Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Research in Economics and Management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: JIPHD-ResEcon Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Research in Economics and Management
Jednostka: Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Czakon
Prowadzący grup: Wojciech Czakon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

(tylko po angielsku) The objective of this lecture is to give Students an overview of research methods, their structure and limitations. Students are expected to develop a skill in identifying research problems, selecting adequate research methods, and design a research procedure.

Efekty kształcenia:

(tylko po angielsku) Students develop skills in identifying research problems.

Students design research procedures.

Students are aware of research methods limitations.


Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None

Forma i warunki zaliczenia:

(tylko po angielsku) • A written essay will be marked.

• Additional bonus points are related to active class participation.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

(tylko po angielsku) Essay

CLass discussion


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) • Magistral lecture

• Interactive lecture

• Class discussion.


Bilans punktów ECTS:

(tylko po angielsku) lecture 10h


Individual student’s work:

• Class preparation - 10 h

• Reading list 30h

• Essay development 30 h

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

(tylko po angielsku) N/A

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This lecture starts with the concept of truth, explains related paradigms in social sciences, and outlines related procedures of conducting research. Both procedures are discussed in detail so as the methodological decision points are identified. Limitations and current debates will complement the state-of-the-art.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Truth - paradigms, theories, constructs.

2. Research problems setting - problematization, gap spotting, originality.

3. Hypothetico-deductive model: procedure, hypotheses formulation, data collection, data analysis, reporting results.

4. Interpretative model: procedure, research questions formulation, data collection, data coding and analysis, iterations, reporting results.

5. Limitations and current developments.

Literatura: (tylko po angielsku)

• Alvesson, M., Sandberg, J. (2011). Generating research questions through problematization. Academy of Management Review, 36(2), 247-271.

• Bagozzi, R. P., Yi, Y., Phillips, L. W. (1991). Assessing construct validity in organizational research. Administrative Science Quarterly, 421-458.

• Braun, V., Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.

• Colquitt, J. A., Zapata-Phelan, C. P. (2007). Trends in theory building and theory testing: A five-decade study of the Academy of Management Journal. Academy of Management Journal, 50(6), 1281-1303.

• Corley, K. G., Gioia, D. A. (2011). Building theory about theory building: what constitutes a theoretical contribution?. Academy of Management Review, 36(1), 12-32.

• Cronbach, L. J., Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological tests. Psychological Bulletin, 52(4), 281.

• Davis, M. S. (1971). That's interesting! Towards a phenomenology of sociology and a sociology of phenomenology. Philosophy of the Social Sciences, 1(2), 309-344.

• Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. Academy of Management Review, 14(4), 532-550.

• Gerbing, D. W., Anderson, J. C. (1988). An updated paradigm for scale development incorporating unidimensionality and its assessment. Journal of Marketing Research, 25(2), 186-192.

• Gioia, D. A., Corley, K. G., Hamilton, A. L. (2013). Seeking qualitative rigor in inductive research: Notes on the Gioia methodology. Organizational Research Methods, 16(1), 15-31.

• Kitchin, R. (2014). Big Data, new epistemologies and paradigm shifts. Big Data & Society, 1(1), 2053951714528481.

• Sandberg, J., Tsoukas, H. (2011). Grasping the logic of practice: Theorizing through practical rationality. Academy of Management Review, 36(2), 338-360.

• Shrivastava, P. (1987). Rigor and practical usefulness of research in strategic management. Strategic Management Journal, 8(1), 77-92.

• Suri, H. (2011). Purposeful sampling in qualitative research synthesis. Qualitative Research Journal, 11(2), 63-75.

• Tranfield, D., Denyer, D., Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence‐informed management knowledge by means of systematic review. British Journal of Management, 14(3), 207-222.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.