Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka historyczna na przykładzie różnych państw - założenia i realizacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: UJ.WSM.INP-SDL-40-3 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka historyczna na przykładzie różnych państw - założenia i realizacja
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla III roku studiów I stacjonarne (stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mazur
Prowadzący grup: Grzegorz Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Student poznaje wykorzystywanie dla celów polityki nauk historycznych, a także w jaki sposób prowadzi się tzw. politykę pamięci, co należy do jej składników, poszczególnych elementów, narzędzi, przez jakie instytucje państwowe jest prowadzona i jakie cele usiłuje się w jej wyniku w poszczególnych państwach osiągnąć. Stanowi ona zawsze fragment calościowej polityki państwa.

Efekty kształcenia:

Student poznał mechanizmy i instytucje oraz cele polityki historycznej (polityki pamięci) Polski, a także ważniejszych państw europejskich (Niemcy, Rosja, Ukraina, Litwa), Izraela, anglosaskich (USA i Wielka Brytania).

Forma i warunki zaliczenia:

obecność na wykładzie, kolokwium ustne

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, problemowy

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Definicja polityki historycznej.

2. Polityka historyczna w Polsce realizowana w II RP, PRL, III RP, główne cechy, cele, kierunki, instytucje, uwarunkowania.

3. Polityka historyczna w krajach sąsiednich:

a/ Niemcy

b/ Rosja

c/ Ukraina

d/ Litwa

- główne cechy, cele, kierunki, instytucje, uwarunkowania.

4. Polityka historyczna krajów anglosaskich.

5. Polityka historyczna Izraela (Holocaust i jego rola w polityce państwa).

Pełny opis:

1. Definicja polityki historycznej.

2. Polityka historyczna w Polsce realizowana w II RP, PRL, III RP, główne cechy, cele, kierunki, instytucje, uwarunkowania.

3. Polityka historyczna w krajach sąsiednich:

a/ Niemcy

b/ Rosja

c/ Ukraina

d/ Litwa

- główne cechy, cele, kierunki, instytucje, uwarunkowania.

4. Polityka historyczna krajów anglosaskich.

5. Polityka historyczna Izraela (Holocaust i jego rola w polityce państwa).

Literatura:

1. R.Chwedoruk, Polityka historyczna, Warszawa 2018.

2. J. Rydel, Polityka historyczna w Republice Federalnej Niemiec. Idee, Zaszłości, Praktyka, Kraków 2011.

3. W.Materski, Od cara do "cara". Studium rosyjskiej polityki historycznej, Warszawa 2017.

4. G.Mazur, Rozważania nad kwestią tradycji skrajnie nacjonalistycznych ruchów w polityce historycznej współczesnej Ukrainy. Zarys problematyki, "Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i państw bałtyckich", t. VII - 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.