Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekspertyza sądowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KKSPD3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekspertyza sądowa
Jednostka: Katedra Kryminalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 35.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 99 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Wójcikiewicz
Prowadzący grup: Grażyna Ba, Filip Bolechała, Zuzanna Brożek-Mucha, Andrzej Czubak, Wojciech Czubak, Józef Gierowski, Janusz Heitzman, Dominika Jama, Mateusz Kajstura, Maria Kała, Marcin Kunicki, Tomasz Kupiec, Robert Radziszewski, Adam Reza, Edyta Rzeszuto, Karolina Sekuła, Elżbieta Skupień, Roman Stanaszek, Leszek Stępka, Marcin Strona, Maciej Szaszkiewicz, Maciej Świętek, Jan Unarski, Wojciech Wach, Jolanta Wąs-Gubała, Dariusz Wilk, Józef Wójcikiewicz, Grzegorz Zadora, Dariusz Zuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Poznanie metodyki pracy ekspertów nauk sądowych oraz oceny wyników ekspertyz

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Test jednokrotnego wyboru

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test jednokrotnego wyboru

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - pokaz

Metody dydaktyczne:

Wykład interaktywny, prezentacja pracy biegłego

Bilans punktów ECTS:

35 punktów ECTS; (99 godzin)

3,5 + 31,5 praca własna studenta


Pełny opis:

Zabezpieczenie materiału do badań.

Kontaminacja. Zapewnienie jakości.

Metodyka ekspertyzy z dziedziny nauk sądowych:

- psychologicznej (badania psychologiczne świadków-dzieci, badania ofiar molestowania seksualnego, ocena stanu psychicznego testatora i samobójcy, prawa opiekuńcze);

- psychiatrycznej (w sprawach karnych i cywilnych, ocena poczytalności, ubezwłasnowolnienie, trudności w opiniowaniu);

- osmologicznej (badania zapachów, próby osmologiczne kontrolne i próby właściwe, orzecznictwo sądowe polskie i obce, wartość diagnostyczna ekspertyzy osmologicznej);

- genetycznej (badania genetyczne DNA jądrowego i DNA mitochondrialnego, DNA roślinny i zwierzęcy, Low Copy Number, możliwości i ograniczenia ekspertyzy genetycznej, interpretacja wyników według wnioskowania bayesowskiego);

- fizykochemicznej (badania lakierów, szkła, gleby, możliwość identyfikacji indywidualnej);

- mechanoskopijnej (wartość identyfikacyjna cech, badania "na całość");

- traseologicznej (wartość identyfikacyjna cech, ichnogram);

- toksykologicznej (trucizny lotne, organiczne, nieorganiczne, przyczyny błędów w opiniowaniu);

- alkohologicznej (metody badania zawartości alkoholu w organizmie, interpretacja wyników w kontekście przepisów prawa);

- wypadku drogowego (samochód, pieszy, rowerzysta);

- medycznosądowej (oględziny i otwarcie zwłok, ustalenie przyczyny zgonu);

- fonoskopijnej (odsłuchiwanie mowy, indywidualizacja mówcy, opiniowanie kategoryczne a prawdopodobne);

pisma i dokumentów (uzyskiwanie materiału bezwpływowego, pobieranie materiału wpływowego, metody badania pisma ręcznego i dokumentów, subiektywizm biegłego pismoznawcy);

- antropologicznej (odtwarzanie wyglądu, progresja wiekowa twarzy, identyfikacja osób na podstawie zdjęć i portretów pamięciowych);

- balistycznej (balistyka zewnętrzna: broń palna i jej rodzaje, broń palna a gazowa, kaliber broni, ślady powodowane przez broń palną, ślady na ostrzelanej powierzchni, na strzelającym, na elementach naboju, ślady na broni palnej, balistyka chemiczna);

- wariograficznej (status ekspertyzy wariograficznej i biegłego wariografera w polskim procesie karnym, metody badań wariograficznych: CQT czy CIT, ograniczenia badań wariograficznych);

- informatycznej (identyfikacja narzędzi informatycznych);

- biomechanicznej (upadki z wysokości, inne zdarzenia);

- profilowanie sprawców przestępstw (przestępca zorganizowany a zdezorganizowany, profilowanie gograficzne, procesowe znaczenie ekspertyzy profilującej).

- symulacji biomechanicznej w obrazie nauk sądowych,

- badań plam krwawych w rekonstrukcji zdarzenia.

Literatura:

Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, pod red. Józefa Wójcikiewicza, Warszawa 2007. Literaturę uzupełniającą podają P.T. Wykładowcy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.