Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia zachowań organizacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PZIA/PZO/WZ.IEZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia zachowań organizacyjnych
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-475-3-PN-2 - Zarządzanie i audyt
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia praktyczne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dyląg
Prowadzący grup: Anna Dyląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1. Zna i rozumie działanie podstawowych czynników warunkujących zachowania organizacyjne.

2. Umiejętności posługiwania się wybranymi metodami diagnostycznymi.


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Weryfikacja wiedzy i umiejętności posługiwania się wybranymi metodami diagnostycznymi.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Interaktywna metoda weryfikacji wiedzy i umiejętności.

Metody dydaktyczne:

Wykład interaktywny

Bilans punktów ECTS:

3 ECTS = 75 h, w tym:

• godziny kontaktowe 10

• godziny niekontaktowe 65


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Typ organizacji oraz realizacja podstawowych funkcji menedżerskich jako czynniki warunkujące zachowania organizacyjne.

2. Techniki zarządzania a zachowania w organizacji.

3. Diagnozowanie ról grupowych i deinfluentyzacji w kontekście zachowań organizacyjnych.

Pełny opis:

1. Typ organizacji oraz realizacja podstawowych funkcji menedżerskich jako czynniki warunkujące zachowania organizacyjne.

2. Techniki zarządzania a zachowania w organizacji.

3. Diagnozowanie ról grupowych i deinfluentyzacji w kontekście zachowań organizacyjnych.

Literatura:

Kożusznik B. (2005) Wpływ społeczny w organizacji, PWE, Warszawa.

Chmiel, N. (red), 2003. Psychologia pracy i Organizacji, GWP, Gdańsk (rozdział 14)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.