Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy nauk o Ziemi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-392 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Podstawy nauk o Ziemi
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pietrzak
Prowadzący grup: Małgorzata Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności zakresu geografii umożliwiających uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej w szkole podstawowej jako nauczyciel przyrody. Absolwent kursu zna podstawy astronomii, kartografii, terenoznawstwa i geografii kompleksowej. Potrafi wyróżnić i scharakteryzować elementy środowiska geograficznego oraz zaplanować obserwacje terenowe i doświadczenia przyrodnicze.

Wymagania wstępne:

ukończenie lub w trakcie realizacji kursy w Studium Pedagogicznym UJ: Psychologia, Pedagogika, Emisja głosu oraz Dydaktyka przyrody

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest zdany egzamin pisemny.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest wykonanie następujących zadań w trakcie trwania kursu:

- aktywny udział w praktykowaniu różnych technik

pracy na ćwiczeniach oraz pomiarów podczas

zajęć terenowych (dokumentowanych pisemnie)

- wykonanie planu, profilu kauzalnego, dzienniczka

obserwacji pogody, modelu

- 100% obecności na ćwiczeniach i zajęciach

terenowych

- uzupełnienie ankiet ‘obserwacji planowanej”

podczas zajęć terenowych

- poprawne wykonanie zadań podczas egzaminu

pisemnego


Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład, praca z tekstem. Metody samodzielnego uczenia się: zajęcia interaktywne z GIS i Internetem; obserwacja kierowana; zajęcia aktywizujące. Metody waloryzacyjne: inscenizacja, obserwacja bezpośrednia. Metody praktyczne: zajęcia terenowe i laboratoryjne; zajęcia muzealne; zajęcia praktyczne (wykonanie modeli).

Bilans punktów ECTS:

2 ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności zakresu geografii umożliwiających uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej w szkole podstawowej jako nauczyciel przyrody. Absolwent kursu zna podstawy astronomii, kartografii, terenoznawstwa i geografii kompleksowej. Potrafi wyróżnić i scharakteryzować elementy środowiska geograficznego oraz zaplanować obserwacje terenowe i doświadczenia przyrodnicze.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności zakresu geografii umożliwiających uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej w szkole podstawowej jako nauczyciel przyrody. Absolwent kursu zna podstawy astronomii, kartografii, terenoznawstwa i geografii kompleksowej. Potrafi wyróżnić i scharakteryzować elementy środowiska geograficznego oraz zaplanować obserwacje terenowe i doświadczenia przyrodnicze.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Arciszewska E., Dylak S., (red.), 2005, Nauczanie przyrody, CODN, Warszawa.

Piskorz S. (red.), 1997, Zarys dydaktyki geografii, PWN, Warszawa.

Szpilska A., i in., 2000, Poznajemy tajemnice przyrody: poradnik dla nauczyciela przyrody, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Świtalski E., 2002, Zajęcia w terenie w nauczaniu geografii, Ofic. Wyd. Turpress, Toruń.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.