Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/005 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 44 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Wyczesany
Prowadzący grup: Urszula Górska, Marcin Koculak, Agnieszka Tymorek, Kinga Wołoszyn-Hohol, Mirosław Wyczesany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie neurobiologiczne podłoże funkcji psychicznych mózgu człowieka: percepcji, pamięci, emocji, świadomości a także relacje pomiędzy mózgiem a umysłem (K_W16), opisuje korelaty fizjologiczne procesów umysłowych (K_W19), ma wiedzę w zakresie podstawowych narzędzi i technik stosowanych w badaniach neurobiologicznych (K_W21). Student wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury, internetu i masowych mediów, mającej odniesienie do neurobiologii (K_U06), wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł (K_U10). Student widzi potrzebę uczenia się przez całe życie i rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (K_K01), konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na podstawach empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów biologicznych (K_K05), wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej (K_K07).

Forma i warunki zaliczenia:

• warunek dopuszczenia do egzaminu - obecność na zajęciach (maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności)

• egzamin jednokrotnego wyboru (próg zaliczenia 50% + 1)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• egzamin testowy

Metody dydaktyczne:

• wykład

• konwersatorium


Pełny opis:

• Mózg i umysł

• Podkorowe mechanizmy widzenia i percepcja barw

• Korowe mechanizmy widzenia

• Zmysły mechaniczne, słuch

• Mechanizmy kontroli ruchowej

• Smak, węch, podstawowe zasady funkcjonowania uwagi w mózgu

• Metody badania układu nerwowego

• Sen i czuwanie

• Emocje

• Asymetria funkcjonalna i język

• Uzależnienia

• Zaburzenia psychiczne

Literatura:

• lektura obowiązkowa: James W. Kalat, "Biologiczne podstawy psychologii", Wydawnictwo PWN, Warszawa.

• lektura uzupełniająca: Piotr Jaśkowski, "Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł", Vizja PRESS&IT, Warszawa 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Wyczesany
Prowadzący grup: Urszula Górska, Marcin Koculak, Agnieszka Tymorek, Kinga Wołoszyn-Hohol, Mirosław Wyczesany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Literatura:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.