Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SKN przy II Klinice Kardiologii UJ CM

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SKN-UJ.WL.KKII Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: SKN przy II Klinice Kardiologii UJ CM
Jednostka: Studenckie Koła Naukowe
Grupy: STN - Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM
Strona przedmiotu: http://www.stn.cm-uj.krakow.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Chyrchel, Michał Chyrchel, Andrzej Surdacki
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://www.kardiologia2.wl.cm.uj.edu.pl/kolo-naukowe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

1. Uczestnictwo Studentów w realizacji projektów naukowych w dziedzinie kardiologii.

2. Uzyskanie przez Studentów praktycznych umiejętności klinicznych.


Efekty kształcenia:

1. Umiejętność ekstrakcji danych klinicznych z dostępnej dokumentacji medycznej i przygotowania bazy danych.


2. Znajomość zasad analizy retrospektywnych danych klinicznych w celu ich interpretacji.


3. Umiejętność przygotowania publikacji prac oryginalnych i poglądowych w czasopismach naukowych.


4. Umiejętność prezentacji uzyskanych wyników na konferencjach towarzystw naukowych oraz konferencjach studenckich.


5. Uzyskanie przez Studentów wybranych praktycznych umiejętności klinicznych.


Wymagania wstępne:

Do udziału w pracach Koła zapraszamy zainteresowanych kardiologią Studentów kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego oraz Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM, począwszy od II roku studiów.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie w systemie USOS jest udzielane na podstawie stałego i efektywnego udziału w pracy co najmniej 1 grupy zadaniowej działającej w ramach SKN.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie w systemie USOS jest udzielane na podstawie stałego i efektywnego udziału w pracy co najmniej 1 grupy zadaniowej działającej w ramach SKN - w formie oceniania ciągłego na podstawie bieżącej aktywności.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Uczestnictwo w realizacji projektów naukowych w ramach odrębnych 2-5-osobowych grup zadaniowych pod kierunkiem Opiekunów Koła.


Uczestnictwo w projektach naukowych obejmuje:

- retrospektywne analizy ukierunkowane na interpretację dostępnych danych klinicznych;

- publikacje prac oryginalnych i poglądowych w czasopismach naukowych;

- prezentacje na konferencjach towarzystw naukowych oraz konferencjach studenckich.

Bilans punktów ECTS:

nie dotyczy

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

1. Uczestnictwo w realizacji projektów naukowych w ramach odrębnych 2-5-osobowych grup zadaniowych pod kierunkiem Opiekunów Koła.


2. Uczestnictwo w dyżurach lekarskich w Klinikach Instytutu Kardiologii UJ CM.


Skrócony opis:

Działalność SKN polega na uczestnictwie Studentów w realizacji projektów naukowych w ramach odrębnych 2-5-osobowych grup zadaniowych pod kierunkiem Opiekunów Koła.

Uczestnictwo w projektach naukowych obejmuje:

- retrospektywne analizy ukierunkowane na interpretację dostępnych danych klinicznych;

- publikacje prac oryginalnych i poglądowych w czasopismach naukowych;

- prezentacje na konferencjach towarzystw naukowych oraz konferencjach studenckich.

Nagrody i wyróżnienia:

- Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk przyznał na Zebraniu Plenarnym w dniu 5 listopada 2020 Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla, honorowe wyróżnienie dla studentów pracujących naukowo – Ewie Czestkowskiej i Agnieszce Rożanowskiej, Studentkom V roku Wydziału Lekarskiego UJ CM – za pracę oryginalną pt. „Depressed systemic arterial compliance and impaired left ventricular midwall performance in aortic stenosis with concomitant type 2 diabetes: a retrospective cross-sectional study”, opublikowaną w czasopiśmie Cardiovascular Diabetology (IF: 7,332). Publikacja powstała w ramach prac Studenckiego Koła Naukowego przy II Klinice Kardiologii Instytutu Kardiologii WL UJ CM (Opiekunowie Koła: Bernadeta Chyrchel, Olga Kruszelnicka, Andrzej Surdacki).

- P. Dorota Długosz i P. Klaudiusz Bolt, członkowie naszego SKN, zostali w w dniu 6 lipca 2020 uhonorowani Nagrodą Prorektora UJ ds. Collegium Medicum dla studentów VI roku.

