Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modyfikacja zachowań zdrowotnych w chorobie onkologicznej.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MCKP-PON-4-MOD-ZAZDR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modyfikacja zachowań zdrowotnych w chorobie onkologicznej.
Jednostka: Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykłady:

Wykład problemowy.

Seminaria:

Dyskusja dydaktyczna, praca w małych grupach, metody aktywizujące–ćwiczenia przedmiotowe w małych grupach.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Żywienie w chorobie nowotworowej - korzystne nawyki żywieniowe w chorobie nowotworowej.

(3 godz.) Prof. dr hab. n. farm. Małgorzata Schlegel- Zawadzka

2. Proces zmiany zachowań - modele i mechanizmy.

(3 godz.) Dr hab. n. hum. Barbara Bętkowska – Korpała

Seminarium:

1. Racjonalna Terapia Zachowania w modyfikacji zachowań. (6 godz.) Mgr Tomasz Drożdż/

Dr n. med. Maciej Skibiński

Literatura:

1. Aldridge J. Jak żyć z poważnie chorym dzieckiem. Wyd. WAM, Kraków 2008

2. Cytowska B., Winczura B. Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne. R. Choroba nowotworowa. Wyd. Impuls, Kraków 2007.

3. De Walden - Gałuszko K. Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

4. De Walden - Gałuszko K. Wybrane zagadnienia psychoonkologii i psychotanatologii. Psychologiczne aspekty choroby nowotworowej, umierania i śmierci. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1992: 51-53.

5. Pilecka W. Choroby nowotworowe. W: Pilecka W. Psychologia Zdrowia Dzieci i Młodzieży. Wyd. WUJ, Kraków 2011: 304-316.

6. Pietrzyk A. Ta choroba w rodzinie. Psycholog o raku. Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków 2006: 89-96.

7. Prochaska JO, Norcross JC, DiClemente CC. Zmiana na dobre. Instytut Amity, Warszawa 2008.

8. Ryżanowska B. Dziecko wobec cierpienia. W: Pilecka W. Psychologia Zdrowia Dzieci i Młodzieży. Wyd. WUJ, Kraków 2011: 244-254.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć słuchacz:

W zakresie wiedzy:

K_W01 Zna zagadnienia dotyczące składu żywności, jej podstawowych składników odżywczych i ich wpływu na stan zdrowia pacjenta chorego onkologicznie.

K_W02 Zna wpływ wartości sensorycznej żywności na zachowania żywieniowe pacjenta onkologicznego.

K_W03 Wie jakie znaczenie mają procesy motywacyjne

w podejmowaniu zmian w zachowaniach zdrowotnych pacjenta.

K_W04 Zna Transteoretyczny Model Zmiany Zachowania Prochaska i DiClemente.

W zakresie umiejętności:

K_U01 Potrafi rozpoznać zapotrzebowanie chorego na składniki odżywcze wskazać rolę naturalnie występujących w żywności innych substancji chemicznych.

K_U02 Potrafi wskazać odpowiednie techniki kulinarne przyrządzania potraw dla chorego onkologicznie.

K_U03 Potrafi podjąć rozmowę z chorym o znaczeniu diety w procesie leczenia onkologicznego.

K_U04 Potrafi krytycznie ocenić dostępne źródła informacji na temat diety pacjenta onkologicznego.

K_U05 Rozumie rolę motywacji osoby chorej w zakresie zmiany zachowania zdrowotnego.

K_U06 Potrafi dobrać odpowiednie strategie wspierające gotowość do zainicjowania zmiany w zachowaniach zdrowotnych i ich podtrzymywania.

K_U07 Potrafi przeprowadzić mikroedukację pacjenta dotyczącą modelu ABCD i znaczenia myśli

i przekonań w regulacji emocji i zachowań.

K_U08 Potrafi sformułować propozycję zdrowego przekonania jako alternatywę dla niezdrowego wypowiedzianego przez pacjenta.

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01 Wykorzystuje wiedzę na temat czynników ryzyka, procesów diagnostyczno-terapeutycznych istotnych

w chorobie onkologicznej w ramach działań na rzecz profilaktyki i prewencji.

K_K02 Potrafi wspierać postawy i zachowania pacjenta sprzyjające podejmowaniu racjonalnych decyzji w procesie diagnostyczno-terapeutycznym.

K_K03 Potrafi pracować sprawnie funkcjonować jako psychoonkolog w zespole terapeutycznym składającym się z przedstawicieli różnych zawodów.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia uzyskane przez słuchacza będą sprawdzane na podstawie egzaminu końcowego, który ma formę testu jednokrotnego wyboru i składa się z 100 pytań. Pytania z modułu Modyfikacja zachowań zdrowotnych

w chorobie onkologicznej stanowią 10% wszystkich pytań z egzaminu końcowego. Za każde pytanie słuchacz może uzyskać maksymalnie jeden punkt.

Warunkiem zaliczenia modułu jest :

1. Obecność na wykładach i seminarium.

Zaliczenie można uzyskać w przypadku nieobecności na jednej sesji w trakcie trwania studiów.

Warunkowo w przypadku większej liczby nieobecności słuchacz może uzyskać zgodę na zaliczenie po udokumentowaniu przyczyny nieobecności i uzyskaniu indywidualnej zgody na zaliczenie oraz spełnieniu warunków określonych przez kierownika naukowego studiów.

2. Pozytywny wynik z egzaminu końcowego na poziomie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z modułu tj. uzyskanie co najmniej 6 punktów z modułu Modyfikacja zachowań zdrowotnych w chorobie onkologicznej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.