Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Scientific career development

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB.SD.E-2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Scientific career development
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rutkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Knowledge

The PhD students knows founding opportunities and procedures of application. The PhD student knows rules of protection of intellectual property and knows how to initiate commercialization of research. The PhD student knows how to plan innovative and interdisciplinary research.

Skills

The PhD student is able to individually search for more detailed information on the above topics.

Competences

The PhD student plans his personal development and scientific career taking into account: (i) advantages and challenges of international mobility, (ii) scientific cooperation and (iii) opportunities and skills required inside and outside academia.


Wymagania wstępne:

none

Forma i warunki zaliczenia:

Attendance in at least 12 h of classes and completed homework.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Attendance and active participation in discussions

Metody dydaktyczne:

Conservatory lecture, workshop

Bilans punktów ECTS:

Attendance: 16 h, PhD students own work 10 h

Skrócony opis:

Doktoranci poznają różne możliwości dotyczące ich rozwoju jako członków społeczności naukowej.

Sposoby finansowana badań i procedury aplikacji, 8h – Małgorzta Grodzińska-Jurczak: Celem zajęć jest zaprezentowanie różnych narodowych i międzynarodowych programów oferowanych przez agencje wspierające badania, ze specjalnym naciskiem na granty dedykowane młodym uczonym. Doktoranci poznają podstawowe zasady składania wniosków, kryteria ich oceny i zasady etyczne związane z pisaniem i recenzowaniem wniosków. Prowadząca ma międzynarodowe doświadczenie jako lider projektów z pogranicza nauk biologicznych i społecznych.

Ochrona własności intelektualnej i inicjowanie komercjalizacji badań, 2h – Radosław Rudź (CITTRU): Celem zajęć jest przedstawienie koncepcji własności intelektualnej, sposobów ochrony (prawa autorskie, patenty, znaki firmowe, wzory przemysłowe, bazy danych i inne).

Badania interdyscyplinarne, 2h – Wojciech Branicki (MCB):

Doktoranci poznają szanse związane z prowadzeniem badań na styku różnych dziedzin. Prowadzący ma doświadczenie w badaniach środowiskowych, badaniach medycznych poza Uniwersytetem i w aplikacyjnym wykorzystaniu narzędzi naukowych.

Mobilność międzynarodowa, 2h - Sebastian Glatt (MCB):

Doktoranci dowiedzą się jak przygotować się do kontaktów międzynarodowych, dlaczego są one ważne, jak przezwyciężyć obawy i jak zaplanować własną mobilność zagraniczną.

Możliwości zatrudnienia i wymagania pracodawców poza sektorem nauki, 2h –Kamil Sitarz (Selvita): Doktoranci dowiedzą się jak wykorzystać czas studiów doktoranckich w taki sposób, aby po doktoracie móc uzyskać zatrudnienie poza akademią.

Pełny opis:

PhD students get to know various options related to their development as members of a scientific community.

Founding opportunities and procedures of application 8h – Małgorzta Grodzińska-Jurczak: The aim is to present diversity of national and international programs offered by scientific and non-scientific agencies, with special emphasis on grants designed for young investigators. The PhD students will learn basic rules of application, review criteria and ethics related to grant writing and reviewing. The tutor has international experience as a leader of projects at the interface of biological and social sciences.

Protection of intellectual property and initiation of commercialization of research 2h – Radosław Rudź (CITTRU): The aim is to present the concept and rationale of intellectual property, distinct types of intellectual protection (copyrights, patents, trademarks, industrial design rights, databases, etc.). Special attention will be paid to: (i) practical aspects of commercialization of research outcomes at the Jagiellonian University, including real cases of JU inventions commercialization, (ii) properties of invention which can be protected, (iii) how to obtain a patent protection (procedures in Poland and EU), (iv) costs of patenting and maintaining the patent protection.

Interdisciplinary research 2h – Wojciech Branicki (MCB):

The PhD students will learn about opportunities related to conducting research at the interface of various disciplines. The tutor has strong experience in environmental studies, medical research outside the University and in applied science.

International mobility 2h - Sebastian Glatt (MCB):

The PhD students will learn how to get ready for international contacts, why they are important, how to overcome fears and how to plan mobility. The tutor has experience from the industry, and currently is a head of the Max Plank Lab in Cracow.

Career opportunities and skills required outside academia. 2h –Kamil Sitarz (Selvita): The PhD students will get to know how to make best of their time as PhD PhD students in order to find a position outside academia after completing their degree. The tutor has international academic experience, and currently works as the head of R&D Biology department in a biotechnology company being one of the potential employers in Cracow.

Literatura:

Melissa S. Anderson, Nicholas Steneck (eds), International research collaborations: much to be gained, many ways to get in troubles, 2011, New York, Routledge.

Judith Bell, Doing your research project: a guide for first-time researchers in education, health and social science, 2005, Open University Press.

Andrew J. Friedland, Carol L. Folt , Writing Successful Science Proposals, 2009, Yale University, New Heaven, London.

Uwagi:

19 November - M. Grodzińska-Jurczak

26 November - M. Grodzińska-Jurczak

3 December - S. Glatt

10 December - K. Sitarz

17 December - W. Branicki

7 January - M. Grodzińska-Jurczak

14 January - R. Rudź

21 January - M. Grodzińska-Jurczak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rutkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Knowledge

The PhD students knows founding opportunities and procedures of application. The PhD student knows rules of protection of intellectual property and knows how to initiate commercialization of research. The PhD student knows how to plan innovative and interdisciplinary research.

Skills

The PhD student is able to individually search for more detailed information on the above topics.

Competences

The PhD student plans his personal development and scientific career taking into account: (i) advantages and challenges of international mobility, (ii) scientific cooperation and (iii) opportunities and skills required inside and outside academia.


Wymagania wstępne:

none

Forma i warunki zaliczenia:

Attendance in at least 12 h of classes and completed homework.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Attendance and active participation in discussions

Metody dydaktyczne:

Conservatory lecture, workshop

Bilans punktów ECTS:

Attendance: 16 h, PhD students own work 10 h

Skrócony opis:

Doktoranci poznają różne możliwości dotyczące ich rozwoju jako członków społeczności naukowej.

Sposoby finansowana badań i procedury aplikacji, 8h – Małgorzta Grodzińska-Jurczak: Celem zajęć jest zaprezentowanie różnych narodowych i międzynarodowych programów oferowanych przez agencje wspierające badania, ze specjalnym naciskiem na granty dedykowane młodym uczonym. Doktoranci poznają podstawowe zasady składania wniosków, kryteria ich oceny i zasady etyczne związane z pisaniem i recenzowaniem wniosków. Prowadząca ma międzynarodowe doświadczenie jako lider projektów z pogranicza nauk biologicznych i społecznych.

Pełny opis:

PhD students get to know various options related to their development as members of a scientific community.

Founding opportunities and procedures of application 8h – Małgorzta Grodzińska-Jurczak: The aim is to present diversity of national and international programs offered by scientific and non-scientific agencies, with special emphasis on grants designed for young investigators. The PhD students will learn basic rules of application, review criteria and ethics related to grant writing and reviewing. The tutor has international experience as a leader of projects at the interface of biological and social sciences.

Literatura:

Melissa S. Anderson, Nicholas Steneck (eds), International research collaborations: much to be gained, many ways to get in troubles, 2011, New York, Routledge.

Judith Bell, Doing your research project: a guide for first-time researchers in education, health and social science, 2005, Open University Press.

Andrew J. Friedland, Carol L. Folt , Writing Successful Science Proposals, 2009, Yale University, New Heaven, London.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.