Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neurobiologia emocji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/019 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Neurobiologia emocji
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Literatura:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kuniecki
Prowadzący grup: Michał Kuniecki, Kinga Wołoszyn-Hohol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student rozumie znaczenie pojęć stosowanych w neurobiologii emocji (K_W01). Zna podstawowe modele neurobiologiczne emocji i potrafi się nimi posługiwać (K_W05). Potrafi zinterpretować wyniki eksperymentalne w oparciu o konkretny neurobiologiczny model emocji oraz potrafi ocenić i skonfrontować zastosowane metody eksperymentalne w różnych raportach (K_U06). Wykazuje umiejętność krytycznej analizy użytej metodologii badawczej oraz umie wyciągać wnioski z otrzymanych danych w oparciu o przyjęty neurobiologiczny model emocji (K_U08). Wykazuje akceptującą postawę wobec nabywania wiedzy w oparciu o literaturę fachową (K_K05).

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - ekspozycja

Metody eksponujące - film

Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem

Metody podające - anegdota

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie Metody podające - opowiadanie

Metody podające - pogadanka

Metody podające - prelekcja

Metody podające - prezentacja multimedialna Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody praktyczne – seminarium

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium


Pełny opis:

Celem kursu jest zaznajomienie studentów ze współczesnymi badaniami nad emocjami w prowadzonymi w paradygmacie neurobiologii. Omawiane będą współczesne konsekwencje historycznych modeli emocji Jamesa i Langego oraz Cannona i Barda. Następnie zaprezentowane zostaną typologiczne oraz wielowymiarowe koncepcje emocji. Studenci zapoznają się obecnie funkcjonującymi koncepcjami emocji prezentowanymi przez poszczególne ośrodki naukowe, w tym szczególnie z koncepcjami: LeDoux i Phelps, Bradley i Langa, Ekmana, Scherera, Pankseppa, Damasio i Greena.Omówione będą szczegółowo badania nad lękiem prowadzone przez LeDoux. W tym kontekście zostanie przedyskutowana budowa ciała migdałowatego oraz struktura jego połączeń z innymi częściami mózgowia a także mechanizmy plastyczności neuronalnej w ciele migdałowatym oraz ich implikacje dla lęku wyuczonego. Zostaną przedyskutowane metody badania reakcji emocjonalnych a także sposoby wywoływania stanów i reakcji emocjonalnych u ludzi, jak również modele zwierzęce emocji. Studenci zapoznają się z koncepcjami interakcji czynnika poznawczego z czynnikiem emocjonalnym w świetle badań funkcjonalnych oraz analizy pacjentów z uszkodzeniami mózgu. Zostaną omówione mechanizmy mózgowe wrodzonych reakcji emocjonalnych i przeciwstawione reakcjom wyuczonym. Osobno przedyskutowane zostaną zagadnienia związane z interakcja emocji z mechanizmami pamięci oraz percepcji. Zostaną również omówione związki emocji z mechanizmami uwagi oraz kontrowersyjne kwestie nieświadomego przetwarzania emocji. Poddane zostaną analizie ściśle związane z emocjami zagadnienia oceny moralnej postępowania ludzi oraz o wyniki badań funkcjonalnych prowadzonych w ramach tego zagadnienia.

Literatura:

The Psychology of Emotion, K. T. Strongman, John Wiley & Sons Inc 2003 (Fragmenty)

Psychologia Emocji, Władysław Łosiak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2007 (Fragmenty)

Natura Emocji, Davidson Richard, Ekman Paul, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (Fragmenty)

Handbook of Affective Sciences, Richard J. Davidson, Klaus R. Scherer, H. Hill Goldsmith, Oxford University Press, 2003 (Fragmenty)

Stefan Wiens (2006) Subliminal emotion perception in brain imaging: findings, issues, and recommendations. Progress in Brain Research 156, 105-121

Greene, J.D. (2003) From neural "is" to moral "ought": what are the moral implications of neuroscientific moral psychology? Nature Reviews Neuroscience, Vol. 4, 847-850

Phelps and LeDoux (2005) Contributions of the Amygdala to Emotion Processing: From Animal Models to Human Behavior Neuron , Vol. 48, 175-187

Bechara, A. (2004). The role of emotion in decision-making: Evidence from neurological patients with orbitofrontal damage. Brain and Cognition, 55(1), 30-40.

Paula M. Niedenthal (2007) Embodying Emotion. Science, Vol. 316, 1002-1005

Neurobiology of Emotion Perception II: Implications for Major Psychiatric Disorders, Biological Psychiatry 2003

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kuniecki
Prowadzący grup: Michał Kuniecki, Kinga Wołoszyn-Hohol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.