Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do informatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BINF1.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Wstęp do informatyki
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Lembas
Prowadzący grup: Jacek Lembas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

strony WWW


usos.uj.edu.pl - platforma przedmiotów i ocen

stąd będą wysyłane listy od prowadzącego do całych grup


pegaz.uj.edu.pl - platforma edukacyjna

w niej zasoby dla grupy wykładowej i grup ćwiczeniowych

A: WBT-BINF1.1 20/21Z WYK Wstęp do informatyki. Wykład

B: WBT-BINF1.1 20/21Z CW1 Wstęp do informatyki. ćwiczenia, grupa 1

C: WBT-BINF1.1 20/21Z CW2 Wstęp do informatyki. ćwiczenia, grupa 2

tu znajdą się wykłady i zestawy zadań


jacek.lembas@ii.uj.edu.pl - adres prowadzącego,

tu należy wysyłać odpowiedzi i pytania


Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie się z podstawami praktycznymi i teoretycznymi

pojęć i metod wykorzystywanych w informatyce.

Uzyskanie umiejętności tworzenia, testowania i analizy

prostych algorytmów.


Efekty kształcenia:

osiągnięcie celu

Wymagania wstępne:

nie ma

Forma i warunki zaliczenia:

Ćwiczenia:

punktacja pisemnych sprawdzianów oraz punkty za aktywność

podczas zajęć i wykonanie prac domowych.

Zaliczenie pozytywne gdy uzyska się co najmniej 50%

maksymalnej liczby punktów.

(oceny pozytywne: 3, 3.5, 4, 4.5, 5, ocena negatywna: 2 = ndst)

Wykład:

Egzamin pisemny stacjonarnie w sali. Zadania punktowane.

Ocena pozytywna, gdy uzyska się co najmniej 50% punktów.

Możliwy egzamin poprawkowy.


Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów ECTS 6 punktów 1 pkt = 25 godzin pracy

30h - Udział w wykładach

30h - Udział w ćwiczeniach

75h - Przygotowanie do ćwiczeń

15h - Przygotowanie do egzaminu

150h - szacunkowy, łączny czas pracy studenta

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie ma

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

bioinformatyka, rok 1

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi bazę dla pozostałych przedmiotów informatycznych.

pomyślany jest jako ogólne wprowadzenie do informatyki.

Omawia pojęcia i zapoznaje z terminologią używaną w informatyce.

Prezentuje specyfikę i metodologię rozwiązywania typowych

problemów przy użyciu metod i narzędzi informatycznych.

Pełny opis:

1 .Dziedzina informatyki, algorytm i jego zapis.

2. Przykłady typowych, prostych algorytmów.

3. Systemy pozycyjne, algorytmy konwersji.

4. Kodowanie stałopozycyjne, algorytmy działań arytmetycznych.

5. Zapis zmiennopozycyjny, właściwości arytmetyki komputerowej.

6. Teoria informacji, mierzenie, kodowanie, szyfrowanie, kompresja.

7. Struktura logiczna komputera.

8. PMC – przykładowy język wewnętrzny.

9. Języki formalne, zarys lingwistyki matematycznej.

10. Składnia i semantyka języków programowania.

11. Wstęp do teorii automatów, wybrany model maszyny Turinga.

12. Odwrotna Notacja Polska, przykład translacji.

13. Poprawność algorytmów, niezmienniki.

14. Podstawy złożoności obliczeniowej.

15. Zarys historii informatyki.

Literatura:

literatura

Skrypt podstawowy

Rafał Kawa, Jacek Lembas, "Wstęp do informatyki" PWN SA 2017

pozycje uzupełniające

M.Sysło, "Konstrukcje algorytmiczne"

A.Szepietowski, "Podstawy informatyki"

R.Tadeusiewicz, P.Moszner, A.Szydełko, "Teoretyczne podstawy informatyki"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.