Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Monoclonal antibodies – advanced course

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT2-209E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Monoclonal antibodies – advanced course
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: Facultative subjects for 1 year Molecular Biotechnology - summer semester 2020/21
Facultative subjects for 2 year Molecular Biotechnology - summer semester 2020/21
Facultative Subjects in English at the FBBB - summer semester 2020/21
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bereta, Monika Bzowska
Prowadzący grup: Joanna Bereta, Monika Bzowska, Maria Czarnek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

The aim of this course is to give general understanding of importance of monoclonal antibodies in research, biotechnology, diagnostics and therapies.

It focuses on methods of generation of monoclonal antibodies and their applications.

Efekty kształcenia:

A student who received a credit for the course:

KNOWLEDGE:

- has a knowledge on antibodies' structures, functions and sources of their diversity and has a basic knowledge on the B cell functioning and on the humoral immune response (BTK_W17, P1A_W01, P1A_W04).

- knows basic terms concerning monoclonal antibodies (mAb) and their derivatives (BTK_W21, P1A_W04, P1A_W05).

- has a knowledge on methods of generation of mAb including fully human mAb and on utilization of mAb in therapies, diagnostics, biotechnology and research BTK_W21, P1A_W04, P1A_W05, P1A_W08).

SKILLS

- interprets results of mAb isotyping (BTK_U02, P1A_U07).

- is able to match mAb with given characteristics to possible applications (BTK_U02, P1A_U07).

ATTITUDE

- understands scientific texts concerning mAb generation and applications (BTK_U05, P1A_U02).

- understands the need for uptading the knowledge (BTK_K01, P1A_K01).


Wymagania wstępne:

The participants of the course must have completed at least a basic course in immunology.

Forma i warunki zaliczenia:

Students have to participate in all but one lectures, all but one seminars and absolutely all laboratory classes.

They have to prepare one oral presentation, pass all mid-term tests during laboratory classes and pass the final exam.


The final grade is based upon the lab score (30%) and the final exam (70%)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Assessments of students' achievements are based on:

1. Discussions during seminars and laboratory classes.

2. Mid-term tests during laboratory classess

3. Oral presentation during seminars

4. Final exam.

Metody dydaktyczne:

lecture with presentations

discussion

problem solving

laboratory work

Bilans punktów ECTS:

participation in lectures/seminars/laboratory classes: 70 h

literature search and reading: 40 h

preapring of a presentation: 10 h

self-studying: 40 h


Total: 160 h, 6 ECTS

Pełny opis:

The course consists of lectures, seminars and laboratory classes

The lectures cover following topics:

1. Differences between polyclonal and monoclonal antibodies. Fields of monoclonal antibodies applications

2. Classical method of obtaining of monoclonal antibodies:

• Immunization of animals

• Analysis of serum antibody titer

• Obtaining of hybridoma cells – fusion of splenocytes with myeloma cells

• Screening, cloning and subcloning of hybridoma cultures

3. Isotyping of monoclonal antibodies

4. Purification of monoclonal antibodies

• Ion-exchange chromatography

• Affinity chromatography using Protein A, G, L or antigen-coupled matrices

5. Obtaining of monoclonal antibodies by phage display technology

• Construction of antibody chains’ libraries

• Screening of phage-expressed antibody libraries

• Generation of bispecific and tandem diabodies; generation of intrabodies

• Expression of antibody fragments and whole Ig in prokaryotic and mammalian cells

Seminars include discussions based on newest scientific literature and students presentations on monoclonal antibodies applications in various fields (biotechnology, diagnostics, therapy).

Laboratory classes include:

Practical classes include:

• Application of polyclonal and monoclonal antibodies in serological tests (direct agglutination reaction, diagnostic blood grouping, detection of anti-D antibodies using indirect agglutination tests, IgG and IgM antibodies as serological reagents).

• Production of monoclonal antibodies with hybridoma technology (myeloma and hybridoma cell culture, production of large amount of monoclonal antibody in CELLline bioreactors, detection of monoclonal antibodies in culture medium – ELISA test, subcloning of hybridoma cells producing monoclonal antibodies).

• Application of antibody phage display method as technology for selection and production of small antibody fragments, application of phagemid library of single chain variable antibody fragments scFv (amplification and precipitation of antibody displaying phages, phage titration, selection of phages specific to antigen, analysis of phage binding to antigen, infection of bacteria expressing soluble antibody fragments with selected phages, expression and isolation of monoclonal scFv fragments, analysis of interaction between antigen and recombinant scFv antibody).

• Isotyping of monoclonal antibodies (identification of heavy and light chain type of mouse monoclonal antibodies with ) .

• Purification of polyclonal and monoclonal antibodies: complete antiobodies as well as scFv fragments (affinity chromatography on protein G, A and L, dialysis of purified antibodies).

Literatura:

1 Monoclonal Antibodies. J.H. Peters and J.H. Baumgarten, Springer-Verlag

2 Antibody Phage Display – Methods and Protocols. P.M. O’Brian and R. Aitken Humana Press, 2001

Recommended research articles.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.