- W grudniu 2019 czworo Studentów działających w SKN przy II Klinice Kardiologii otrzymało stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020.

- W październiku 2019 SKN przy II Klinice Kardiologii UJ CM zajęło I miejsce w Konkursie na Najlepsze Studenckie Koło Naukowe 2018/2019 na Wydziale Lekarskim UJ CM w kategorii nauki kliniczne niezabiegowe, organizowanym przez Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM.

Pełny opis:

Działalność SKN polega na uczestnictwie Studentów w realizacji projektów naukowych w ramach odrębnych 2-5-osobowych grup zadaniowych pod kierunkiem Opiekunów Koła.

Uczestnictwo w projektach naukowych obejmuje:

- retrospektywne analizy ukierunkowane na interpretację dostępnych danych klinicznych;

- publikacje prac oryginalnych i poglądowych w czasopismach naukowych;

- prezentacje na konferencjach towarzystw naukowych oraz konferencjach studenckich.

Dotychczasowy dorobek SKN przy II Klinice Kardiologii UJ CM:

1. Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla dla Studentek Wydziału Lekarskiego działających w SKN przy II Klinice Kardiologii Instytutu Kardiologii WL UJ CM

Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk przyznał na Zebraniu Plenarnym w dniu 5 listopada 2020 Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla, honorowe wyróżnienie dla studentów pracujących naukowo – Ewie Czestkowskiej i Agnieszce Rożanowskiej, Studentkom V roku Wydziału Lekarskiego UJ CM – za pracę oryginalną pt. „Depressed systemic arterial compliance and impaired left ventricular midwall performance in aortic stenosis with concomitant type 2 diabetes: a retrospective cross-sectional study”, opublikowaną w czasopiśmie Cardiovascular Diabetology (IF: 7,332). Publikacja powstała w ramach prac Studenckiego Koła Naukowego przy II Klinice Kardiologii Instytutu Kardiologii WL UJ CM (Opiekunowie Koła: Bernadeta Chyrchel, Olga Kruszelnicka, Andrzej Surdacki).

2. Praca poglądowa pt. "Depressed Cardiac Mechanical Energetic Efficiency: A Contributor to Cardiovascular Risk in Common Metabolic Diseases – From Mechanisms to Clinical Applications" została opublikowana dnia 19.VIII.2020 w czasopiśmie Journal of Clinical Medicine (IF: 3,303) (J Clin Med 2020, 9: 2681). Autorzy pracy: Albert Juszczyk, Karolina Jankowska, Barbara Zawiślak, Andrzej Surdacki, Bernadeta Chyrchel. Nazwiska Studentów działających w Studenckim Kole Naukowym przy II Klinice Kardiologii wyróżniono tekstem pogrubionym. Praca powstała dzięki pracy Studentów pod kierunkiem Opiekunów Koła (Bernadeta Chyrchel, ​Andrzej Surdacki).

3. Praca oryginalna pt. "Comparison of the Characteristics of Coronary Interventions Performed During Day and Night Shifts in Patients with Acute Myocardial Infarction" została opublikowana dnia 26.VII.2020 w czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health (IF: 2,849) (Int J Environ Res Public Health 2020, 17: 5378). Autorzy pracy: Michał Chyrchel, Tomasz Gallina, Oskar Szafrański, Łukasz Rzeszutko, Andrzej Surdacki, Stanisław Bartuś. Nazwiska Studentów działających w Studenckim Kole Naukowym przy II Klinice Kardiologii wyróżniono tekstem pogrubionym. Praca powstała dzięki pracy Studentów pod kierunkiem Opiekunów Koła (Michał Chyrchel, Andrzej Surdacki).

4. P. Dorota Długosz i P. Klaudiusz Bolt, członkowie naszego SKN, zostali w w dniu 6 lipca 2020 uhonorowani Nagrodą Prorektora UJ ds. Collegium Medicum dla studentów VI roku.

