Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SKN Leczenia Nerkozastępczego przy Klinice Nefrologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SKN-UJ.WL.LNKNT Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: SKN Leczenia Nerkozastępczego przy Klinice Nefrologii
Jednostka: Studenckie Koła Naukowe
Grupy: STN - Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM
Strona przedmiotu: http://www.stn.cm-uj.krakow.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Krzanowska, Marcin Krzanowski
Prowadzący grup: Katarzyna Krzanowska, Marcin Krzanowski
Strona przedmiotu: http://stn.cm-uj.krakow.pl/pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Wymagania wstępne:

Uczestnictwo otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych nefrologią.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Regularne spotkania 1x w miesiącu po około 2 godziny, w trakcie których omawiane są problemy kliniczne na przykładach pacjentów hospitalizowanych w Klinice Nefrologii UJ CM. Indywidualne spotkania w trakcie przygotowywania prac naukowych.


Skrócony opis:

SKN Leczenia Nerkozastępczego zajmuje się poszerzaniem wiedzy studentów w zakresie nefrologii oraz zapoznawaniem ich z metodyką pracy naukowej w tym z przygotowywaniem i wygłaszaniem prezentacji ustnych. Wykorzystujemy do tego celu liczne formy dydaktyczne uwzględniające spotkania ogólne oraz zajęcia indywidualne.

Pełny opis:

W trakcie regularnych spotkań koła naukowego omawiane są rozmaite tematy z zakresu nefrologii po uprzednim kontakcie z pacjentem. Ćwiczone są umiejętności prawidłowego postępowania diagnostycznego i leczniczego dla poszczególnych jednostek chorobowych. Prowadzone są prace badawcze z zakresu chorób nefrologii i leczenia nerkozastępczego.

Oprócz spotkań i prezentacji, w ramach Koła można uczestniczyć w dyżurach w Klinice Nefrologii. W trakcie zajęć klinicznych można poznać pracę Oddziału, ćwiczyć przeprowadzanie wywiadu i badanie pacjentów internistycznych, obserwować zabiegi hemodializoterapii.

W ramach koła istnieje możliwość pisania prac naukowych. Osoby, które chciałyby uczestniczyć w pisaniu prac naukowych powinny wykazać się inicjatywą i pomysłowością w tym kierunku.. Wyniki naszych prac prezentujemy podczas międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji studentów naszych prac prezentujemy podczas międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji studentów i młodych naukowców.

Opiekunowie koła oferują wsparcie merytoryczne dla studentów, pomoc w przygotowywaniu i opracowywaniu projektów naukowych, jak również w doskonaleniu umiejętności klinicznych.

Literatura:

Podręczniki z zakresu nefrologii (polskie oraz zagraniczne).

PubMed

UpToDate

Czasopisma naukowe.

Materiały multimiedialne.

Uwagi:

jednostka: Klinika Nefrologii UJ CM

kierownik kliniki: prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz

opiekun koła: dr hab. med. Katarzyna Krzanowska, dr n. med. Marcin Krzanowski

przewodniczący koła: Małgorzata Banaszkiewicz

e-mail przewodniczącego: mbanaszkiewicz92@gmail.com

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.