Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań naukowych stosowanych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu - część I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SDMZ-0203-D-Mbn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań naukowych stosowanych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu - część I
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bała
Prowadzący grup: Agnieszka Pac, Andrzej Pająk, Anna Prokop-Dorner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Literatura podstawowa:

- Jędrychowski W. „Zasady planowania i prowadzenia badań naukowych w medycynie”. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2004

- Flick U. „Projektowanie badania jakościowego” Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2010.

- Streszczenia wybranych, aktualnych artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej


Literatura uzupełniająca:

- Watała C., Różalski M., Boncler M., Kaźmierczak P. Badania i publikacje w naukach biomedycznych. Alfa Medica Press Bielsko-Biała 2011

- Silverman D. „Prowadzenie badń jakościowych”. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2010.

- Tolley E., Ulin P. Mack N. Robinson E. Succop S. “Qualitative methods in public health. A field guide for applied research”, tytuł. San Francisco Wiley. 2016

- Jemielniak D. Badania jakościowe. Tom 1. Wydawnictwo PWN, Warszawa. 2012

- Materiały przygotowane przez prowadzących


Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego

Znajomość podstawowych wskaźników stanu zdrowia populacji.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Ocena na podstawie średniej ważonej z następujących aktywności:

• aktywność na zajęciach – ocena dokonywana przez prowadzącego (w %) - waga 30%

• wykonanie zadań zleconych (średni wynik procentowy z wszystkich zleconych zadań) - waga 30%

• test zaliczeniowy (% poprawnych odpowiedzi) – waga 40 %

Skala ocen :

92,0-100,0 - bardzo dobry (5.0)

84,0-91,1 - dobry plus (4.5)

76,0 – 83,9) - dobry (4.0)

68,0 – 75,9 - dostateczny plus (3,5)

60,0 – 67,9 - dostateczny (3,0)

<60,0 - niedostateczny (2,0)

Zaliczenie w II terminie odbywa się według tych samych zasad.

W ramach pracy własnej należy:

szczegółowo zapoznać się z literaturą podstawową oraz streszczeniami oryginalnych doniesień naukowych przygotowanych przez prowadzącego.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena w oparciu o:

• aktywność na zajęciach

• wykonanie zadań zleconych (indywidualnie lub w małych grupach)

• test zaliczeniowy


Metody dydaktyczne:

Metody podające: wyjaśnienie

Metody aktywizujące: moderowana dyskusja,

Metody eksponujące: prezentacja multimedialna

Metody aktywizujące: praca w grupach

Samokształcenie


Bilans punktów ECTS:

Seminarium: 10 godz.

Praca własna: 20 godz.

Łącznie: 30 godzin pracy studenta = 1 ECTS


Pełny opis:

- Wprowadzenie do metodologii badań. Cele i hipotezy badawcze.

- Podstawowe elementy planu badania. Wybór planu badania najbardziej odpowiedniego do realizacji założonego celu.

- Badania ilościowe - obserwacyjne i eksperymentalne. Podział badań obserwacyjnych na badania na poziomie populacyjnych (badania opisowe i ekologiczne) oraz na poziomie jednostki (badania przekrojowe, kliniczno-kontrolne i kohortowe). Podział badań eksperymentalnych (randomizowane badania kliniczne, badania populacyjne)

- Badania jakościowe. Przykłady wykorzystania metod jakościowych w badaniach z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Jędrychowski W. „Zasady planowania i prowadzenia badań naukowych w medycynie”. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2004

- Flick U. „Projektowanie badania jakościowego” Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2010.

- Streszczenia wybranych, aktualnych artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej

Literatura uzupełniająca:

- Watała C., Różalski M., Boncler M., Kaźmierczak P. Badania i publikacje w naukach biomedycznych. Alfa Medica Press Bielsko-Biała 2011

- Silverman D. „Prowadzenie badń jakościowych”. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2010.

- Tolley E., Ulin P. Mack N. Robinson E. Succop S. “Qualitative methods in public health. A field guide for applied research”, tytuł. San Francisco Wiley. 2016

- Jemielniak D. Badania jakościowe. Tom 1. Wydawnictwo PWN, Warszawa. 2012

- Materiały przygotowane przez prowadzących

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.