5. Praca oryginalna pt. "Low ejection fraction predisposes to contrast-induced nephropathy after the second step of staged coronary revascularization for acute myocardial infarction: A retrospective observational study" została opublikowana dnia 10.VI.2020 w czasopiśmie Journal of Clinical Medicine (IF: 3,303) (Journal of Clinical Medicine 2020; 10: 1812). Autorzy pracy: Michał Chyrchel, Przemysław Hałubiec, Agnieszka Łazarczyk, Olgerd Duchnevic, Michał Okarski, Monika Gębska, and Andrzej Surdacki. Nazwiska Studentów działających w Studenckim Kole Naukowym przy II Klinice Kardiologii wyróżniono tekstem pogrubionym. Praca powstała dzięki pracy Studentów pod kierunkiem Opiekunów Koła (Michał Chyrchel, Andrzej Surdacki).

6. W grudniu 2019 czworo Studentów działających w SKN przy II Klinice Kardiologii otrzymało stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020.

7. Praca poglądowa pt. "Depressed Cardiac Mechanical Energetic Efficiency: A Contributor to Cardiovascular Risk in Common Metabolic Diseases – From Mechanisms to Clinical Applications" została opublikowana dnia 19.VIII.2020 w czasopiśmie Journal of Clinical Medicine (IF: 3,303) (J Clin Med 2020, 9: 2681). Autorzy pracy: Albert Juszczyk, Karolina Jankowska, Barbara Zawiślak, Andrzej Surdacki, Bernadeta Chyrchel. Nazwiska Studentów działających w Studenckim Kole Naukowym przy II Klinice Kardiologii wyróżniono tekstem pogrubionym. Praca powstała dzięki pracy Studentów pod kierunkiem Opiekunów Koła (Bernadeta Chyrchel, ​Andrzej Surdacki).

8. Praca oryginalna pt. "Comparison of the Characteristics of Coronary Interventions Performed During Day and Night Shifts in Patients with Acute Myocardial Infarction" została opublikowana dnia 26.VII.2020 w czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health (IF: 2,849) (Int J Environ Res Public Health 2020, 17: 5378). Autorzy pracy: Michał Chyrchel, Tomasz Gallina, Oskar Szafrański, Łukasz Rzeszutko, Andrzej Surdacki, Stanisław Bartuś. Nazwiska Studentów działających w Studenckim Kole Naukowym przy II Klinice Kardiologii wyróżniono tekstem pogrubionym. Praca powstała dzięki pracy Studentów pod kierunkiem Opiekunów Koła (Michał Chyrchel, Andrzej Surdacki).

9. Praca oryginalna pt. "Depressed systemic arterial compliance and impaired left ventricular midwall performance in aortic stenosis with concomitant type 2 diabetes: a retrospective cross-sectional study" została opublikowana dnia 17.VII.2019 w czasopiśmie Cardiovascular Diabetology (IF: 7,332; punktacja wg MNiSzW: 140 pkt.) (Cardiovasc Diabetol 2019; 18: 92; doi: 10.1186/s12933-019-0894-1); Autorzy pracy: Ewa Czestkowska, Agnieszka Rożanowska, Dorota Długosz, Klaudiusz Bolt, Jolanta Świerszcz, Olga Kruszelnicka, Bernadeta Chyrchel, Andrzej Surdacki.

Ponadto powyższa praca była prezentowana jako poster przez P. Ewę Czestkowską podczas 14th Young European Scientists (YES) Meeting w Porto (Portugalia) (12-15.09.2019).

10. Praca pt. "Left ventricular performance in patients with aortic stenosis and low left ventricular mass" była prezentowana jako poster przez P. Klaudiusza Bolta także podczas powyższej konferencji.

11. Praca oryginalna pt. "Association of inadequately low left ventricular mass with enhanced myocardial contractility" została opublikowana dnia 22.XI.2018 w czasopiśmie Journal of Clinical Medicine (IF: 5,58) (J Clin Med 2018; 7: 464; doi:10.3390/jcm7120464.) Autorzy pracy: Bernadeta Chyrchel, Dorota Długosz, Klaudiusz Bolt, Olga Kruszelnicka, Artur Dziewierz, Jolanta Świerszcz, Ewa Wieczorek-Surdacka, Tomasz Hryniewiecki, Andrzej Surdacki.

12. Praca oryginalna pt. "Bedside teaching in generalized and subspecialized internal medicine departments translates into similar competence in basic physical examination skills in the first clinical year" była prezentowana jako referat ustny podczas Konferencji Association of Medical Schools in Europe (AMSE) w dniu 5 października 2018 w Pecs (Węgry). Autorzy: Jolanta Świerszcz, Agnieszka Skrzypek, Konrad Jabłoński, Dorota Długosz, Andrzej Surdacki, Michał Nowakowski.

