Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetic engineering – practicum (summer semester)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT185-1E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Genetic engineering – practicum (summer semester)
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: Facultative Subjects in English at the FBBB - summer semester 2020/21
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Horwacik
Prowadzący grup: Małgorzata Durbas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

(tylko po angielsku) • gaining knowledge on selected methods in genetic engineering

Efekty kształcenia:

(tylko po angielsku) KNOWLEDGE


After finishing the course, a student:


• gains knowledge and practical skills on methods of isolation and analysis of nucleic acids, aspects of gene expression analysis, gene engineering and cloning techniques including enzymes used in modification of nucleic acids, PCR, transformation techniques, and their applications in biochemistry, biotechnology, and molecular biology [ BT2K_W01 ], [ BT2K_W07 ]


SKILLS (COMPETENCE)


After finishing the course, a student:


• can use available sources of information and read them with understanding, while preparing for the course, and when solving case problems during the practicals [ BT2K_U02 ]


• can apply theoretical knowledge to perform the experiments correctly (under the supervision of the teacher), are able to prepare reports from the practicals with necessary calculations [ BT2K_U07 ], [ BT2K_K03 ]


SOCIAL COMPETENCE


After finishing the course, a student:


• learns how to use laboratory equipments, and are aware of safety rules to perform experiments during the course [ BT2K_W12 ], [ BT2K_K07 ]


• can ask questions; participate in discussions on course topics [ BT2K_K01 ], [ BT2K_K02 ]

Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) a course in molecular biology or molecular genetics

Forma i warunki zaliczenia:

(tylko po angielsku) Grades will be earned by students for tests held during laboratory practices.


All negative grades ought to be corrected by students.


It is necessary to pass the reports from the laboratory practices.


The final grade will be calculated, as a mean from all the grades collected during the course.


Students may be absent during only one of the laboratory practices, but the absence must be justified (e.g. sick leave document from a doctor).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

(tylko po angielsku) Written tests will be held to test the knowledge gained during seminars, students will prepare reports from the laboratory practice.


Course grading: mean from the marks gained during the course.


Criteria:

A degree of mastery of course topics.

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) • laboratory practice


• discussion and explanation of the course topics


• solving of case problems related to course topics by students


• reading materials suggested by the lecturer

Bilans punktów ECTS:

(tylko po angielsku) Participation for laboratory practice - 30 h


Self -work of a student:


• preparation for laboratory practices - 25 h


• preparation for written tests - 30 hr


• preparation of reports - 5 h


total : 90 h = 3 points ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

(tylko po angielsku) non applicable

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The goal is to gain practical skills in nucleic acid research techniques and knowledge in molecular biotechnology. During the practical part of the course, students learn techniques of isolation of nucleic acids and their application in gene and genomes analysis.

The methods include:

1. Methods of isolation and purification of RNA. Electrophoretic RNA separation (2 laboratory practices, 8 h).

2. Techniques used in cloning and analysis of gene expression (e.g. RT-PCR) (2 laboratory practices, 7 h).

3. Plasmid DNA isolation. Nucleic acid modifying enzymes used in cloning (e.g. restriction enzymes). Applications of pro- and eukaryotic vectors in cloning and gene expression analysis (2 laboratory practices, 8 h).

4. Bacterial strains used in DNA recombination experiments, preparation of competent cell of selected E. coli strains, transformation of bacteria with selected plasmids. Techniques used in screening of recombinant clones (2 laboratory practices, 7 h).

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. Analysis of genes and genomes, R. R. Reece, Willey, 2004 .

Supplementary literature:

1. Genomes, T. A. Brown, Garland Science, 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.