Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szkolenie uniwersyteckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: UJ.WSM.INP-PDL Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Szkolenie uniwersyteckie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 0.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 4 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Chwiej
Prowadzący grup: Edyta Chwiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

EK1: student zna strukturę uczelni, zasady zachowania w relacjach z różnymi przedstawicielami społeczności akademickiej i w typowych sytuacjach uczelnianych

EK2: student zna zasady obowiązujące w komunikacji bezpośredniej i pośredniej (telefon, e-mail) dydaktykami i innymi pracownikami uczelni

EK3: student potrafi poprawnie sformułować wiadomości mailowe i tradycyjne pisma adresowane do wykładowców i pracowników administracji

EK4: student zna zasady autoprezentacji, doboru stroju w zależności od typu sytuacji uczelnianych

Wymagania wstępne:

brak


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ma formę pisemną (pytania otwarte i zamknięte).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4 – dyskusja dydaktyczna i odpowiedzi w formie pisemnej na pytania otwarte i zamknięte

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

politologia, rok 1

Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z formalnymi zasadami akademickimi. Propozycja szczegółowych zagadnień:

1. Struktura Uniwersytetu i Wydziału, Samorząd Studentów UJ, podstawowe dokumenty.

2. Precedencja i tytulatura w życiu akademickim: powitania/pożegnania, przedstawianie, wizytówki i reprezentacja instytucji.

3. Korespondencja: zasady i formy przygotowania pism i listów ze szczególnym uwzględnieniem netykiety w komunikacji elektronicznej.

4. Akademicki dress code. Typy strojów i zasady ich doboru. Zachowania w typowych sytuacjach życia akademickiego: zajęcia dydaktyczne, egzaminy, zaliczenia, konferencje i sympozja, uroczystości, reprezentacja, badania terenowe

Pełny opis:

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z formalnymi zasadami akademickimi. Propozycja szczegółowych zagadnień:

1. Struktura Uniwersytetu i Wydziału, Samorząd Studentów UJ, podstawowe dokumenty.

2. Precedencja i tytulatura w życiu akademickim: powitania/pożegnania, przedstawianie, wizytówki i reprezentacja instytucji.

3. Korespondencja: zasady i formy przygotowania pism i listów ze szczególnym uwzględnieniem netykiety w komunikacji elektronicznej.

4. Akademicki dress code. Typy strojów i zasady ich doboru. Zachowania w typowych sytuacjach życia akademickiego: zajęcia dydaktyczne, egzaminy, zaliczenia, konferencje i sympozja, uroczystości, reprezentacja, badania terenowe

Literatura:

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego, uchwalony przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego 7 czerwca 2006 roku z późn. zmianami;

Akademicki Kodeks Wartości przyjęty na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 25 czerwca 2003 r.;

Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego (Uchwała nr 20 Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 listopada 2011 r.);

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – tekst ujednolicony;

Jabłonowska L., Myśliwiec G., Współczesna etykieta. Standardy zachowań, elegancji, rozmowy, gestów i konsumpcji, Warszawa 2002;

Krajski S., Savoir vivre jako sztuka życia. Filozofia savoir vivre, Warszawa 2007;

Miller S., E-mailowy savoir-vivre. O tym, co wypada, czego nie wypada i jak się czasem wpada…, przeł. J. Kasprzak-Śliwińska, Poznań 2003;

Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał & etykieta, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2010;

Pietkiewicz E., Savoir vivre dla każdego, Warszawa 1997;

Stanek J., Studencki savoir-vivre: studium empiryczne, Warszawa 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.