13. Praca oryginalna pt. "Excessive left ventricular hypertrophy in moderate degenerative aortic stenosis with concomitant mild renal impairment: An ineffective compensatory mechanism triggered by primary myocardial dysfunction ?" (D. Długosz, K. Bolt, W. S. Sam, T. Nawara, O. Kruszelnicka, B. Chyrchel, A. Surdacki) była prezentowana jako poster podczas dorocznej konferencji Heart Failure Society of America w dniach 15-18 wrześniu 2018 w Nashville (Tennessee, USA) (J Card Fail 2018; 24(8S): S47).

Powyższa praca oryginalna została opublikowana w formie pełnego tekstu pod tym samym tytułem w październikowym numerze czasopisma Kardiologia Polska (IF: 1,674; punktacja wg MNiSzW: 15 pkt.):

- Dorota Długosz, Klaudiusz Bolt, Wai S. Sam, Tomasz Nawara, Olga Kruszelnicka, Bernadeta Chyrchel, Andrzej Surdacki. Excessive left ventricular hypertrophy in moderate degenerative aortic stenosis with concomitant mild renal impairment: An ineffective compensatory mechanism triggered by primary myocardial dysfunction. Kardiol Pol 2018; 76(10): 1−3.

14. Praca oryginalna pt. "Association between low-grade chronic inflammation and depressed left atrial compliance in heart failure with preserved ejection fraction: A retrospective analysis" została opublikowana w czasopiśmie Folia Medica Cracoviensia (Folia Med Cracov 2018; 58(2): 45–55) Autorzy pracy: Cyrus M. Sani, Elahn P.L. Pogue, Joanna B. Hrabia, Alexander G. Zayachkowski, Magdaline M. Zawadka, Adrian G. Poniatowski, Dorota Długosz, Wiktoria Leśniak, Olga Kruszelnicka, Bernadeta Chyrchel, Andrzej Surdacki.

Uprzednio powyższe opracowanie pt. "The impact of chronic systemic low-level inflammation on depressed left atrial and left ventricular compliance in heart failure with preserved ejection fraction: A retrospective analysis of medical records" zostało uhonorowane Nagrodą za zajęcie III miejsca w sesji kardiologii podczas Konferencji International Medical Congress of Silesia w Katowicach w dniach 27-28 kwietnia 2017.

15. Opublikowano obszerną pracę poglądową autorstwa Studentów naszego Koła, pozostającą w obszarze tematycznym znaczenia klinicznego przerostu lewej komory serca: Cecilia Davies, Katherine Zerebiec, Agnieszka Rożanowska, Ewa Czestkowska, Dorota Długosz, Bernadeta Chyrchel, Andrzej Surdacki. Is left ventricular hypertrophy a friend or foe of patients with aortic stenosis ? Advances in Interventional Cardiology 2018, 14(4); 328-337 (IF: 1,160; punktacja wg MNiSzW: 15 pkt.)

16. Praca oryginalna pt. "Associations between mild renal impairment, left ventricular hypertrophy and systolic performance in moderate degenerative aortic stenosis." była przedstawiana jako ustna prezentacja w dniu 13 września 2018 w Krakowie podczas XXII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) jako jedna z 5 prac studenckich nominowanych do Nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK.

- Autorzy: Dorota Długosz, Klaudiusz Bolt, Wai S. Sam, Tomasz Nawara

- Opiekunowie: Bernadeta Chyrchel, Olga Kruszelnicka, Andrzej Surdacki.

W kwietniu 2018 prezentacja pracy oryginalnej Autorstwa powyższej grupy czworga Studentów pt. "Contribution of mild renal impairment and arterial stiffening to left ventricular concentric hypertrophy in moderate degenerative aortic stenosis" przez P. Dorotę Długosz podczas International Medical Congress of Silesia w Katowicach (SIMC 2018) została uhonorowana grantem publikacyjnym Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Praca ta była także prezentowana przez P. Klaudiusza Bolta podczas 13th Young European Scientists (YES) Meeting w Porto (Portugalia) w dniach 13-16.09.2018 (Internal Medicine Parallel Oral Session).

