Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neurofizjologia systemów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/020 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Neurofizjologia systemów
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Literatura:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Hess
Prowadzący grup: Grzegorz Hess
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student powinien znać budowę i funkcje układów zmysłowych i ruchowych w układzie nerwowym ssaków. Powinien rozumieć i potrafić wytłumaczyć podstawowe zagadnienia związane z kodowaniem bodźców oraz ich przetwarzaniem w ośrodkowym układzie nerwowym. Powinien rozumieć i potrafić wytłumaczyć, w jaki sposób ośrodkowy układ nerwowy kieruje czynnościami ruchowymi organizmu (K_W11, K_W14). Powinien rozumieć związki pomiędzy osiągnięciami neurobiologii a możliwościami ich wykorzystania w praktyce (K_W22). Rozumie literaturę z zakresu neurobiologii w języku polskim; czyta ze zrozumieniem krótkie teksty naukowe w języku angielskim (K_U05). Widzi potrzebę uczenia się przez całe życie i rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych (K_K01).

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie pytań testowych.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 45 godz.

Czytanie zadanej literatury: 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 15 godz

Razem: 75 godz.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

neurobiologia

Pełny opis:

1. Zmysły chemiczne: smak i węch. Receptory smakowe. Mechanizmy transdukcji sygnału smakowego. Wstępujące drogi smakowe. Kodowanie smaków. Receptory węchowe i geny je kodujące. Mechanizmy transdukcji sygnału węchowego. Drogi węchowe, opuszki węchowe i kora węchowa. Pomocniczy układ węchowy.

2. Układ czuciowy (somatosensoryczny). Mechanoreceptory skórne. Proprioreceptory. Nocyceptory i termoreceptory. Drogi wstępujące i ośrodki przetwarzania sygnałów czuciowych. Pierwszorzędowa kora somatosensoryczna i mapy somatotopowe. Inne obszary kory, zaangażowane w przetwarzanie informacji czuciowej.

3. Słuch. Receptory słuchowe i mechanizmy transdukcji sygnału. Nerw słuchowy i kodowanie informacji słuchowej. Wstępujące drogi słuchowe. Kora słuchowa. Mechanizmy lokalizacji przestrzennej źródła sygnału.

4. Układ wzrokowy. Transdukcja sygnału w fotoreceptorach. Inne komórki siatkówki i ich aktywność. Kanały przetwarzania informacji wzrokowej. Pierwszorzędowa kora wzrokowa i jej organizacja. Inne obszary kory, zaangażowane w przetwarzanie informacji wzrokowej. Percepcja wzrokowa.

5. Kontrola okoruchowa. Odruch przedsionkowo-oczny, reakcja optokinetyczna, sakady, wodzenie wzrokiem. Mięśnie oczne i ich kontrola. Okoruchowe jądra pnia mózgu. Wzgórki górne czworacze. Czołowe pole oczne i kora ciemieniowa.

6. Jednostki ruchowe i ich rodzaje. Odruchy rdzeniowe. Ośrodkowe generatory wzorców ruchowych. Drogi zstępujące, kontrolujące obwody rdzeniowe. Plastyczność.

7. Zstępująca kontrola czynności ruchowych. Kontrola postawy ciała. Odruchy przedsionkowo-szyjne i przedsionkowo-rdzeniowe. Układ kontroli ruchów dowolnych. „Interfejs mózg-maszyna”.

8. Jądra podstawne, ich organizacja i połączenia z korą mózgową oraz innymi strukturami. Pozapiramidowy układ ruchowy. Rola jąder podstawnych w kontroli ruchowej. Objawy uszkodzeń jąder podstawnych. Choroba Parkinsona. Choroba Huntingtona.

9. Móżdżek. Budowa makroskopowa i mikroskopowa. Obwody neuronalne w móżdżku. Funkcje móżdżku – dane doświadczalne i modele. Uczenie ruchowe.

10. Mózgowe mechanizmy nagrody, motywacji, emocji i uzależnień.

Literatura:

Literatura ustalana na bieżąco z prowadzącym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.