Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBL-IZ-NE/SPZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 120 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Błasiak
Prowadzący grup: Anna Błasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Student rozumie relacje pomiędzy osiągnięciami nauk przyrodniczych a możliwościami ich praktycznego wykorzystania w aspekcie społeczno-gospodarczym (K_W22), zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii obowiązujące na stanowisku pracy powierzonym przez pracodawcę, pod opieką którego odbywa praktykę zawodową (K_W23), dostrzega problemy związane z ochroną własności intelektualnej w kontekście twórczej działalności pracodawcy (K_W24), posiada ogólną wiedzę o roli i kształtowaniu indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej osiągnięcia nauk przyrodniczych (K_W25). Student potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym (K_U01, K_U02, K_U03, K_U04), przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w laboratorium proste pomiary pod kierunkiem osoby wyznaczonej przez pracodawcę (K_U01). Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role wyznaczone przez pracodawcę (K_K02 ), prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane z wykonywaniem zadań powierzonych przez pracodawcę (K_K04), jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, przestrzega zasad BHP na stanowisku pracy przydzielonym przez pracodawcę, umie postępować w stanach zagrożenia (K_K06).Forma i warunki zaliczenia:

Praktykę zawodową zalicza opiekun praktyk – kierownik studiów, na podstawie oceny dokonanej przez pracodawcę oraz sprawozdania z przebiegu praktyki przygotowanego przez studenta w postaci Dziennika Praktyki.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ankieta oceny wypełniana przez pracodawcę. Raportowanie przebiegu praktyki zawodowej w Dzienniczku praktyk.

Metody dydaktyczne:

Szkolenia, konsultacje

Skrócony opis:

Treści ustala pracodawca w porozumieniu z opiekunem praktyk.

Literatura:

Ustalana na bieżąco, w razie potrzeby.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.