Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium - najnowsze osiągnięcia w neurobiologii - semestr II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/032L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - najnowsze osiągnięcia w neurobiologii - semestr II
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Błasiak, Zuzanna Setkowicz-Janeczko
Prowadzący grup: Tomasz Błasiak, Zuzanna Setkowicz-Janeczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Student zdobywa wiedzę na temat problemów, jakimi współcześnie zajmuje się neurobiologia oraz dowiaduje się, jaki jest aktualny stan wiedzy naukowej na dany temat (K_W01; K_W02; K_W03; +). Student potrafi samodzielnie przygotować i poprawnie przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim, dotyczące zagadnień z zakresu neurobiologii (K_U12; ++), potrafi korzystać z, zawartej w bazach czasopism naukowych, aktualnej literatury z zakresu neurobiologii (K_U05; ++), potrafi krytycznie odnieść się do informacji zawartych w z literaturze naukowej oraz współczesnych formach przekazu informacji (internet, media) (K_U06; ++), wykazuje umiejętność formułowania sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł (K_U10; +). Student rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy z zakresu neurobiologii i innych nauk przyrodniczych (K_K07; ++).

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem otrzymania zaliczenia z modułu jest:

- obecność na zajęciach

- wygłoszenie trzech referatów

- czynny udział w dyskusji


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocenianie ciągłe, w którym brana jest pod uwagę jakość wygłoszonych prezentacji oraz aktywności studenta w dyskusjach.

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe i aktywizujące – seminarium połączone z referatem

Bilans punktów ECTS:

Udział w seminariach: 60 godzin

Przygotowanie się do zajęć: 35 godzin

Przygotowanie 3 referatów: 30 godzin

Łączny nakład pracy studenta: 125 godzin


Pełny opis:

Moduł zapoznaje studentów z szerokim spektrum problemów, jakimi współcześnie zajmuje się neurobiologia. Każdy ze studentów przygotowuje 3 referaty: prezentację samodzielnie wybranego artykułu naukowego (20-30 min), prezentację będącą szerokim wprowadzeniem w tematykę swojego licencjatu (30-45 min), prezentację przygotowaną na obronę pracy licencjackiej (7-10 min).

Literatura:

Literatura dobierana w na bieżąco w porozumieniu z prowadzącymi.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.