Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SKN Prawo w Zdrowiu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SKN-UJ.WOZ.PWZ Kod Erasmus / ISCED: 12.7 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: SKN Prawo w Zdrowiu
Jednostka: Studenckie Koła Naukowe
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.stn.cm-uj.krakow.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Lipowski
Prowadzący grup: Paweł Lipowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Zaznajomienie Studentów/uczestników Koła z problematyką prawa medycznego (prawa w dziedzinie zdrowia).

Wymagania wstępne:

* Zainteresowanie tematyką prawa medycznego.


* Podstawowe wiadomości z zakresu prawa (prawoznawstwa).

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie udziału w Kole na podstawie co najmniej 50% frekwencji na spotkaniach w ciągu roku akademickiego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

* Dyskusja (dydaktyczna).


* E-learning.


* Prezentacje multimedialne zainteresowanych Studentów/uczestników Koła.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

* Seminarium: prezentacje multimedialne Opiekuna Koła i zainteresowanych (chętnych) Studentów/uczestników Koła.


* Dyskusja na podstawie przedstawionych prezentacji.


* Metoda przypadków (casusów) stosowania prawa w systemie ochrony zdrowia.


* E-learning.

Skrócony opis:

Koło Naukowe poświęcone prawu medycznemu - praktycznym aspektom stosowania prawa w obszarze zdrowia.

Spotkania cyklicznie (raz na tydzień/dwa tygodnie) poświęcone wybranym zagadnieniom aktualnych problemów prawa medycznego.

Na spotkaniach na podstawie przygotowywanej prezentacji (Opiekuna/zainteresowanych Studentów) odnoszącej się do przepisów prawa omawiane są kazusy związane z praktyką stosowania prawa.

Spotkania on-line na podstawie wcześniejszego zgłoszenia Studenta do Opiekuna Koła.

Studenci:

- uczestniczą w dyskusji (na spotkaniach);

- przygotowują własne prezentacje zagadnień prawnych;

- przygotowują wystąpienia na konferencjach naukowych (planowana własna konferencja prawno-medyczna);

- planują własne badania (projekty) naukowe oraz publikacje.

Pełny opis:

Proponowane tematy w roku akademickim 2020/2021:

Prawne i praktyczne aspekty:

* zgody pacjenta na leczenie;

* działania bez zgody pacjenta;

* odmowy udzielenia pomocy medycznej;

* początku życia (ochrona embrionu i prokreacja);

* kresu życia (eutanazja);

* tzw. klauzuli sumienia;

* eksperymentu medycznego;

* transplantacji;

* tajemnicy (medycznej) i ochrony danych osobowych;

* testów genetycznych i badań biomedycznych.

Literatura:

Wybrane przepisy powszechnie obowiązującego prawa odnoszącego się do obszaru zdrowia - podawane przez Opiekuna Koła na bieżąco.

Wybrana literatura z zakresu prawa medycznego - podawana przez Opiekuna Koła na bieżąco.

Wybrane orzeczenia sądowe (polskie/zagraniczne) w sprawach z obszaru zdrowia (prawa medycznego).

Uwagi:

Zapraszamy wszystkich Studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zainteresowanych prawem medycznym.

Dodatkowe informacje u Przewodniczącego/Opiekuna Koła.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.