Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie - semestr zimowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB.SD-03/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie - semestr zimowy
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty dla programu studiów III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia
Przedmioty dla programu studiów III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia
Przedmioty dla programu studiów III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin, 250 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Słomczyńska
Prowadzący grup: Wiesław Babik, Ulf Bauchinger, Barbara Bilińska, Magdalena Chadzińska, Mariusz Cichoń, Anna Hejmej, Maria Kościńska-Pająk, Paweł Koteja, Małgorzata Kotula-Balak, Ryszard Laskowski, Małgorzata Lenartowicz, Łukasz Michalczyk, Piotr Nowicki, Anna Ptak, Elżbieta Pyza, Zuzanna Setkowicz-Janeczko, Maria Słomczyńska, Halina Ślesak, Iwona Wronka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty kształcenia:

WIEDZA

1. ma zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia, wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej w zakresie dziedziny i dyscypliny studiów doktoranckich, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności badawczej

2. ma wiedzę interdyscyplinarną uwzględniającą najnowsze osiągnięcia w zakresie dziedziny studiów doktoranckich, związaną z obszarem prowadzonych badań

3. zna na poziomie zaawansowanym i rozumie metody, techniki, szkoły badawcze właściwe dla studiowanej dyscypliny



UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi pozyskiwać informacje związane z działalnością naukową, porozumiewać się ze specjalistami w studiowanej dyscyplinie oraz specjalistami innych dziedzin i dyscyplin, w języku rodzimym i języku obcym

2. potrafi przy użyciu odpowiednich metod przekazywać wiedzę i kształtować umiejętności różnych grup odbiorców, ma umiejętność prezentowania swoich osiągnięć naukowych w dyskusjach naukowych, posiada umiejętność argumentowania, formułowania własnych oryginalnych poglądów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntez problemowych




KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. wykazuje samokrytycyzm w pracy twórczej, ma świadomość poziomu własnych koncepcji badawczych, ich oryginalności, możliwości realizacji projektu badawczego, poziomu twórczości i istotności wkładu w rozwój studiowanej dyscypliny naukowej

2. rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć nauki, w powszechnie zrozumiały sposób, z uwzględnieniem różnych punktów widzenia


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności podczas seminarium (wygłoszone referaty, udział w dyskusji)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

dyskusja w trakcie wykładów, pozwalająca między innymi na zdiagnozowanie stopnia zrozumienia treści wykładów i zalecanej literatury.

Metody dydaktyczne:

Metody podające – wykład informacyjny

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja , konwersatorium, prezentacje opiekunów naukowych oraz doktorantów


Pełny opis:

Seminaria prowadzone są odrębnie dla doktorantów wykonujących pracę doktorską w Instytucie Zoologii, Instytucie Botaniki, Instytucie Nauk o Środowisku. Tematyka seminariów pokrywa się z tematyką badań naukowych prowadzonych przez poszczególne Zakłady.

Literatura:

Literatura zalecana przez osoby prowadzące seminarium podawana jest przed planowanymi zajęciami. Osoby prowadzące zmieniają się każdego roku, w związku z tym nie można podać w tym miejscu proponowanej literatury.

Uwagi:

Sposób realizacji:

Konwersatorium

Referowanie przez doktorantów wyników etapów pracy doktorskiej jak też tematów wskazanych przez opiekunów/ promotorów oraz moderowana przez prowadzącego seminarium dyskusja nad treścią, problematyką i jakością referatu.

terminy seminariów IZBiB

środa godz. 15:15

Grupa I 1+ 2 rok

sala 1.103

17.10.2018 Prof. dr hab. M Słomczyńska

07.11.2018 Prof. dr hab. M Słomczyńska

21.11.2018 Prof. dr hab. M Słomczyńska

12.12.2018 Prof. dr hab. M Słomczyńska

23.01.2019 Prof. dr hab. M Słomczyńska

Grupa II 3 rok

sala biblioteki Anatamia Porównawcza II P

17.10.2018 dr hab. M. Kotula-Balak

07.11.2018 dr hab. M. Chadzińska

21.11.2018 dr hab. I. Wronka

12.12.2018 dr hab. A. Hemej

23.01.2019 dr hab. M. Lenartowicz

Grupa III 4 rok

sala konferencyjna

17.10.2018 dr hab. Z. Setkowicz

07.11.2018 Prof. dr hab. E. Pyza

21.11.2018 dr hab. A. Ptak

12.12.2018 Prof. dr hab.B. Bilińska

23.01.2019 dr hab. Ł. Michalczyk

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.