Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Academic English

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: UJ.WSM.INP-SDM-10 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Academic English
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywane dla II roku studiów II stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe-SS)
Zajęcia fakultatywne dla II roku studiów II stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe-SR)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Górnisiewicz
Prowadzący grup: Arkadiusz Górnisiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Posługuje się językiem angielskim właściwym dla stosunków międzynarodowych [K_W01+++]

EK2: Analizuje zjawiska polityczne używając terminologii właściwej dla stosunków międzynarodowych w języku angielskim [K_U01++] [K_U02++] [K_U09+++] [K_U11+++]

EK3: Dyskutuje problemy stosunków międzynarodowych używając terminologii właściwej dla nauki o stosunkach międzynarodowych [K_U09+++] [K_U11+++] [K_K02+++] [K_K05+++]

EK4: Czyta ze zrozumieniem oraz interpretuje wybrane informacje na temat stosunków międzynarodowych [K_U09+++] [K_U11+++]

EK5: Przygotowuje prace pisemne w języku angielskim [K_U09+++] [K_U11+++]

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie składa się z 4 elementów:

- ocena aktywności na zajęciach (20%)

- ocena pracy w grupie (20%)

- kolokwium zaliczeniowe (20%)

- esej (40%)

Do oceny stosuje się standardową skalę ocen


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-EK4: ocena aktywności na zajęciach

EK1-EK4: kolokwium zaliczeniowe z interpretacji tekstów

EK4: ocena pracy w grupie

EK1-EK5: esej na wybrany temat w języku angielskim


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- warsztat – 30 godz.

Praca własna studenta:

- lektura tekstów na zajęcia – 30 godz.

- przygotowanie prac pisemnych – 30 godz.

Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)


Pełny opis:

a) Podstawowa terminologia z zakresu nauk politycznych w języku angielskim

b) Analiza krótkich form pisemnych (notatki prasowe, komentarze) w języku angielskim

c) Analiza anglojęzycznych serwisów informacyjnych (multimedia)

d) Analiza tekstów naukowych w języku angielskim

e) Sztuka pisania tekstów naukowych w języku angielskim

f) Sztuka argumentacji i dyskusji w języku angielskim

Uwagi:

Successful Writing Proficiency, Virginia Evans, Express Publishing 2002

Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2008

Artykuły z prasy anglojęzycznej i inne materiały udostępniane podczas zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.