Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przeglądy systematyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SDMZ-0202-D-Ps Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przeglądy systematyczne
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bała
Prowadzący grup: Małgorzata Bała, Magdalena Koperny, Dawid Storman, Mateusz Świerz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

zna zasady przygotowywania przeglądu systematycznego, źródła informacji wykorzystywanych w jego przygotowaniu (W_2; P8S_WG)

W zakresie umiejętności:

potrafi szczegółowo sformułować problem badany w przeglądzie systematycznym (U_11; P8S_UW)

potrafi zinterpretować wynik metaanalizy

potrafi ocenić krytycznie wiarygodność przeglądu systematycznego oraz ocenić ryzyko błędu systematycznego w badaniach włączonych do przeglądu (U_1; P8S_UW)

W zakresie kompetencji społecznych:

potrafi współpracować w grupie na poszczególnych etapach przeglądu systematycznego, jest świadomy konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy z zakresu metodologii przeglądów systematycznych (K_2; P8S_KK)


Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego

Wiedza w zakresie metodologii badań naukowych


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną.

1. Ocena aktywności na zajęciach dokonana przez prowadzącego (0-20 pkt).

2. Wykonanie zadań zleconych podczas zajęć (0-30 pkt)

3. Ocena jakości projektu przygotowanego w małej grupie (0-50 pkt).

4. Ocena końcowa obliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej z aktywności, zadań zleconych i projektu przygotowanego w małej grupie

5. Kryteria oceny końcowej:

60,0% do 67,9% = dostateczny;

68,0% - 75,9% = dostateczny plus;

76,0% do 83,9% = dobry;

84,0% do 91,9% = dobry plus

92,0% do 100% = bardzo dobry


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena w oparciu o:

• aktywność na zajęciach

• wykonanie zadań zleconych (indywidualnie lub w małych grupach)

• wykonanie projektu (mini-przeglądu)


Metody dydaktyczne:

Metody podające: wyjaśnienie

Metody aktywizujące: moderowana dyskusja,

Metody eksponujące: prezentacja multimedialna

Metody aktywizujące: praca w grupach

Samokształcenie

Zadanie zlecone studentom – przygotowanie prezentacji swojego problemu badawczego w kontekście metodologii przeglądu systematycznego (mini-przegląd)


Bilans punktów ECTS:

Seminaria/Warsztaty: 15 godz.

Praca własna (przygotowanie do zajęć i przygotowanie prezentacji): 15 godz.

Łącznie: 1 ECTS


Pełny opis:

Zajęcia obejmują 5 spotkań po 2-4 godziny dydaktyczne.

1. Przeglądy systematyczne – wprowadzenie i definicje, podstawowe zasady przygotowywania protokołu przeglądu systematycznego. Formułowanie problemu badawczego – warsztaty (3h)

2. Przygotowywanie protokołu przeglądu systematycznego c.d. Zasady poszukiwania badań do przeglądu i formułowania strategii wyszukiwania (3h)

3. Ocena ryzyka błędu systematycznego badań w przeglądzie – warsztaty. Interpretacja metaanalizy – warsztaty (3h)

4. Ocena jakości przeglądu systematycznego – warsztaty. Gromadzenie, analiza i interpretacja danych z badań. Przygotowywanie metaanalizy – warsztaty (4h)

5. Łączna ocena jakości danych naukowych w przeglądzie – metodologia GRADE. Prezentacje uczestników (2h)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bała MM, Leśniak W, Jaeschke R. Proces przygotowywania przeglądów systematycznych, z uwzględnieniem przeglądów Cochrane. Pol Arch Med Wewn 2015 125 Special Issue 16-25

Leśniak W, Bała MM, Jaeschke R, Brożek JL. Od danych naukowych do praktycznych zaleceń – tworzenie wytycznych według metodologii GRADE. Pol Arch Med Wewn 2015 125 Special Issue 26-41

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions

http://handbook.cochrane.org/

Centre for Reviews and Dissemination. Systematic Reviews: CRD’s guidance for undertaking reviews in health care. (bezpłatny pdf http://www.york.ac.uk/crd/guidance/)

Literatura uzupełniająca

Khan K, Kunz R, Kleijnen J, Antes G. Systematic reviews to support evidence-based medicine. 2nd edition. London: Royal Society of Medicine, 2011.

Cochrane Handbook for Diagnostic Tests accuracy Reviews (http://methods.cochrane.org/sdt/handbook-dta-reviews)

http://www.gradeworkinggroup.org

GRADE http://gdt.guidelinedevelopment.org/app/handbook/handbook.html

http://www.gradeworkinggroup.org

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.