniu zdalnym) i środki dydaktyczne oraz metody oceny,

• organizować pracę grupową (zwłaszcza w odniesieniu do pracy metoda projektów i PBL),

• uwzględnić zróżnicowanie studentów w swoich działaniach dydaktycznych

Kompetencje społeczne - uczestnik potrafi:

• poradzić sobie z dylematami etycznymi w pracy dydaktycznej,

• współpracować w zespole nauczycieli akademickich.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność , w tym wykonanie zadania na platformie zdalnego nauczania (obecność na minimum 80% zajęć) oraz pozytywna ocena eseju (ocena wystawiana na życzenie doktoranta, w innym przypadku – zaliczenie).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Maciejowska
Prowadzący grup: Justyna Bugaj, Andrzej Filip, Iwona Maciejowska, Jadwiga Mirecka, Michał Nowakowski, Małgorzata Perdeus-Białek, Krzysztof Piotrowski, Jerzy Rosiński, Anna Sajdak-Burska, Anna Szafrańska-Kopeć, Jacek Urbaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Maciejowska
Prowadzący grup: Justyna Bugaj, Andrzej Filip, Halina Grzymała-Moszczyńska, Iwona Maciejowska, Jadwiga Mirecka, Michał Nowakowski, Małgorzata Perdeus-Białek, Krzysztof Piotrowski, Jerzy Rosiński, Anna Sajdak-Burska, Anna Szafrańska-Kopeć, Jacek Urbaniec
Strona przedmiotu: https://arsdocendi.uj.edu.pl/warsztaty/kursy-doktoranci
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Skrócony opis:

• Komunikacja interpersonalna

• Praca grupowa

• Zdalne nauczanie na UJ – możliwości i projektowanie aktywności

• Uczenie się dorosłych

• Motywowanie studentów

• Dylematy etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

• Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

• Efekty kształcenia, projektowanie kursu

• Metody kształcenia (w tym metody aktywizujące)

• Problem Based Learning

• Ocenianie/ewaluacja wiedzy studenta

• Ocenianie/ewaluacja umiejętności i kompetencji studenta

• Osoba z niepełnosprawnością w grupie studenckiej - zadania dla nauczyciela

• Ścieżki rozwoju nauczyciela akademickiego

Pełny opis:

• Komunikacja interpersonalna

• Praca grupowa

• Zdalne nauczanie na UJ – możliwości i projektowanie aktywności

• Uczenie się dorosłych

• Motywowanie studentów

• Dylematy etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

• Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

• Efekty kształcenia, projektowanie kursu

• Metody kształcenia (w tym metody aktywizujące)

• Problem Based Learning

• Ocenianie/ewaluacja wiedzy studenta

• Ocenianie/ewaluacja umiejętności i kompetencji studenta

• Osoba z niepełnosprawnością w grupie studenckiej - zadania dla nauczyciela

• Ścieżki rozwoju nauczyciela akademickiego

Literatura:

Aktywne metody nauczania w szkole wyższej, red. M. Jaroszewska, D. Ekiert-Oldroyd, Wyd. Nakom, Poznań 2002.

Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. Anna Sajdak

H.Fry, S.Ketteridge, S.Marshall, A Handbook for Teaching & Learning in Higher Education. Enhancing Academic Practice, 2nd edtion, Kogan Page, London and Sterling VA, 1999

W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej, red. D. Skulicz, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004

Jak kształcić studentów chemii i kierunków pokrewnych? Podręcznik nauczyciela akademickiego. red. I.Maciejowska, Wydział Chemii UJ, Kraków 2008

A.Kozak, M.Łaguna, Metody prowadzenia szkoleń czyli niezbędnik trenera, GWP, Gdańsk 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.