Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SKN przy Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii CM UJ

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SKN-UJ.WL.KNN Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: SKN przy Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii CM UJ
Jednostka: Studenckie Koła Naukowe
Grupy: STN - Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM
Strona przedmiotu: http://www.stn.cm-uj.krakow.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roger Krzyżewski, Jarosław Polak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z problematyką neurochirurgiczną

Przekazanie wiedzy o teoretycznych podstawach i sposobie postępowania z pacjentami z chorobami ośrodkowego systemu nerwowego

Zapoznanie z zagadnieniami z zakresu chorób naczyniowych mózgowia

Zapoznanie z problematyką guzów śródczaszkowych

Zapoznanie z nowoczesnymi metodami leczenia neurochirurgicznego

Nauczenie podstaw praktycznych umiejętności neurochirurgicznych

Badawcze spojrzenie na problemy neurochirurgiczne

Efekty kształcenia:

EFEKTY W ZAKRESIE WIEDZY

Student zna i rozumie:

-przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w nadciśnieniu śródczaszkowym, urazach czaszkowo-mózgowychh, chorobach naczyniowych mózgu, guzach mózgu, w chorobach układu pozapiramidowego;

-diagnostyczne badania obrazowe oraz obraz radiologiczny podstawowych chorób OUN;

-zna chirurgiczne metody stosowane w chorobach OUN

-podstawy i metody badań naukowych

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi:

-oceniać stan pacjenta w celu ustalenia sposobu postępowania neurochirurgicznego;

-przeprowadzać badanie przedmiotowe pacjenta, oceniać stan świadomości pacjenta, oceniać stan neurologiczny pacjenta;

-przeprowadzać badania naukowe w zakresie podstawowym;

-prezentować wyniki swoich badań.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Student jest gotów do:

-planowania własnej aktywności edukacyjnej i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy

-współpracować z kolegami i koleżankami z grupy, opiekunami;

-promować osiągnięcia wiedzy

Wymagania wstępne:

Pozytywny wynik egzaminów z zakresu nauk podstawowych - ukończony II rok studiów na WL UJCM

Znajomość anatomii OUN

Chęć pracy naukowej

Forma i warunki zaliczenia:

uczestnictwo w zajęciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

publikacje

prezentacje na spotkaniach, zjazdach, kongresach studenckich i branżowych

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.