Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/013 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Genetyka
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Polański
Prowadzący grup: Małgorzata Lenartowicz, Zbigniew Polański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student opisuje molekularne podstawy funkcjonowania organizmów żywych (K_W01), wymienia podstawowe zasady dziedziczenia (K_W04). Student stosuje podstawowe techniki badawcze jak: wykonanie preparatów chromosomowych (chromosomy olbrzymie, analiza segregacji mutantów, crossing – over, chromatyna płciowa; K_U02), czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu zagadnień genetycznych w języku polskim i angielskim (K_U05). Student jest odpowiedzialny za powierzony na ćwiczeniach sprzęt a także za bezpieczeństwo pracy własnej i innych (K_K06), umie pracować w grupie (K_K02).

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny w formie testowej i pięciu pytań otwartych

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium końcowe w formie testu i minieseju.

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 30 godz.

Udział w ćwiczeniach: 15 godz

Przygotowanie się do ćwiczeń: 10 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia: 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 15 godz.

Suma: 85 godz.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

neurobiologia

Skrócony opis:

Wykłady – Znaczenie i zakres genetyki: prawa Mendla (na przykładzie dziedziczenia u roślin, zwierząt i człowieka); wpływ środowiska na kształtowanie się cech; współdziałanie genów; cechy ilościowe; lokalizacja genów w chromosomach; dziedziczenie cech sprzężonych; replikacja DNA, transkrypcja, translacja, kod genetyczny, struktura genomu organizmów pro i eukariotycznych, mutacje, transpozony, reperacja i rekombinacja DNA, regulacja ekspresji genów, genetyczne podstawy różnicowania się komórek i tkanek; podstawy genetyki rozwoju, imprinting genomowy, dziedziczenie pozajądrowe, inżynieria genetyczna, podstawy genetyki populacji, przykłady chorób dziedzicznych u człowieka, transformacja nowotworowa

Literatura:

Genetyka zwierząt – K.Charon, M.,Świtoński PWN 2004

Genetyka molekularna pod red. P.Węgleńskiego PWN 2006

Genomy - TA Brown PWN 2001

Podstawy cytogenetyki roślin – S.Rogalska, J.Małuszyńska,.MJ Olszewska PWN 1999

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Polański
Prowadzący grup: Małgorzata Lenartowicz, Zbigniew Polański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student opisuje molekularne podstawy funkcjonowania organizmów żywych (K_W01), wymienia podstawowe zasady dziedziczenia (K_W04). Student stosuje podstawowe techniki badawcze jak: wykonanie preparatów chromosomowych (chromosomy olbrzymie, analiza segregacji mutantów, crossing – over, chromatyna płciowa; K_U02), czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu zagadnień genetycznych w języku polskim i angielskim (K_U05). Student jest odpowiedzialny za powierzony na ćwiczeniach sprzęt a także za bezpieczeństwo pracy własnej i innych (K_K06), umie pracować w grupie (K_K02).

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny w formie testowej i pięciu pytań otwartych

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium końcowe w formie testu i minieseju.

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 30 godz.

Udział w ćwiczeniach: 15 godz

Przygotowanie się do ćwiczeń: 10 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia: 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 15 godz.

Suma: 85 godz.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

neurobiologia

Skrócony opis:

Wykłady – Znaczenie i zakres genetyki: prawa Mendla (na przykładzie dziedziczenia u roślin, zwierząt i człowieka); wpływ środowiska na kształtowanie się cech; współdziałanie genów; cechy ilościowe; lokalizacja genów w chromosomach; dziedziczenie cech sprzężonych; replikacja DNA, transkrypcja, translacja, kod genetyczny, struktura genomu organizmów pro i eukariotycznych, mutacje, transpozony, reperacja i rekombinacja DNA, regulacja ekspresji genów, genetyczne podstawy różnicowania się komórek i tkanek; podstawy genetyki rozwoju, imprinting genomowy, dziedziczenie pozajądrowe, inżynieria genetyczna, podstawy genetyki populacji, przykłady chorób dziedzicznych u człowieka, transformacja nowotworowa

Literatura:

Genetyka zwierząt – K.Charon, M.,Świtoński PWN 2004

Genetyka molekularna pod red. P.Węgleńskiego PWN 2006

Genomy - TA Brown PWN 2001

Podstawy cytogenetyki roślin – S.Rogalska, J.Małuszyńska,.MJ Olszewska PWN 1999

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.