Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie fizyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CM-SWF-WOZ-F-ZGS-JM3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego CM
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, stacjonarne jednolite magisterskie, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 0.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Czulak, Dorota Palik
Prowadzący grup: Przemysław Bartyzel, Maciej Dietl, Iwona Janas, Zbigniew Janik, Przemysław Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Osiągniecie umiejętności ruchowych koniecznych dla poprawnego demonstrowania i przeprowadzania ćwiczeń zgodnie z zasadami metodycznymi oraz propagowanie promocji zdrowia.

C2 Uświadomienie roli kultury fizycznej w zawodzie fizjoterapeuty. Rozwój podstawowych cech motorycznych tj: wytrzymałość, szybkość, siła, skoczność i koordynacja ruchowa.

Efekty kształcenia:

- K_W07 - posiada pogłębioną wiedzę dla kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej lub obniżonej sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku.

- K_W16 - rozumie styl życia oraz modele zachowań prozdrowotnych i rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka.

- K_U05 - potrafi dobrać i zaplanować formę aktywności fizycznej adaptowanej w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

- K_U23 - potrafi modyfikować i planować modele własnych zachowań prozdrowotnych oraz motywuje do podobnych działań inne osoby.

- K_K07 - rozwija ustawicznie swoją sprawność i aktywność niezbędną do wykonywania zadań zawodowych i zachęca do podobnych zachowań członków zespołu terapeutycznego.

- K_K10 - potrafi propagować i aktywnie kreować zdrowy styl życia i promocję zdrowia.

Wymagania wstępne:

- Brak przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego uczestnictwa w programowych zajęciach wychowania fizycznego.

- Dobra sprawność fizyczna, dobra koordynacja ruchowa.

Forma i warunki zaliczenia:

SEMESTR I:

PRZEDMIOT: ZGS - rekreacyjnie

- FREKWENCJA 15 OBECNOŚCI W SEMESTRZE,


SEMESTR II:

PRZEDMIOT: ZGS - rekreacyjnie

- FREKWENCJA 15 OBECNOŚCI W SEMESTRZE,Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test umiejętności technicznych ZGS - koszykówka, siatkówka na początku I semestru oraz na końcu II semestru.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja

Bilans punktów ECTS:

o PUNKTÓW ECTS

Skrócony opis:

NAUKA I DOSKONALENIE GIR ZESPOŁOWYCH : SIATKÓWKI I KOSZYKÓWKI.

Pełny opis:

- Omówienie zasad BHP na zajęciach wychowania fizycznego, zapoznanie z warunkami zaliczenia, regulaminem SWFiS UJ CM oraz regulaminem korzystania z użytkowanego obiektu sportowego.

Zespołowe gry sportowe:

- Nauka podstawowych elementów technicznych i taktycznych.

- Siatkówka:

- postawa siatkarska,

- odbicia sposobem górnym i dolnym,

- zagrywka tenisowa,

- przyjęcie piłki sposobem górnym i dolnym,

- wystawa piłki w przód i w tył,

- atak,

- blok,

- gra.

- Koszykówka:

- poruszanie się po boisku,

- podania i chwyty,

- kozłowanie prawą i lewa nogą,

- rzut do kosza z biegu z prawej i lewej strony,

- rzut do kosza z miejsca,

- obrona 1:1,

- zwody bez piłki i z piłką,

- atak pozycyjny i szybki atak,

- gra.

Literatura:

1. Adamczyk J., Uzarowicz J., Zagórski B., Piłka siatkowa, Kraków.

2. Rusek Z., Mini siatkówka, Warszawa 1994.

3. Piłka siatkowa - plażowa, PZPS, Warszawa 1995.

4. Superlak E., Piłka siatkowa, Wrocław 1995.

5. Uzarowicz J., Piłka siatkowa, Kraków 1994.

6. Uzarowicz J., Siatkówka, Kraków 1998.

7. Bondarowicz M., Forma zabawowa w nauczaniu sportowych gier zespołowych, Warszawa 1983.

8. Huciński T., Koszykówka. Atlas ćwiczeń, Warszawa.

9. Oszast H., Kasperzec M., Koszykówka, Kraków.

Uwagi:

MGR IWONA JANAS

MGR MACIEJ DIETL

MGR PRZEMYSŁAW BARTYZEL

MGR PRZEMYSŁAW OSTROWSKI

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.