Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB.SD-06 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia rozwoju
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Przedmioty dla programu studiów III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia
Przedmioty dla programu studiów III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia
Przedmioty dla programu studiów III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Słomczyńska
Prowadzący grup: Barbara Bilińska, Magdalena Chadzińska, Małgorzata Duda, Henryk Głąb, Mariusz Jaglarz, Katarzyna Knapczyk-Stwora, Elżbieta Kołaczkowska, Anna Pecio, Zbigniew Polański, Elżbieta Pyza, Agnieszka Rak, Maria Słomczyńska, Teresa Szklarzewicz, Jacek M. Szymura, Wacław Tworzydło, Grzegorz Tylko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Celem prowadzonego przedmiotu jest poszerzenie wybranych zagadnień związanych z szeroko rozumianą biologią rozwoju. Wykłady zawierają najnowsze wiadomości dotyczące mechanizmów regulujących rozwój.

WIEDZA:

• interpretuje złożoność procesów i zjawisk związanych z przekazywaniem sygnału w komórce

• ma pogłębioną wiedzę z zakresu specjalności nauk biologicznych opisujących procesy wpływające na rozwój w okresie życia płodowego i po urodzeniu

• korzysta z najnowszych publikacji polecanych przez prowadzącego wykład

• zna zasady planowania badań oraz techniki i narzędzia badawcze stosowane w biologii

UMIEJĘTNOŚCI

• stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze konieczne do przeanalizowania zachodzących w komórce procesów

• potrafi korzystać z różnych źródeł w języku polskim i angielskim

• wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, potrafi dokonać syntetycznej oceny wysłuchanych wykładów i krytycznie ocenić przydatność źródeł elektronicznych


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych

• stosuje zasadę interpretowania zjawisk i procesów biologicznych ściśle opartego na danych otrzymanych w trakcie prowadzonych doświadczeń in vivo lub in vitro

• śledzi najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nauk biologicznych i ma świadomość jej praktycznych zastosowań


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia:

Egzamin pisemny-pytania otwarte.


Termin:

Sesja letnia.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzenie stopnia realizacji założonych efektów poprzez przeprowadzenie egzaminu pisemnego

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny w formie prezentacji multimedialnej.

Bilans punktów ECTS:

Kurs obejmuje 60 godzin wykładów oraz pracę własną doktoranta- 40 godzin

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie 20 wykładów 3-godzinnych prowadzonych przez specjalistów zajmujących się zagadnieniami związanymi z biologią rozrodu. Tematy realizowane podczas wykładów:

Oogeneza: wzrost oocytu, synteza RNA, polarność i jej podłoże; rola matczynego mRNA, uaktywnienie się genomu zarodkowego, regulacja transkrypcji. Morfogeny; Spermatogeneza – mechanizmy różnicowania;

Partenogeneza naturalna i eksperymentalna, zjawisko napiętnowania genomu ssaków;

Kontrola cyklu komórkowego;

Programowana śmierć komórki;

miRNA w rozwoju;

Komórki linii płciowej – specyfikacja, migracja i ormowanie gonad;

Mechanizmy determinacji płci;

Hormonalna determinacja płci;

Ontogeneza układu odpornościowego;

Ontogeneza układu nerwowego;

Rozwój osobniczy człowieka; rozwój rodziny ludzkiej-struktura i funkcja

Literatura:

Wykaz aktualnej literatury przekazywany jest przez każdego prowadzącego na początku wykładu.

Uwagi:

Semestr zimowy

sala konferencyjna (I piętro obok sekretariatu)

19.10.2017 dr hab. Mariusz Jaglarz

Komórki linii płciowej – specyfikacja, migracja i formowanie gonad.

26.10.2017 dr hab. Mariusz Jaglarz

Komórki linii płciowej – specyfikacja, migracja i formowanie gonad. Kontrola cyklu komórkowego

9.11.2017 dr hab. Lidia Mazur

Programowana śmierć komórki

16.11. 2017 dr hab. Lidia Mazur

Programowana śmierć komórki

23.11. 2017 prof. dr hab. Jacek M. Szymura

Metamorfoza u kręgowców

30.11. 2017 dr hab. Anna Pecio

Mechanizmy spermatogenezy

7.12. 2017 dr hab. Anna Pecio

Mechanizmy spermatogenezy

14.12.2017 dr hab. Małgorzata Duda

Biologia komórek macierzystych – mechanizmy reprogramowania i różnicowania.

11.01.2018 dr hab. Katarzyna Knapczyk-Stwora

Znaczenie komórkowych i egzosomalnych miRNA w rozwoju

18.01.2018 dr hab. Grzegorz Tylko

Wizualizacja procesów rozwoju

25.01.2018 prof. dr hab. Szczepan Biliński

Budowa i funkcje ciała Balbianiego w oocytach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.