Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna - semestr II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/046L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna - semestr II
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7.5 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Hess
Prowadzący grup: Przemysław Bąbel, Marek Binder, Anna Błasiak, Tomasz Błasiak, Magdalena Chadzińska, Małgorzata Duda, Paweł Grzmil, Halszka Kontrymowicz-Ogińska, Michał Kuniecki, Marian Lewandowski, Tadeusz Marek, Gabriel Nowak, Elżbieta Pyza, Zuzanna Setkowicz-Janeczko, Mirosław Wyczesany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk i procesów związanych z różnorakimi czynnościami mózgu (K_W05). Zna i rozumie zasady metodologii nauk przyrodniczych (K_W06). Zna zasady planowania badań z zastosowaniem narzędzi i technik badawczych z zakresu neurobiologii (K_W09). Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium (K_W11). Biegle wykorzystuje aktualną literaturę naukową z zakresu neurobiologii w języku polskim i w języku angielskim (K_U04). Potrafi zaplanować i przeprowadzić zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego (K_U06). Wykazuje odpowiedzialność za powierzony sprzęt, za pracę własną i innych oraz szanuje pracę wykonywaną przez innych (K_K04). Ma świadomość zagrożeń, powstających w związku ze stosowaniem technik badawczych i wykazuje odpowiedzialność na bezpieczeństwo pracy własnej i innych osób (K_K07).Forma i warunki zaliczenia:

Ocena ciągła. Na ocenę składa się ocena wykonania powierzonych zadań oraz znajomości literatury.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

zaliczenie

Metody dydaktyczne:

zajęcia laboratoryjne pod nadzorem opiekuna pracy magisterskiej

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z tematyką oraz metodyką doświadczalną, niezbędną do wykonania planowanej pracy magisterskiej. Student przechodzi przeszkolenie w zakresie metod badawczych stosowanych w laboratorium opiekuna pracy magisterskiej a następnie wykonuje wstępne doświadczenia. Student zapoznaje się równocześnie z niezbędną literaturą dotyczącą tematu.

Literatura:

Literatura ustalana na bieżąco z opiekunem pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7.5 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Hess
Prowadzący grup: Przemysław Bąbel, Marek Binder, Anna Błasiak, Tomasz Błasiak, Magdalena Chadzińska, Małgorzata Duda, Paweł Grzmil, Halszka Kontrymowicz-Ogińska, Michał Kuniecki, Marian Lewandowski, Tadeusz Marek, Gabriel Nowak, Elżbieta Pyza, Zuzanna Setkowicz-Janeczko, Mirosław Wyczesany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk i procesów związanych z różnorakimi czynnościami mózgu (K_W05). Zna i rozumie zasady metodologii nauk przyrodniczych (K_W06). Zna zasady planowania badań z zastosowaniem narzędzi i technik badawczych z zakresu neurobiologii (K_W09). Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium (K_W11). Biegle wykorzystuje aktualną literaturę naukową z zakresu neurobiologii w języku polskim i w języku angielskim (K_U04). Potrafi zaplanować i przeprowadzić zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego (K_U06). Wykazuje odpowiedzialność za powierzony sprzęt, za pracę własną i innych oraz szanuje pracę wykonywaną przez innych (K_K04). Ma świadomość zagrożeń, powstających w związku ze stosowaniem technik badawczych i wykazuje odpowiedzialność na bezpieczeństwo pracy własnej i innych osób (K_K07).Forma i warunki zaliczenia:

Ocena ciągła. Na ocenę składa się ocena wykonania powierzonych zadań oraz znajomości literatury.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

zaliczenie

Metody dydaktyczne:

zajęcia laboratoryjne pod nadzorem opiekuna pracy magisterskiej

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z tematyką oraz metodyką doświadczalną, niezbędną do wykonania planowanej pracy magisterskiej. Student przechodzi przeszkolenie w zakresie metod badawczych stosowanych w laboratorium opiekuna pracy magisterskiej a następnie wykonuje wstępne doświadczenia. Student zapoznaje się równocześnie z niezbędną literaturą dotyczącą tematu.

Literatura:

Literatura ustalana na bieżąco z opiekunem pracy magisterskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.