Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neuropsychologia poznawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/022 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Neuropsychologia poznawcza
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Asanowicz
Prowadzący grup: Dariusz Asanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie funkcjonowanie procesów poznawczych w umyśle człowieka (K_W08). Zna i rozumie neurobiologiczne podłoże funkcji psychicznych mózgu człowieka: percepcji, uwagi, pamięci, języka, kontroli poznawczej, świadomości, a także relacje pomiędzy mózgiem a umysłem (K_W16). Potrafi ze zrozumieniem czytać i krytycznie analizować teksty naukowe z dziedziny psychologii poznawczej, neuronauki poznawczej i neuropsychologii (K_U05). Potrafi łączyć czynniki biologiczne i psychologiczne w wyjaśnianiu zachowania człowieka (K_U10). Potrafi wymienić specyficzne dla tych dyscyplin metody badawcze, łącznie z metodami stosowanymi we współczesnej psychologii eksperymentalnej i neuronauce poznawczej. Potrafi w sposób krytyczny odnieść się do uproszczonych lub nieadekwatnych popularyzacji wiedzy naukowej w tej dziedzinie (K_U06). Student potrafi zinterpretować zachowania ludzi i zjawiska społeczne w świetle teorii wypracowanych na gruncie psychologii i neuronauki poznawczej oraz zastosować swoją wiedzę do rozwiązania występujących problemów. Uznaje złożoność czynników determinujących ludzkie zachowanie, nie lekceważąc i nie pomniejszając wpływu czynników poznawczych i biologicznych (K_K05).Bilans punktów ECTS:

wykład 30

samodzielna nauka 30

(dotycząca treści poruszanych na zajęciach)

Łączny nakład pracy 60

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

neurobiologia

Literatura:

Podręcznik obowiązkowy: Piotr Jaśkowski "Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.