Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pierwsza pomoc

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NZ.FI.JS.1o0959 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0915) Terapia i rehabilitacja
Nazwa przedmiotu: Pierwsza pomoc
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Włodarczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/document/f0367e17-1d63-4ba1-b895-014ef111c2f9.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

1. rozpoznanie stanu zagrożenia życia

2. przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej

3. podstawowa wiedza w zakresie stanów zagrożenia życia

4. przyswojenie podstawowej terminologii medycznej

Efekty kształcenia:

W1. metody oceny podstawowych funkcji życiowych

człowieka w stanie zagrożenia zdrowia lub życia

U1 rozpoznawać sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu człowieka oraz udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową u osób dorosłych i dzieci

K1 przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego

i innych osób

K2 dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń,

dokonywania samooceny i deficytów potrzeb edukacyjnych

Wymagania wstępne:

1. przygotowanie własne studenta do zajęć zgodnie z zaproponowanym piśmiennictwem (od 1-2 godzin czasu przed planowanymi ćwiczeniami i seminariami)

2. obecność na zajęciach

3. przygotowanie do kolokwium

Forma i warunki zaliczenia:

1. egzamin praktycznych umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia. Wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej

2. . egzamin pisemny 20 pytań wielokrotnego wyboru (dopuszczalna forma zdalna), w razie braku możliwości ustny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. egzamin praktyczny - prawidłowe wykonanie czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej wg schematu wykonywanego na zajęciach

2. egzamin teoretyczny 70% prawidłowo udzielonych odpowiedzi

3. konsultacje z prowadzącymi ćwiczenia, na których mogą zostać wyjaśnione trudne problemy

4. dyskusja

Terminy egzaminów i zaliczeń:

Egzamin odbywa nie po zakończeniu ćwiczeń i seminariów. Termin może zostać uzgodniony przed planowaną sesją egzaminacyjną, po wyrażeniu zgody przez Dziekana Wydziału.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

1. seminaria

2. ćwiczenia

3. konsultacje

4. dyskusja

Bilans punktów ECTS:

1. seminaria

2. ćwiczenia

3. przygotowanie własne do zajęć

Skrócony opis:

Zaplanowano cykl seminariów i ćwiczeń umożliwiających studentowi profesjonalne przygotowanie do postępowania w stanach zagrożenia życia. W szczególności rozpoznania stanów zagrożenia życia, podjęcia szybkiej i skutecznej interwencji ratującej życie. Drugi aspekt stanowią stany wymagające udzielenia pierwszej pomocy, ale nie stanowiące zagrożenia życia. Stany zagrożenia podzielono na związane z urazem oraz internistyczne.

W czasie wykonywania czynności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy zwrócono uwagę na zagrożenia związane z jej udzielaniem zwłaszcza w dobie pandemii.

Literatura:

Obowiązkowe

J. Andres, Polska Rada Resuscytacji. Wytyczne resuscytacji 2020

Dodatkowe

1. Europejska Rada Resuscytacji. Wytyczne COVID-19. Rozdział 8. Pierwsza pomoc. https://prc.krakow.pl/ERC_Gaudlines/PL/ERC_covid19_pages_section8PL

aktualizacja marzec 2020

2. Gniewicz M. Pierwsza pomoc 2012.

3. Scott H., Plantz E., Wipfler J. Medycyna ratunkowa 2008.

4. Jakubaszko J. ABC postępowania w urazach 2010.

5. Stoy W., Platt T., Red. wydania Jakubaszko J. Ratownik medyczny 2013.

6. Paciorek P., Patrzała A. Medyczne czynności ratunkowe 2014.

7. David V. Skinner , Juliusz Jakubaszko , Peter A. Driscoll 2016

8. Plantz S., Wipfler E.J.N. Medycyna ratunkowa 2010.

9. Stopfkuchen H., wydanie polskie Jakubaszko J. Nagłe zagrożenie zdrowotne u dzieci. Postępowanie ratunkowe 2010.

10. Colquhoun M., Handley A.J., Evans T.R., wydanie polskie Jakubaszko J. ABC resuscytacji zgodnie z wytycznymi ERC 2010.

11. Buchfelder M. Podręcznik pierwszej pomocy 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.