17. Praca poglądowa powstała dzięki pracy Studentów Koła została opublikowana w czasopiśmie Advances in Interventional Cardiology (IF: 1,160; punktacja wg MNiSzW: 15 pkt.):

- Joanna B. Hrabia, Elahn P.L. Pogue, Alexander G. Zayachkowski, Dorota Długosz, Olga Kruszelnicka, Andrzej Surdacki, Bernadeta Chyrchel. Left atrial compliance: an overlooked predictor of clinical outcome in patients with mitral stenosis or atrial fibrillation undergoing invasive management. Advances in Interventional Cardiology 2018; 14(2): 120−127.

18. We wrześniu 2017 praca oryginalna oparta na retrospektywnej analizie danych klinicznych wykonanej przez działających w Kole Naukowym Studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM została opublikowana w czasopiśmie International Journal of Medical Sciences (IF: 2,399; punktacja wg MNiSzW: 35 pkt.):

- Kruszelnicka O, Kuźma M, Pena IZ, Perera IB, Chyrchel B, Wieczorek-Surdacka E, Surdacki A. No Association of Proton Pump Inhibitor Use with Fasting or Postload Glycaemia in Patients with Cardiovascular Disease: A Cross-Sectional Retrospective Study. Int J Med Sci 2017; 14(10): 1015-1021.

19. W dniu 1 września 2017 roku w czasopiśmie BMJ Open (IF: 2,369; punktacja wg MNiSzW: 35 pkt.) ukazał się artykuł oryginalny pt. "How does preclinical laboratory training impact physical examination skills during the first clinical year? A retrospective analysis of routinely collected objective structured clinical examination scores among the first two matriculating classes of a reformed curriculum in one Polish medical school" (Świerszcz J, et al. BMJ Open 2017;7(8):e017748).

Opracowanie to powstało w wyniku współpracy Zespołu Dydaktyki Medycznej z wiodącym udziałem P. Dr Jolanty Świerszcz oraz II Kliniki Kardiologii pod kierownictwem prof. Andrzeja Surdackiego ze znaczącym udziałem Studentów działających w przyklinicznym Kole Naukowym (Stud. Marcin Kużma).

Powyższe opracowanie zostało oparte na analizie ponad 900 kompletnych protokołów z egzaminów praktycznych typu OSCE na II i III roku studiów na kierunku lekarskim WL UJ CM. Analizie poddano wyniki egzaminów OSCE dwóch pierwszych roczników, studiujących wg wprowadzonego w 2012 roku na WL nowego programu kształcenia. Wyniki analizy potwierdzają znaczenie przedklinicznego laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych w Zakładzie Dydaktyki Medycznej dla kompetencji w zakresie badania przedmiotowego po V semestrze w pierwszym roku zajęć klinicznych. Wczesne doskonalenie umiejętności klinicznych jest niezbędne w celu optymalizacji praktycznego nauczania klinicznego na VI roku, które jest realizowane po raz drugi w roku akademickim 2018/2019.

Literatura:

1. Interna Szczeklika 2020. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2020

2. Interna Szczeklika 2020/2021 - mały podręcznik. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2020

3. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - dostępne w domenie publicznej:

- www.escardio.org/Guidelines

- www.ptkardio.pl/Wytyczne-278

Uwagi:

Prace Koła koordynują:

Przewodnicząca Koła: Stud. Agnieszka Rożanowska (V rok WL)

E-mail: aga244@poczta.onet.eu

Z-ca: Stud. Ewa Czestkowska (V rok WL)

E-mail: ewaczestkowska@gmail.com

- Opiekunowie Koła:

Dr n. med. Bernadeta Chyrchel

e-mail: chyrchelb@gmail.com

Dr n. med. Michał Chyrchel

e-mail: mchyrchel@gmail.com

Dr habil. n.med. Łukasz Rzeszutko

e-mail.: lukasz.rzeszutko@uj.edu.pl

Dr habil. n. med. Olga Kruszelnicka - Animatorka Koła i Koordynatorka współpracy ze Szkołą Medyczną dla Obcokrajowców UJ CM

(Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca UJ CM)

Prof. dr hab. med. Andrzej Surdacki

e-mail: andrzej.surdacki@uj.edu.pl

tel.: 601 867 535

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.