Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania, zakresem badań, metodologią, aparaturą oraz sposobem finansowania uczelnianych i pozauczelnianych nowoczesnych ośrodków badawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SDMZ-0201-D-Zzf Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania, zakresem badań, metodologią, aparaturą oraz sposobem finansowania uczelnianych i pozauczelnianych nowoczesnych ośrodków badawczych
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chmielarczyk, Magdalena Strus
Prowadzący grup: Małgorzata Barańska, Stefan Chłopicki, Katarzyna Marzec, Monika Piwowar, Justyna Stefaniak, Maria Walczak, Paweł Wołkow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

• W_8, P8S_WG doktorant zna światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne, zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny w której przygotowana jest rozprawa doktorska.

• W_9, P8S_WG doktorant zna główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych istotnych dla kształcenia w ramach dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu

W zakresie umiejętności:

• U_1, P8S_UW doktorant potrafi posługiwać się książkowymi i elektronicznymi bazami danych

• U_1; P8S_UW doktorant potrafi przeprowadzić merytoryczną analizę oraz formułować nowe rozwiązania problemów w ramach zastanych i zmodyfikowanych paradygmatów metodologicznych.

• U_11, P8S_UW doktorant potrafi wyciągnąć wnioski z prac naukowych poświęconych zagadnieniu interakcji

• W zakresie kompetencji społecznych:

• K_8; P8S_KO doktorat jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z innych dyscyplin i dziedzin wiedzy (inna niż ta, w której realizuje projekt doktorski) w rozwiązaniu problemów poznawczych i praktycznych

• K_9, P8S_KO doktorant jest gotów do uwzględnienia w ramach swoich badań rozwiązań proponowanych przez inne dyscypliny i dziedziny wiedzy


Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień biologiczno - chemicznych

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną.

1. Ocena aktywności doktoranta na zajęciach dokonywana przez prowadzącego.

2. Ocena poziomu przyswojenia wiadomości na temat metod badawczych stosowanych w poszczególnych ośrodkach naukowych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. Dyskusja dydaktyczna

2. Bezpośrednia obserwacja studenta

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne

Praca w grupach, wizyta w laboratorium

Dyskusje służące rozwiązywaniu problemów naukowych i realizacji nowych pomysłów wynikających z metodologii przedstawianych w poszczególnych ośrodkach badawczych.


Bilans punktów ECTS:

Wykład : 6 godz.

Seminarium: 24 godz.

Łącznie: 1 ECTS


Pełny opis:

Zajęcia będą prowadzone na terenie poszczególnych ośrodków badawczych :

Wykłady:

1. Przedstawienie historii powołania takich ośrodków badawczych jak: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET), Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej, Ośrodek Genomiki Medycznej OMICRON

2. Zapoznanie doktorantów z zasadami funkcjonowania i finansowania w/w. ośrodków badawczych.

3. Zapoznanie doktorantów z najciekawszą tematyką prowadzonych badań, najważniejszymi osiągnięciami prowadzonych badań (patenty/wdrożenia/nagrody itp.).

4. Zapoznanie doktorantów z najczęściej stosowanym modelem zwierzęcym w badaniach naukowych z zakresu nauk medycznych

Seminaria:

1. Zapoznanie doktorantów z nowoczesną aparaturą występującą w poszczególnych ośrodkach naukowych.

2. Przedstawienie najważniejszych kierunków badań występujących w danym ośrodku badawczym.

3. Zasady i metody diagnozowania obrazowego stosowane

u zwierząt laboratoryjnych na potrzeby badań naukowych

Omówienie zasad współpracy doktoranta w ramach realizacji IPB i/lub staży naukowych, projektów naukowych.

Literatura:

1. Animal Models for the Study of Human Disease – edited by Michael Conn. Elsevier, First edition, 2013.

2. Swine in the laboratory. Surgery, Anesthesia, Imaging, and Experimental Techniques – M. Michael Swindle. CRC Press 2007

3. Veterinary Computed Tomography – editted by T. Schwarz, J. Sauders.Wiley_Blackwell, 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.