Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Practicum in Cell Biology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT398E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Practicum in Cell Biology
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: Facultative subjects for 1 year Molecular Biotechnology - summer semester 2020/21
Facultative subjects for 2 year Molecular Biotechnology - summer semester 2020/21
Facultative Subjects in English at the FBBB - summer semester 2020/21
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Lasota
Prowadzący grup: Jarosław Czyż, Sławomir Lasota, Anna Łabędź-Masłowska, Katarzyna Piwowarczyk, Monika Rak
Strona przedmiotu: http://www.zbk.wbbib.uj.edu.pl/dydaktyka/kursy/practicum-in-cell-biology
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

(tylko po angielsku) [BT2K_W02, P2A_W07]- student is very knowledgeable about methods used in scientific research of cell biology and biotechnology


[BT2K_U01, P2A_U01] is capable to use different microscopic technics


[BT2K_K01, P2A_K01, P2A_K05, Bt2K_K02, P2A_K01], student can ask question; participate in discussions on course topics


[BT2K_U02, P2A_U02]- student can use available sources of information and read them with understanding, while preparing course


[BT2K_W01, BT2K_W04, BT2K_W07]- is capable of formulating basic questions concerning mutual interrelations between various mediators of the interactions between the cells and their microenvironment in ontogenesis and pathogenesis, in particular during cancer promotion and progression .


[BT2K_K01, BT2K_K02]- is conscious of the need for monitoring and following the progress of the knowledge on basic aspects of cell motility, intercellular communication and accepts the necessity of the critical (reserved) look on their daily coverage in media.


Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) A course in cell biology

Forma i warunki zaliczenia:

(tylko po angielsku) A grade from the final test.

Participation in practicals is obligatory.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

(tylko po angielsku) Written test will be held to test the knowlege gained during the course


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:


Bilans punktów ECTS:

(tylko po angielsku) Participation in the practical - 30 hr

Reading materials from the course- 15 hr

Preparation for written tests- 20 hr

consultation- 10 hr


Sum 75 hr


1 ECTS refers to 25 hr from the total time for the course activities

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

(tylko po angielsku) non applicable

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course reviews selectedmodern methods used in cell biology

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course includes:

1. Principles of fluorescence microscopy, digital imaging and automatic microscopes and their practical use – Leica DM IRE2 fluorescence microscope equipped with Leica DC350 FX cooled-CCD camera (Fluorescence microscopy. Image capture technology based on digital camera systems with charge-coupled devices (CCD) in modern optical microscopy. Collecting high quality digital images with low noise and high sensitivity. Practical use of a camera controlled by software that allows collecting, organizing, and correcting digital images with Leica DM IRE2 automatic fluorescence microscope equipped with Leica DC350 FX cooled-CCD camera)

2. Principles and practical use of fluorescence procedures for actin and tubulin cytoskeleton staining in fixed cells. Differences in cytoskeleton organization in normal and cancer cells. Nocodazole, cytochalasins and phalloidin as agents affecting cytoskeleton organization and their use in molecular biology (staining Actin Filaments with Fluorescent-Phalloidin. Immunofluorescence. Differences in cytoskeleton organization in normal and cancer cells.

3. Practical using the methods based on the computer-aided analysis of time lapsevideo recordings made with a CCD camera to examine biological processes (cell migration).

4. Intercellular exchange of regulatory signals and principles of its regulation. Functions of connexins and gap junctions: their role in homeostasis and pathology with special emphasis to cancer.

5. harvesting of bone marrow (BM) tissue form murine bone cavities and its futher processing for fluorescent immunolabelling. BM- derived cells will be stained against specific antigens characterizing selected stem cell (SC) populations that will be eventually identified by multicolor flow cytometry.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. B Alberts et al. - Molecular biology of the cell, 2009 (V), chapter 16 „The cytoskeleton”.

2. T. Pollard i W. Earnshaw – Cell biology, 2nd ed., 2008, chapters 33 „Actin and actin-binding proteins” and 36 „Microtubules and centrosomes”.

3. Fluorescence microscopy. Lichtman JW, Conchello JA.Nat Methods. 2005 Dec;2(12):910-9.

4. Review Articles „Introduction to CCD Cameras” and „Fundamentals of Digital Imaging” - http://www.microscopyu.com/articles/digitalimaging/index.html.

5. Czyz, J., K.Szpak, and Z.Madeja. 2012. The role of connexins in prostate cancer promotion and progression. Nat. Rev. Urol. 9:274-282.

6.Ridley AJ. .Life at the leading edge. Cell. 2011 Jun 24;145(7):1012-22. doi: 10.1016/j.cell.2011.06.010.

7.http://www.invitrogen.com/site/us/en/home/Products-and-Services/Applications/Cell-Analysis/Flow-Cytometry/Flow-Cytometry-Technical-Resources.html?icid=fr-flow-4

8. Lin KK, Goodell MA. Detection of hematopoietic stem cells by flow cytometry. Methods Cell Biol. 2011;103:21-30.

9. Zuba-Surma EK, Ratajczak MZ, Overview of very small embryonic-like stem cells (VSELs) and methodology of their identification and isolation by flow cytometric methods. Curr Protoc Cytom. 2010 Jan;Chapter 9:Unit9.29.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.