Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna - semestr: 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-666m Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna - semestr: 4
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-UD-4
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 20.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 280 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pecio, Wacław Tworzydło
Prowadzący grup: Wiesław Babik, Szczepan Biliński, Anna Błasiak, Magdalena Chadzińska, Stefan Chłopicki, Mariusz Cichoń, Marcin Czarnołęski, Małgorzata Duda, Andrzej Falniowski, Wojciech Fiałkowski, Janusz Fyda, Henryk Głąb, Grzegorz Góralski, Jolanta Górska-Andrzejak, Ewa Gregoraszczuk, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Paweł Grzmil, Anna Hejmej, Grzegorz Hess, Dorota Hoja-Łukowicz, Joanna Homa, Mariusz Jaglarz, Krzysztof Janeczko, Marcelina Janik, Andrzej Joachimiak, Joanna Kapusta, Janusz Karasiński, Beata Klimek, Katarzyna Knapczyk-Stwora, Stanisław Knutelski, Piotr Köhler, Elżbieta Kołaczkowska, Robert Konieczny, Ryszard Korona, Maria Kościńska-Pająk, Paweł Koteja, Paulina Kramarz, Małgorzata Kruczek, Dorota Lachowska-Cierlik, Ryszard Laskowski, Małgorzata Lenartowicz, Marian Lewandowski, Magdalena Maciuszek, Łukasz Michalczyk, Anna Michalik, Józef Mitka, Piotr Mleczko, Krystyna Musiał, Maria Niklińska, Agnieszka Nobis, Marcin Nobis, Piotr Nowicki, Henryk Okarma, Małgorzata Opydo-Chanek, Anna Osyczka, Piotr Osyczka, Maciej Pabijan, Anna Pecio, Rafał Piprek, Bartosz Płachno, Ewa Pocheć, Edyta Podmokła, Zbigniew Polański, Marzena Popielarska-Konieczna, Małgorzata Przybyło, Anna Ptak, Tomasz Pyrcz, Elżbieta Pyza, Agnieszka Rak, Krzysztof Rakus, Marek Romek, Joanna Rutkowska, Przemysław Ryszka, Zuzanna Setkowicz-Janeczko, Maria Słomczyńska, Aneta Słomka, Alina Stachurska-Swakoń, Teresa Szklarzewicz, Halina Ślesak, Renata Świergosz-Kowalewska, Zbigniew Tabarowski, Katarzyna Tomala, Monika Tuleja, Katarzyna Turnau, Wacław Tworzydło, Grzegorz Tylko, Magdalena Ulatowska-Białas, Michał Węgrzyn, Krzysztof Wiąckowski, Izabela Wierzbowska, Dominika Włoch-Salamon, Krzysztof Woźniak, Iwona Wronka, Marta Zakrzewska, Joanna Zalewska-Gałosz, Szymon Zubek, Monika Żelazowska, Krystyna Żuwała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

K_W01++: interpretuje złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie, których rozwiązanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego

K_W03++: ma konieczną wiedzę z zakresu nauk ścisłych niezbędną dla rozumienia funkcjonowania organizmów żywych w zakresie wybranej specjalności nauk biologicznych

K_W06++: śledzi aktualną literaturę przedmiotu z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych

K_W13+++: zna zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

K_U02+++: potrafi poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową z różnych źródeł w języku polskim i angielskim

K_U03+++: posługuje się specjalistyczna terminologią w zakresie wybranej specjalności nauk biologicznych w języku polskim i angielskim

K_U04++: wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych

K_U06+++: stosuje zaawansowane narzędzia statystyczne oraz techniki numeryczne adekwatne do problemów studiowanej specjalności z zakresu nauk biologicznych

K_U07+++: wykorzystuje wiedzę specjalistyczną do interpretacji zebranych danych empirycznych oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski

K_U08+++: konfrontuje krytycznie informacje z zakresu nauk biologicznych pochodzące z różnych źródeł i na tej podstawie wyciąga uzasadnione wnioski

K_U09+++: potrafi przygotować prezentację pracy badawczej z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i multimediów

K_U10+++: wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań naukowych

K_U12+: samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową

K_K01+=: ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych

K_K06+: potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie autoanalizy

K_K07+: prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaną pracą zgodnie z zasadami etyki

K_K08++: konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania zjawisk i procesów biologicznych w pracy badawczej i działaniach praktycznych

K_K09++: ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych

K_K11+: systematycznie aktualizuje wiedzę biologiczną i informacje o jej praktycznych zastosowaniachWymagania wstępne:

znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2+, znajomość programów komputerowych Word, Excel, Power Point

Forma i warunki zaliczenia:

oddanie pracy magisterskiej w wymaganym regulaminowo terminie

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

bieżąca kontrola efektów prac badawczych

Bilans punktów ECTS:

konsultacje opiekuna pracy 60 godz.

badania naukowe 120 godz.

przygotowanie teoretyczne 120 godz.

redakcja tekstu 200 godz.

razem 500 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Biologia, stacjonarne drugiego stopnia

Literatura:

Weiner J., 2009, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.