Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowoczesne metody obrazowania w naukach medycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SDMZ-0201-D-Nmo Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne metody obrazowania w naukach medycznych
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktoria Wojciechowska
Prowadzący grup: Amira Bryll, Robert Chrzan, Paulina Karcz, Anna Sowa-Staszczak, Andrzej Urbanik, Wiktoria Wojciechowska, Wadim Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

(zna i rozumie)

• metodologia badań obrazowych obejmująca podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne

W_1; P8S_WG

• metodologia szczegółowa poszczególnych dostępnych metod obrazowych z uwzględnieniem dostosowania metod do badań naukowych W_2; P8S_WG

• nowoczesne koncepcje, metody i narzędzia prowadzenia działalności dydaktycznej lub szkoleniowej z zakresu nowoczesnych metod obrazowania W_7; P8S_WK

• główne trendy rozwojowe diagnostyki obrazowej W_9; P8S_WG

W zakresie umiejętności:

(potrafi)

• wykorzystując posiadaną wiedzę dokonywać krytycznej analizy i oceny rezultatów badań naukowych dorobku w diagnostyce obrazowej , formułować nowe rozwiązania problemów w ramach zastanych i zmodyfikowanych paradygmatów metodologicznych; twórczo stosować i rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze w diagnostyce obrazowej; wnioskować na podstawie wyników prowadzonych badań U_1; P8S_UW

• opracować i realizować zajęcia z zakresu metodologii badań obrazowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi U_9; P8S_UU

W zakresie kompetencji społecznych:

(jest gotów do)

• krytycznej oceny dorobku naukowego i działalności eksperckiej z zakresu omawianych metod diagnostyki obrazowej K_1; P8S_KK

• identyfikować zapotrzebowanie na formułowanie nowych paradygmatów badawczych z zakresu diagnostyki obrazowej K_4; P8S_KR

• uwzględniania w ramach swoich badań rozwiązań proponowanych przez inne dyscypliny i dziedziny wiedzy K_9; P8S_KR


Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw diagnostyki obrazowej w medycynie.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną.

1. Ocena aktywności na zajęciach dokonana przez prowadzącego.

2. Ocena przygotowanego projektu metodyki badań w formie prezentacji (7 minutowej).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. Obserwacja aktywności na zajęciach

2. Przygotowanie własnego projektu metodyki badania z użyciem wybranej metody diagnostycznej.


Metody dydaktyczne:

Seminarium, dyskusja w grupach.

Bilans punktów ECTS:

Seminarium: 14 godz.

Praca własna (przygotowanie prezentacji): 1 godz.

Łącznie: 1 ECTS


Pełny opis:

1. Podstawy teoretyczne badań obrazowych

2. Standaryzacja i powtarzalność wyników uzyskiwanych na podstawie dostępnych metod diagnostyki obrazowej: ultrasonografii, angiografii, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badań izotopowych.

3. Nowe metody sztucznej inteligencji wspierających pracę radiologa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pruszyński B. Diagnostyka Obrazowa. PZWL 2014.

Literatura uzupełniająca

2. https://radiopaedia.org

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.