Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SKN Przeglądów Systematycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SKN-UJ.WL.PSS Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: SKN Przeglądów Systematycznych
Jednostka: Studenckie Koła Naukowe
Grupy: STN - Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM
Strona przedmiotu: http://www.stn.cm-uj.krakow.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bała, Dawid Storman, Mateusz Świerz
Prowadzący grup: Małgorzata Bała, Dawid Storman, Mateusz Świerz
Strona przedmiotu: http://poland.cochrane.org
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Dodatkowe strony WWW:

sknprzegladowsystematycznych@gmail.com

Cele kształcenia:

Głównym założeniem Koła jest współtworzenie przeglądów systematycznych oraz nabycie doświadczenia w ich tworzeniu zgodnie z metodologią Cochrane. Dodatkowo członkowie Koła uczestniczą w rozpowszechnianiu wyników przeglądów systematycznych Cochrane poprzez przygotowywanie polskich wersji językowych podsumowań w języku niespecjalistycznym (PLS - plain language summaries) wraz z ich publikacją na stronie: www.cochrane.org i http://poland.cochrane.org/pl. W ramach prac istnieje możliwość współpracy i nabycia umiejętności od osób doświadczonych w opracowywaniu przeglądów systematycznych, a po nabyciu umiejętności możliwość prowadzenia własnego tematu przeglądu systematycznego.

Wymagania wstępne:

Warunkiem członkostwa jest zaliczenie kursu EBM.

Forma i warunki zaliczenia:

Czynne uczestnictwo w szkoleniach i w pracach badawczych realizowanych w ramach koła naukowego.

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna w grupach, spotkania mistrz-uczeń, uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez Ośrodek Przeglądów Systematycznych

Skrócony opis:

Przygotowywanie publikacji naukowych:

– współpraca z Cochrane Collaboration i jej jednostkami

– współtworzenie prac badawczych w zakresie przeglądów systematycznych Cochrane i innych dotyczących oceny efektów interwencji w ochronie zdrowia

Pełny opis:

Koło ma na celu zapoznanie studentów z metodologią tworzenia przeglądów systematycznych. Członkowie koła nabywają doświadczenie w przygotowywaniu przeglądów poprzez aktywne włączenie się w opracowywanie protokołów przeglądów Cochrane i innych, a następnie pełnych przeglądów. Uzyskują praktyczne umiejętności w przygotowywaniu wprowadzenia do przeglądu, strategii wyszukiwania, kwalifikacji badań do przeglądu, oceny wiarygodności badań pierwotnych i opracowywania wyników. Członkowie koła uczestniczą w tłumaczeniu streszczeń przeglądów Cochrane na język polski.

Członkowie koła mają możliwość uczestniczenia w warsztatach dotyczących metodologii przeglądów systematycznych organizowanych przez przez Ośrodek Przeglądów Systematycznych.

Literatura:

1. http://poland.cochrane.org/pl/jak-interpretowa%C4%87-przegl%C4%85dy-systematyczne

2. Bała M., Leśniak W., Jaeschke R. Proces przygotowywania przeglądów systematycznych, z uwzględnieniem przeglądów Cochrane. www.pamw.pl/pl/issue/article/26794237

3. Leśniak W., Bała M., Jaeschke R. Od danych naukowych do praktycznych zaleceń – tworzenie wytycznych według metodologii GRADE. www.pamw.pl/pl/issue/article/26794402

4. Leśniak W, Bała M, Mrukowicz J, Brożek J, Jaeschke R, Gajewski P. Przegląd systematyczny i metaanaliza. In: Gajewski P, Jaeschke R, Brożek J, eds. Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny. Kraków: Medycyna Praktyczna; 2008:111-126.

5. Guyatt G, Jaeschke R, Prasad K, Cook DJ. Summarizing the Evidence. In: Guyatt G, Rennie D, Meade MO, Cook DJ, eds. Users’ Guides to the Medical Literature: A Manual for Evidence-Based Clinical Practice: McGraw-Hill; 2008:523-542.

6. Guyatt G, Haynes B, Jaeschke R, et al. The Philosophy of Evidence-Based Medicine. In: Guyatt G, Rennie D, Meade MO, Cook DJ, eds. Users’ Guides to the Medical Literature: A Manual for Evidence-Based Clinical Practice: McGraw-Hill; 2008:9-16.

7. Murad MH, Montori VM, Ioannidis JP, et al. How to read a systematic review and meta-analysis and apply the results to patient care: users’ guides to the medical literature. JAMA: the journal of the American Medical Association. 2014;312(2):171-179.

8. Leśniak W, Brożek J, Jaeschke R, Gajewski P, Bała M, Mrukowicz J. Ocena informacji o metodzie leczniczej, rokowaniu lub szkodliwości. In: Gajewski P, Jaeschke R, Brożek J, eds. Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny. Kraków: Medycyna Praktyczna; 2008:53-96.

9. https://training.cochrane.org/cochrane-handbook-systematic-reviews-interventions

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.