Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: AD-PD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi
Jednostka: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.arsdocendi.uj.edu.pl/warsztaty
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 0.50 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

• Komunikacja interpersonalna

• Praca grupowa

• Zdalne nauczanie na UJ – możliwości i projektowanie aktywności

• Student Centred Learning

• Motywowanie studentów

• Dylematy etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

• Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

• Efekty uczenia się, projektowanie kursu

• Metody kształcenia (w tym metody aktywizujące)

• Problem Based Learning

• Ocenianie/ewaluacja wiedzy, umiejętności i kompetencji studenta

• Osoba z niepełnosprawnością w grupie studenckiej - zadania dla nauczyciela

• Wielokulturowość w sytuacji edukacyjnej

• Ścieżki rozwoju nauczyciela akademickiego

Literatura:

Aktywne metody nauczania w szkole wyższej, red. M. Jaroszewska, D. Ekiert-Oldroyd, Wyd. Nakom, Poznań 2002.

A. Sajdak, Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. impuls, Kraków 2013.

H.Fry, S.Ketteridge, S.Marshall, A Handbook for Teaching & Learning in Higher Education. Enhancing Academic Practice, 2nd edtion, Kogan Page, London and Sterling VA, 1999 i kolejne wydania

W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej, red. D. Skulicz, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004

Jak kształcić studentów chemii i kierunków pokrewnych? Podręcznik nauczyciela akademickiego. red. I.Maciejowska, Wydział Chemii UJ, Kraków 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza - uczestnik potrafi:

• scharakteryzować formy nauczania i oceniania stosowane w kształceniu uniwersyteckim,

• opisać specyfikę edukacji osób dorosłych,

• przedstawić możliwości platform zdalnego nauczania dostępnych na UJ.

Umiejętności - uczestnik potrafi:

• motywować studentów do pracy,

• wykorzystywać zasady komunikacji interpersonalnej w pracy dydaktycznej,

• zaplanować efekty uczenia się na poziomie kursu, dopasować do nich metody pracy (w tym aktywności w nauczaniu zdalnym) i środki dydaktyczne oraz metody oceny,

• organizować pracę grupową (zwłaszcza w odniesieniu do pracy metodą projektów i PBL),

• uwzględnić zróżnicowanie studentów w swoich działaniach dydaktycznych.

Kompetencje społeczne - uczestnik potrafi:

• poradzić sobie z dylematami etycznymi w pracy dydaktycznej,

• współpracować w zespole nauczycieli akademickich.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność , w tym wykonanie zadania na platformie zdalnego nauczania (obecność na minimum 24 godzinach zajęć) oraz pozytywna ocena eseju (ocena wystawiana na życzenie uczestnika, w innym przypadku – zaliczenie).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bugaj
Prowadzący grup: Justyna Bugaj, Grzegorz Cebula, Anna Dyląg, Andrzej Filip, Halina Grzymała-Moszczyńska, Iwona Maciejowska, Michał Nowakowski, Małgorzata Perdeus-Białek, Krzysztof Piotrowski, Anna Sajdak-Burska, Anna Szafrańska-Kopeć, Jacek Urbaniec
Strona przedmiotu: https://arsdocendi.uj.edu.pl/warsztaty/kursy-doktoranci
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Pełny opis:

• Komunikacja interpersonalna

• Praca grupowa

• Zdalne nauczanie na UJ – możliwości i projektowanie aktywności

• Student Centred Learning

• Motywowanie studentów

• Dylematy etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

• Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

• Efekty uczenia się, projektowanie kursu

• Metody kształcenia (w tym metody aktywizujące)

• Problem Based Learning

• Ocenianie/ewaluacja wiedzy, umiejętności i kompetencji studenta

• Osoba z niepełnosprawnością w grupie studenckiej - zadania dla nauczyciela

• Wielokulturowość w sytuacji edukacyjnej

• Ścieżki rozwoju nauczyciela akademickiego

Literatura:

Aktywne metody nauczania w szkole wyższej, red. M. Jaroszewska, D. Ekiert-Oldroyd, Wyd. Nakom, Poznań 2002.

A. Sajdak, Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. impuls, Kraków 2013.

H.Fry, S.Ketteridge, S.Marshall, A Handbook for Teaching & Learning in Higher Education. Enhancing Academic Practice, 2nd edtion, Kogan Page, London and Sterling VA, 1999 i kolejne wydania

W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej, red. D. Skulicz, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004

Jak kształcić studentów chemii i kierunków pokrewnych? Podręcznik nauczyciela akademickiego. red. I.Maciejowska, Wydział Chemii UJ, Kraków 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.