Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neuroendokrynologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/028 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Neuroendokrynologia
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hejmej
Prowadzący grup: Anna Hejmej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student na związki układu nerwowego z układem endokrynnym, rozumie rolę neurohormonów i skutki ich działania, zna drogi regulacji hormonalnej w centralnych piętrach regulacyjnych i na obwodzie (K_W17). Student rozumie literaturę z zakresu neurobiologii w języku polskim; czyta ze zrozumieniem krótkie teksty naukowe w języku angielskim (K_U05), wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury przedmiotu, internetu i masowych mediów, mającej odniesienie do neurobiologii (K_U06), potrafi posługiwać się elektronicznymi bazami danych, zawierającymi literaturę naukową (K_U07), wykonuje samodzielnie lub w zespole proste zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna (K_U08), wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł (K_U10). Student widzi potrzebę pogłębiania wiedzy kierunkowej (K_K01), potrafi współdziałać i pracować w grupie (K_K02) stosuje i potrafi interpretować zjawiska i procesy neuroendokrynne na podstawie badań doświadczalnych (K_K05), jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych (K_K06), widzi potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej (K_K07).

Forma i warunki zaliczenia:

Przygotowanie prezentacji z zakresu przedstawionych treści modułu na końcowych 3-4 wykładach w formie warsztatowej-seminaryjnej. Praca zespołowa (2-3 studentów – 1 temat z literatury z wybranego zakresu neuroendokrynologii) oraz egzamin pisemny w formie testowej z opanowanej wiedzy

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Pytania i dyskusja podczas wykładów

Metody dydaktyczne:

prezentacje multimedialne

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 22 godz.

Udział w warsztatach: 8 godz.

Przygotowanie się do warsztatów: 8 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia: 6 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 15 godz.

Suma: 59 godz.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

neurobiologia

Pełny opis:

Rola hormonów i neurohormonów, ich biosynteza i kontrola wydzielania; molekularne podstawy działania hormonów białkowych i steroidowych; budowa i funkcja receptorów, drogi przenoszenia sygnału w komórce; działanie pozagenomowe neurosteroidów; układ podwzgórzowo-przysadkowy, neuroendokrynopatie; czynność kory i rdzenia nadnerczy; kontrola wydzielania katecholamin; regulacja hormonalna i neurohormonalna odpowiedzi na stres; regulacja pobierania pokarmu - układ oreksygeniczny i anoreksygeniczny; analiza wybranych neuropeptydów. Wybór zagadnień z neuroendokrynologii w oparciu o najnowszą literature światową; moderowanie dyskusji.

Literatura:

Literatura podstawowa (brak, podstawę stanowią wykłady)

Literatura uzupełniająca

1. Podstawy endokrynologii Brook Ch I Marshall (red.) Otto-Buczkowska E (polska red.), 2000;

2. Czasopisma z zakresu neuroendokrynologii (Elsevier, Springer, Willey) dostepne on line

3. Neuroendocrinology. An integrated approach. David A. Lovejoy 2005, Willey & Sons,

4. Endocrinology tom 1-3, de Groot LJ i Jamesom JL. (red.), 2001;

5. Endocrinology, Hadley ME. i Levine JE. (red.), 2006;

6. Cell & Molecular Biology, Karp G (red.), 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hejmej
Prowadzący grup: Anna Hejmej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student na związki układu nerwowego z układem endokrynnym, rozumie rolę neurohormonów i skutki ich działania, zna drogi regulacji hormonalnej w centralnych piętrach regulacyjnych i na obwodzie (K_W17). Student rozumie literaturę z zakresu neurobiologii w języku polskim; czyta ze zrozumieniem krótkie teksty naukowe w języku angielskim (K_U05), wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury przedmiotu, internetu i masowych mediów, mającej odniesienie do neurobiologii (K_U06), potrafi posługiwać się elektronicznymi bazami danych, zawierającymi literaturę naukową (K_U07), wykonuje samodzielnie lub w zespole proste zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna (K_U08), wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł (K_U10). Student widzi potrzebę pogłębiania wiedzy kierunkowej (K_K01), potrafi współdziałać i pracować w grupie (K_K02) stosuje i potrafi interpretować zjawiska i procesy neuroendokrynne na podstawie badań doświadczalnych (K_K05), jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych (K_K06), widzi potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej (K_K07).

Forma i warunki zaliczenia:

Przygotowanie prezentacji z zakresu przedstawionych treści modułu na końcowych 3-4 wykładach w formie warsztatowej-seminaryjnej. Praca zespołowa (2-3 studentów – 1 temat z literatury z wybranego zakresu neuroendokrynologii) oraz egzamin pisemny w formie testowej z opanowanej wiedzy

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Pytania i dyskusja podczas wykładów

Metody dydaktyczne:

prezentacje multimedialne

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 22 godz.

Udział w warsztatach: 8 godz.

Przygotowanie się do warsztatów: 8 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia: 6 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 15 godz.

Suma: 59 godz.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

neurobiologia

Pełny opis:

Rola hormonów i neurohormonów, ich biosynteza i kontrola wydzielania; molekularne podstawy działania hormonów białkowych i steroidowych; budowa i funkcja receptorów, drogi przenoszenia sygnału w komórce; działanie pozagenomowe neurosteroidów; układ podwzgórzowo-przysadkowy, neuroendokrynopatie; czynność kory i rdzenia nadnerczy; kontrola wydzielania katecholamin; regulacja hormonalna i neurohormonalna odpowiedzi na stres; regulacja pobierania pokarmu - układ oreksygeniczny i anoreksygeniczny; analiza wybranych neuropeptydów. Wybór zagadnień z neuroendokrynologii w oparciu o najnowszą literature światową; moderowanie dyskusji.

Literatura:

Literatura podstawowa (brak, podstawę stanowią wykłady)

Literatura uzupełniająca

1. Podstawy endokrynologii Brook Ch I Marshall (red.) Otto-Buczkowska E (polska red.), 2000;

2. Czasopisma z zakresu neuroendokrynologii (Elsevier, Springer, Willey) dostepne on line

3. Neuroendocrinology. An integrated approach. David A. Lovejoy 2005, Willey & Sons,

4. Endocrinology tom 1-3, de Groot LJ i Jamesom JL. (red.), 2001;

5. Endocrinology, Hadley ME. i Levine JE. (red.), 2006;

6. Cell & Molecular Biology, Karp G (red.), 2002

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.