Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ratownictwo wodne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CM-SWF-WOZ-RM-RW-3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ratownictwo wodne
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego CM
Grupy: Przedmioty fakultatywne, ratownictwo medyczne, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Czulak, Dorota Palik
Prowadzący grup: Joanna Jasieńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest kształtowanie kondycji fizycznej, wzmacnianie wszystkich grup mięśniowych, praca nad siłą, wytrzymałością, szybkością organizmu wśród przyszłych ratowników medycznych poprzez zajęcia

w środowisku wodnym.

Efekty kształcenia:

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności pływania, ze szczególnym uwzględnieniem elementów istotnych w prowadzeniu akcji ratowniczych.

W zakresie wiedzy:

K_W71 przedstawi zasady ratowania tonących oraz podstawy asekuracji wysokościowej

W zakresie umiejętności:

K_U46 podejmie właściwe czynności wobec osób tonących

K_U51 pozostaje w dobrej kondycji fizycznej i stale dba o nią

K_U52 wykorzysta różnego typu sprzęt pływający do ratowania tonących

K_U85 podejmuje działania zespołowe w trudnych warunkach terenowych (akweny wodne) oraz w warunkach znacznego obciążenia fizycznego i psychicznego

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K11 postępuje zgodnie z zasadami zdrowego stylu życia, dba o kondycję i zdrowie psychiczne


Wymagania wstępne:

Dobra umiejętność pływania. Bak przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego uczestnictwa w programowych zajęciach ratownictwa wodnego

Forma i warunki zaliczenia:

Po semestrze następuje wystawienie oceny w ostatnim tygodniu zajęć.

Ocenę student uzyskuje na podstawie średniej ocen z poszczególnych w/w elementów. Istnieje możliwość znacznego podniesienia oceny dla studentów czynnie uczestniczących w sekcjach sportowych.

ROK III

Semestr VI:

Podstawą zaliczenia jest czynne uczestnictwo w co najmniej 12 zajęciach na pływalni w semestrze oraz przepłynięcie 300 m po skoku startowym w czasie dostosowanym do możliwości grupy, nie mniejszym jednak niż 13 min. Przepłynięcie 20 m pod wodą z odbicia od ściany oraz wyłowienie 3 krążków znajdujących się ok 3 m od siebie na różnej głębokości (dostosowane do możliwości grupy) przepłynięcie dystansu 25 m po skoku ratowniczym stylem: kraul ratowniczy w limicie czasowym dostosowanym do poziomu grupy w danym roku akademickim.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test z umiejętności pływania zadaniowego: holowanie współćwiczącego; skoki; nurkowanie, poszukiwanie i wyławianie przedmiotu w określonym czasie każdorazowo określanego na podstawie możliwości studentów danego rocznika. Pływanie dystansowe – dystans wyznaczany zależnie od poziomu studentów danego rocznika.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia – forma ścisła, zadaniowa; opowieść ruchowa; metoda analityczna; syntetyczna; kompleksowa

Bilans punktów ECTS:

Ćwiczenia 30 godz., 1punkt ECTS

Skrócony opis:

NAUKA ELEMENTÓW RATOWNICTWA WODNEGO. DOSKONALENIE PŁYWANIA STYLAMI RATOWNICZYMI.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności pływania, ze szczególnym uwzględnieniem elementów istotnych w prowadzeniu akcji ratowniczych.

Omówienie zasad BHP na zajęciach wychowania fizycznego, zapoznanie z warunkami zaliczenia, regulaminem SWFiS UJ CM oraz regulaminem korzystania z pływalni.

Pływanie: nauka i doskonalenie pływania niezbędnego w akcjach ratowniczych np.: stylem kraul ratowniczy; nauka i doskonalenie skoków: startowy, ratownicze; nauka i doskonalenie pływania pod wodą; nauka i doskonalenie nurkowania i nurkowania zadaniowego; nauka i doskonalenie holowania i wyławiania poszkodowanego; opanowanie umiejętności wykorzystywania sprzętu ratowniczego w akcjach (rzuty kołem, bojką, rzutką); nauka i doskonalenie samoratownictwa w wodzie.

Literatura:

1.Karpiński R.„Ratownictwo wodne” 2005 wyd. AWF Katowice.

2.Waade B„Pływanie sportowe i ratunkowe- teoria i metodyka” 2003 AWF Gdańsk.

3.Czabański B.„Elementy teorii pływania” 2003 AWF Wrocław.

4.Błasiak P., Chadaj M., K. Kudera „Ratownictwo wodne – vademecum” 2001.

5.Parnicki F., 2005. Młodszy ratownik WOPR, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Zarząd Wojewódzki w Lublinie.

3. Brzózka T., Bernatek – Brzózka P. 2010. Fitness dla kobiet. Siedmioróg, Wrocław.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.