Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki mikroskopowe w neurobiologii I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/039 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Techniki mikroskopowe w neurobiologii I
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Literatura:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Tylko
Prowadzący grup: Jolanta Górska-Andrzejak, Grzegorz Tylko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student zna podstawowe techniki mikroskopowe służące obrazowaniu komórki i tkanki nerwowej oraz ma wiedzę na temat przygotowania materiału do obserwacji mikroskopowych; zna sposoby modyfikacji mikroskopów świetlnych służące statycznej i dynamicznej analizie zjawisk wewnątrzkomórkowych (K_W21). Student potrafi poprawnie ustawić i obsłużyć mikroskopy świetlne i ich modyfikacje (kontrast-faz, ciemne pole, kontrast interferencyjny, fluorescencja) oraz poprawnie zastosować je do badań tkanki nerwowej (K_U02). Student samodzielnie, w oparciu o słowa kluczowe, wyszukuje informacje na temat nowoczesnych technik mikroskopowych, zna podstawowe terminy w języku polskim i angielskim z zakresu budowy i działania mikroskopów pozwalające na swobodne poruszanie się w zagadnieniach związanych z obrazowaniem struktur biologicznych; krytycznie odnosi się do informacji zawartych w publikacjach naukowych i popularno-naukowych jak również medialnych; poprawnie przekazuje informacje zaczerpnięte z publikacji naukowych w formie prezentacji w języku polskim (K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U12). Student interpretuje zjawiska i procesy biologiczne w oparciu o dane empiryczne, pamiętając równocześnie o artefaktach płynących z niewłaściwej pracy mikroskopów i ich wykorzystania (K_K05).

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena końcowa - średnia arytmetyczna z trzech sprawdzianów pisemnych i sprawdzianu praktycznego.

W przypadku niezaliczenia choćby jednego z cząstkowych sprawdzianów, student jest zobowiązany do zaliczenia sprawdzianu końcowego obejmującego cały zakres materiału ćwiczeń. Brak zaliczenia ćwiczeń w pierwszym terminie umożliwia zaliczenie materiału w terminie poprawkowym.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwia sprawdzające stan wiedzy studentów po czterech tygodniach zajęć, które zamykają dany zakres tematyczny. W sumie, w ciągu semestru 3 sprawdziany obejmujące każdorazowo 30 testowych pytań ocenianych w systemie 0-1 pkt. Czas trwania sprawdzianu - 20 minut. Praktyczny sprawdzian umiejetności posługiwania się mikroskopami świetlnymi w układzie oświetlenia wg Kohlera. Kryterium oceny to jakość otrzymanego obrazu (zaliczone/niezaliczone)

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, zajęcia laboratoryjne.

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń: 15 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia: 5 godz.

Suma: 50 godz.


Pełny opis:

1) Część teoretyczna zajęć w formie prezentacji audiowizualnych przygotowanych przez prowadzącego/prowadzących zajęcia, które obejmują wprowadzenie w teorię, budowę i działanie mikroskopów świetlnych oraz ich modyfikacji. Wspólne z prowadzącym, rozwiązywanie zagadnień w formie problemów badawczych związanych bezpośrednio z mikroskopią świetlną i technikami pochodnymi.

2) Część praktyczna - obejmuje pracę z mikroskopami świetlnymi; student uczy się sprawnie ustawiać i posługiwać się wszystkimi elementami mikroskopu służącymi właściwemu obrazowaniu materiałów biologicznych. Na wybranych prepratach student poznaje techniki ich przygotowywania dedykowane danemu typowi mikroskopu świetlnego.

3) Część seminaryjno-konwersatoryjna obejmuje samodzielne przygotowanie wybranej przez studenta techniki mikroskopowej, w oparciu o najnowsze doniesienia w tej dziedzinie, służące przygotowaniu, obrazowaniu i/lub analizie materiałów biologicznych.

Literatura:

Yuste R., Lannin F., Konnerth A. Imaging Neurons. A Laboratory Manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press 2000

Pawley JB. Handbook of Biological Confocal Microscopy. Springer 2006

Kilarski W. Strukturalne podstawy biologii komórki. PWN, Warszawa 2003

Sokołowski J., Pluta B., Nosiła M. Elektronowy mikroskop skaningowy. Skrypty uczelniane Politechniki Śląskiej, Gliwice 1979

Goldstein J., Newbury D., Joy D., Lyman C., Echlin P., Lifshin E., Sawyer L., Michael J. Scanning electron microscopy and microanalysis. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 2003

Pluta M. Mikroskopia optyczna. PWN, Warszawa 1982

Bagiński S. Technika mikroskopowa. PWN, Warszawa 1969

Theory and practice of histological techniques. Edytor: Bancroft JD i Gamble M. Churchill Livingston 2002

Ross MH., Romrell LJ., Kaye GI. Histology – a text and atlas. Williams and Wilkins, Baltimore 1995

Mayer RJ., Walker JH. Immunochemical methods in cell and molecular biology. Academic Press, San Diego 1990

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.