Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-895 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty obowiązkowe dla III roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Duda, Anna Pecio
Prowadzący grup: Magdalena Chadzińska, Mariusz Cichoń, Marcin Czarnołęski, Janusz Fyda, Henryk Głąb, Ewa Gregoraszczuk, Joanna Homa, Janusz Karasiński, Beata Klimek, Stanisław Knutelski, Elżbieta Kołaczkowska, Ryszard Laskowski, Małgorzata Lenartowicz, Marian Lewandowski, Łukasz Michalczyk, Agnieszka Nobis, Anna Osyczka, Małgorzata Przybyło, Elżbieta Pyza, Marek Romek, Przemysław Ryszka, Zuzanna Setkowicz-Janeczko, Maria Słomczyńska, Teresa Szklarzewicz, Krzysztof Szostek, Gracjan Świątkiewicz, Grzegorz Tylko, Michał Węgrzyn, Iwona Wronka, Marta Zakrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do napisania pracy licencjackiej.

Efekty kształcenia:

Student zna zasady pisania pracy licencjackiej. Posługuje się poprawnym językiem używanym w obszarze nauk przyrodniczych. Zna podstawową metodologię planowania badań, w tym doboru odpowiedniej wielkości prób. Zna zasady gromadzenia danych i podstawy ich analizy. Zna zasady raportowania wyników badań (wyniki w tekście, tabele, grafiki itp.)


Student potrafi korzystać z baz danych informacji naukowej, wyszukiwać oryginalne publikacje. Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji naukowej, w tym ze źródeł internetowych. Potrafi napisać krótkie teksty (np. streszczenie) mając na względzie prawidłową logikę wywodu i budowania zdań.


Wykazuje konstruktywny krytycyzm w stosunku do własnych działań jak i działań innych osób, szczególnie jeśli chodzi o ocenę wiarygodności informacji naukowej zawartej w różnych publikacjach, szczególnie internetowych. Rozumie potrzebę planowania swoich działań w celu uzyskania najlepszych efektów.


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Forma i warunki zaliczenia:

Postępy studentów będą oceniane na bieżąco w trakcie zajęć. Ocenie podlegać będą także krótkie teksty pisane przez studentów oraz ich prezentacje.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz przygotowanie wszystkich zadań zleconych przez nauczyciela.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Krótkie eseje (np. streszczenia, plany maszynopisów, projektów badań) pisane w ramach pracy własnej studenta poza zajęciami, oceniane przez nauczyciela i innych studentów. Krótkie wystąpienia ustne oceniane przez nauczyciela i innych studentów.

Oceniana będzie poprawność używanego słownictwa, poprawnej konstrukcji zdań, logika wywodu, dobór źródeł informacji, krytycyzm, zdolność planowania, umiejętność posługiwania się bazami danych i bazami informacji naukowej. Student uzyska zaliczenie o ile wszystkie powyżej wymienione elementy oceny będą pozytywne.


Metody dydaktyczne:

Prezentacje

Studia przypadków

Dyskusje


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach – 30 h

Praca własna studenta – 20h

Suma godzin: 50


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Zasady pisania pracy licencjackiej. Rola poszczególnych części pracy licencjackiej. Poprawność językowa, logika wywodu, rola odniesień do literatury, poprawność cytowania literatury. Poprawność raportowania wyników analiz. Tabele i graficzne przedstawianie wyników. Zasady prowadzenia dyskusji. Podstawy planowania badań i analizy ich wyników. Bazy danych i programy do analizy danych. Bazy literatury naukowej i inne źródła informacji naukowej. Recenzja raportu naukowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

January Weiner. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny

Uwagi:

Sposób realizacji: seminarium.

I stopień; III rok

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pecio, Wacław Tworzydło
Prowadzący grup: Magdalena Chadzińska, Mariusz Cichoń, Marcin Czarnołęski, Janusz Fyda, Henryk Głąb, Ewa Gregoraszczuk, Joanna Homa, Janusz Karasiński, Beata Klimek, Stanisław Knutelski, Elżbieta Kołaczkowska, Ryszard Laskowski, Małgorzata Lenartowicz, Marian Lewandowski, Łukasz Michalczyk, Agnieszka Nobis, Anna Osyczka, Małgorzata Przybyło, Elżbieta Pyza, Marek Romek, Przemysław Ryszka, Zuzanna Setkowicz-Janeczko, Maria Słomczyńska, Teresa Szklarzewicz, Krzysztof Szostek, Gracjan Świątkiewicz, Grzegorz Tylko, Michał Węgrzyn, Iwona Wronka, Marta Zakrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do napisania pracy licencjackiej.

Efekty kształcenia:

Student zna zasady pisania pracy licencjackiej. Posługuje się poprawnym językiem używanym w obszarze nauk przyrodniczych. Zna podstawową metodologię planowania badań, w tym doboru odpowiedniej wielkości prób. Zna zasady gromadzenia danych i podstawy ich analizy. Zna zasady raportowania wyników badań (wyniki w tekście, tabele, grafiki itp.)


Student potrafi korzystać z baz danych informacji naukowej, wyszukiwać oryginalne publikacje. Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji naukowej, w tym ze źródeł internetowych. Potrafi napisać krótkie teksty (np. streszczenie) mając na względzie prawidłową logikę wywodu i budowania zdań.


Wykazuje konstruktywny krytycyzm w stosunku do własnych działań jak i działań innych osób, szczególnie jeśli chodzi o ocenę wiarygodności informacji naukowej zawartej w różnych publikacjach, szczególnie internetowych. Rozumie potrzebę planowania swoich działań w celu uzyskania najlepszych efektów.


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Forma i warunki zaliczenia:

Postępy studentów będą oceniane na bieżąco w trakcie zajęć. Ocenie podlegać będą także krótkie teksty pisane przez studentów oraz ich prezentacje.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz przygotowanie wszystkich zadań zleconych przez nauczyciela.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Krótkie eseje (np. streszczenia, plany maszynopisów, projektów badań) pisane w ramach pracy własnej studenta poza zajęciami, oceniane przez nauczyciela i innych studentów. Krótkie wystąpienia ustne oceniane przez nauczyciela i innych studentów.

Oceniana będzie poprawność używanego słownictwa, poprawnej konstrukcji zdań, logika wywodu, dobór źródeł informacji, krytycyzm, zdolność planowania, umiejętność posługiwania się bazami danych i bazami informacji naukowej. Student uzyska zaliczenie o ile wszystkie powyżej wymienione elementy oceny będą pozytywne.


Metody dydaktyczne:

Prezentacje

Studia przypadków

Dyskusje


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach – 30 h

Praca własna studenta – 20h

Suma godzin: 50


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Zasady pisania pracy licencjackiej. Rola poszczególnych części pracy licencjackiej. Poprawność językowa, logika wywodu, rola odniesień do literatury, poprawność cytowania literatury. Poprawność raportowania wyników analiz. Tabele i graficzne przedstawianie wyników. Zasady prowadzenia dyskusji. Podstawy planowania badań i analizy ich wyników. Bazy danych i programy do analizy danych. Bazy literatury naukowej i inne źródła informacji naukowej. Recenzja raportu naukowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

January Weiner. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny

Uwagi:

Sposób realizacji: seminarium.

I stopień; III rok

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.