Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kaizen

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: P/LMLO/K/WZ.IEZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kaizen
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-543-0-PN-2 - Lean Management oraz Lean Office
Przedmioty obowiązkowe dla studiów podyplomowych Lean Management, Lean Office
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tutko
Prowadzący grup: Marta Tutko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Zapoznanie słuchaczy z koncepcją Kaizen oraz nabycie przez nich umiejętności stosowania wybranych narzędzi kaizen w miejscu wykonywania rzeczywistej pracy.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Słuchacz zna główne narzędzia kaizen (LM_W02)

Słuchacz określa na czym polega właściwe utrzymywanie stanowiska pracy w pięciu krokach (5S) (LM_W02)

Słuchacz rozumie znaczenie zarządzania jakością w gemba (LM_W05)

Umiejętności

Słuchacz potrafi wybrać i zastosować właściwe narzędzia kaizen w miejscu wykonywania pracy (LM_U02)

Słuchacz potrafi wdrożyć i utrzymywać stanowisko pracy zgodnie z metodą 5S (LM_U02)

Kompetencje społeczne

Słuchacz ma świadomość znaczenia kreatywności i pracy zespołowej w poprawianiu wszystkich obszarów organizacji (LM_K04)

Słuchacz uświadamia sobie konieczność stałego poszukiwania pomysłów udoskonalenia wszystkich obszarów organizacji (LM_K06)

Słuchacz aprobuje konieczność permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie koncepcji ciągłego doskonalenia (LM_K03)


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i zarządzania, wiedza z zakresu zarządzania jakością

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. Obecności na zajęciach.

2. Aktywnego udziału w dyskusjach w trakcie zajęć.

3. Przygotowania pisemnej pracy zaliczeniowej w grupach dwuosobowych zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez prowadzącą przedmiot.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz na podstawie przygotowania pisemnej pracy zaliczeniowej zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez prowadzącą przedmiot.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

2 ECTS = 50 godzin

Godziny kontaktowe:

Uczestnictwo w zajęciach: 10 godzin

Udział w konsultacjach z prowadzącym wykład: 5 godzin

ŁĄCZNIE: 15 godzin

Godziny niekontaktowe:

Czytanie literatury obowiązkowej oraz przyswajanie nowej wiedzy: 15 godzin

Przygotowanie pisemnej pracy zaliczeniowej: 20 godzin

ŁĄCZNIE: 35 godzin


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Pełny opis:

1. Podstawowe definicje związane z kaizen.

2. Kaizen jako koncepcja zarządzania jakością.

3. Trzy filary kaizen.

4. Utrzymywanie stanowiska pracy w pięciu krokach (5S).

5. Etapy w kaizen.

6. Instrumenty kaizen.

7. Zaangażowanie w kaizen.

8. System sugestii.

9. Studia przypadków.

Literatura:

Masaaki I., Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe podejście do strategii ciągłego rozwoju, MT Biznes, Profes, 2006.

Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tutko
Prowadzący grup: Marta Tutko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Zapoznanie słuchaczy z koncepcją Kaizen oraz nabycie przez nich umiejętności stosowania wybranych narzędzi kaizen w miejscu wykonywania rzeczywistej pracy.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Słuchacz zna główne narzędzia kaizen (LM_W02)

Słuchacz określa na czym polega właściwe utrzymywanie stanowiska pracy w pięciu krokach (5S) (LM_W02)

Słuchacz rozumie znaczenie zarządzania jakością w gemba (LM_W05)

Umiejętności

Słuchacz potrafi wybrać i zastosować właściwe narzędzia kaizen w miejscu wykonywania pracy (LM_U02)

Słuchacz potrafi wdrożyć i utrzymywać stanowisko pracy zgodnie z metodą 5S (LM_U02)

Kompetencje społeczne

Słuchacz ma świadomość znaczenia kreatywności i pracy zespołowej w poprawianiu wszystkich obszarów organizacji (LM_K04)

Słuchacz uświadamia sobie konieczność stałego poszukiwania pomysłów udoskonalenia wszystkich obszarów organizacji (LM_K06)

Słuchacz aprobuje konieczność permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie koncepcji ciągłego doskonalenia (LM_K03)


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i zarządzania, wiedza z zakresu zarządzania jakością

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. Obecności na zajęciach.

2. Aktywnego udziału w dyskusjach w trakcie zajęć.

3. Przygotowania pisemnej pracy zaliczeniowej w grupach dwuosobowych zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez prowadzącą przedmiot.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz na podstawie przygotowania pisemnej pracy zaliczeniowej zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez prowadzącą przedmiot.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

2 ECTS = 50 godzin

Godziny kontaktowe:

Uczestnictwo w zajęciach: 10 godzin

Udział w konsultacjach z prowadzącym wykład: 5 godzin

ŁĄCZNIE: 15 godzin

Godziny niekontaktowe:

Czytanie literatury obowiązkowej oraz przyswajanie nowej wiedzy: 15 godzin

Przygotowanie pisemnej pracy zaliczeniowej: 20 godzin

ŁĄCZNIE: 35 godzin


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Pełny opis:

1. Podstawowe definicje związane z kaizen.

2. Kaizen jako koncepcja zarządzania jakością.

3. Trzy filary kaizen.

4. Utrzymywanie stanowiska pracy w pięciu krokach (5S).

5. Etapy w kaizen.

6. Instrumenty kaizen.

7. Zaangażowanie w kaizen.

8. System sugestii.

9. Studia przypadków.

Literatura:

Masaaki I., Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe podejście do strategii ciągłego rozwoju, MT Biznes, Profes, 2006.

Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.