Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: P/ZZL/SEM/WZ.IEZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bugdol, Anna Dyląg
Prowadzący grup: Marek Bugdol, Anna Dyląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

1. Student zna formalne podstawy przygotowania pracy dyplomowej

2. Student zna wybrane metody badań naukowych

3. Student jest w stanie przygotować pracę dyplomową


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena za pracę dyplomową

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena pracy dyplomowej

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny, dyskusja grupowa.

Prezentacje multimedialne


Bilans punktów ECTS:

6 punktów ECTS – 150 godzin, w tym:

• Godziny kontaktowe - 15 godzin

• Godziny nie kontaktowe – 135 godzin (praca własna studentów)Pełny opis:

• Sformułowanie problemu (tematu) pracy

• Dobór literatury

• Konceptualizacja i operacjonalizacja problemu

• Przygotowanie konspektu pracy

• Analiza literatury przedmiotu (problemu), gromadzenie danych empirycznych

• Opracowanie własnych danych empirycznych i/lub opracowanie źródeł zastanych

• Przygotowanie i prezentacja kolejnych rozdziałów pracy

• Korekta językowa i merytoryczna pracy

• Przyjęcie pracy przez promotora

Literatura:

Dobór literatury uzależniony od problematyki pracy dyplomowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.